Sananda via Pamela Kribbe, 29 mars 2020

 

Sananda via Pamela Kribbe, 29 mars 2020

 

Jeshua Talar Om Den Nuvarande Krisen

Pamela Kribbe kanaliserar Jeshua – 29 mars 2020

Kära vänner, kära bröder och systrar, jag är Jeshua, er vän, er broder.

Jag ser osäkerheten och rädslan som ni upplever i den här krisen som drabbar hela världen. Ni är alla tillsammans i det här. Det sätt på vilket koronaviruset påverkar er i er vardag, är djupgående och individuellt. Det träffar dig på ditt eget sätt, i dina egna individuella omständigheter, men ni är alla kopplade till det. Det är det som är skillnaden i denna kris, det att den förenar mänskligheten, även om den potentiellt sett också skulle kunna dela den åt.

Som i varje kris uppmanas eller utmanas ni att välja. Att välja rädsla och kamp, ​​eller att välja kärlek, att välja hjärtats väg. Och vad betyder det att välja hjärtats väg? Det är inte lätt att göra det när ni står inför en djup osäkerhet: rädsla för sjukdom, rädsla för ekonomisk osäkerhet, brist på pengar. Att välja kärlek, att välja hjärtans väg är att acceptera allt detta, att omfamna det som händer nu och att lita på att det finns en djupare mening, en djupare intelligens som jobbar med det, som ni inte kan förstå med era mänskliga sinnen. Det mänskliga sinnet reagerar på den energi ni lägger i det, och om denna energi är baserad på rädsla, kommer sinnet att skapa mycket panik, mycket mentalt oväsen, vilket gör det svårare att ansluta till hjärtat med själen.

Så vänligen välj den stillsamma vägen, hjärtats väg, och kärlek här betyder att bli väldigt stilla, omfamna okunnigheten, ”inte veta” vad som kommer att hända, ”inte veta” vad ni ska göra. Överlämna er ett ögonblick, och känn att det finns djupare svar på era frågor och att ni kommer att få svar – men inte från sinnet.

Detta är en tid av utmaning, men innan denna utmaning inträffade så var världen redan i kaos och allvarlig obalans. Mänskligheten är vid en slags brytpunkt. Det finns ett verkligt behov av hjärtbaserad medvetenhet – för att mänskligheten ska överleva.

Mänskligheten lever på planeten Jorden. Jorden är en levande varelse med en själ. Jorden har sin egen rytm. Den behöver en slags balans och frid som gör att alla livsformer kan bo på den – att finnas på den. Och som ni vet, så har den naturliga balansen på Jorden störts mycket. Detta koronavirus som påverkar mänskligheten, har mycket att göra med hur mänskligheten behandlar Jorden – med hur mänskligheten behandlar naturen. Jorden är dock inte bara något utanför er, den är inte bara den materiella verkligheten där ni bor. Jorden och naturen finns också inom er, inombords som människor. Och så som människan agerar, som de lever, står ofta i konflikt med deras egen natur – deras egen jordiska varelse.

Människor är ofta inte tillfreds med sig själva, de är i ständig konflikt med livet, med sina egna känslor och emotioner. De känner sig inte bekväma med sig själva – till skillnad från naturens varelser. Den typ av självfördömande och avsky som finns i de flesta människor, är mycket onaturligt. Det är resultatet av en lång historia som jag inte kommer att gå in på nu. Jag vill bara påpeka det, för att göra er medvetna om att det som händer nu, är svaret på en djup obalans i människans ande, och vägen ut är kärlek.

Ni kan inte kontrollera denna kris. Naturligtvis är det nödvändigt och viktigt att vidta försiktighetsåtgärder och bekämpa viruset som era regeringar gör. Men på en djupare inre nivå, måste ni överlämna er till att ”inte veta”, ”falla ner i djupet” och tyst börja lyssna på er själs budskap. Fråga er själva: i ert eget liv, ert individuella liv, lyssnar ni på er egen natur? Hör ni er själs kall? Vad är det er själ verkligen längtar efter? Hur mycket har ni fastnat i den dagliga kampen för överlevnad, för framgång, för pengar? Ta detta ögonblick för att gå djupt inom er och hör er själ, som är djupt kopplad till er jordiska mänskliga natur, med själva Jorden.

När allt omkring er bromsar ner och många mänskliga aktiviteter stoppas, koppla upp er till Jordens ande. Om ni fortfarande kan gå ut, hitta en plats i naturen och känn Moder Jord; eller om ni är hemma, föreställ er att er medvetenhet går ner genom era fötter, till Jorden under er, och anslut med hennes hjärta – Jordens levande hjärta. Känn att det finns en visdom och intelligens i själva jorden, som kan stödja er nu. Du kan få inspiration från henne. Och denna inspiration är på en djupare nivå, inte ”utanför er” – utan ”inombords” – ni är Jordens barn – en naturens varelse. Öppna upp för hennes visdom; låt den flöda in i er kropp. Istället för att tänka med huvudet, låt Jordens intelligens komma in i fötterna, i benen, i magen.

Ni är inte ensamma i allt detta. Vi är med er. Denna kris kommer att öppna upp nya vägar för mänskligheten. Ni är nu inbjudna att göra ett skifte, att öppna upp för hjärtats väg. Det finns svar inom er, lita på dem. Känn er enighet med alla andra människor där ute, känn kopplingen.

Det är kärlek som kommer att rädda mänskligheten.

Översättning: Maggan

Du gillar kanske också...