Jesus/Sananda via Ann Dahlberg, 25 juni, 2019

Jesus/Sananda

25 juni 2019

Kanal Ann Dahlberg

 

Jag är Jesus och idag ska vi fundera lite över vilka vi är. Ja, vi är människor i en värld full av andra mikroskopiska varelser. Vi är inte så stora iUniversum men vi är en del av Universum. Det finns inget som är åtskilt i Universum. Det är bara en del av den illusion eller utveckling som mänskligheten befinner sig på som gör att det uppfattas så. I verkligheten är vi sammanbundna med allt, precis som det vi ser i naturen. I naturen pågår en ständig växelverkan mellan olika organismer. Det växer och förändras allt eftersom betingelserna förändras.

Det här sker även inom er mänsklighet. Från den primitiva urtidsmänniskan till dagens moderna människor har det skett en stor utveckling och betingelserna för människors existens har förändrats på ett storslaget vis. Nutidsmänniskan håller nu på att försöka balansera den känslomässiga utvecklingen med den intellektuella utvecklingen. Båda behöver vara i balans för att utkomsten ska bli så bra som möjligt. Den psykiska utvecklingen är lika viktig som den intellektuella, för att den värld ni lever i ska fungera för allt och alla. Många forskare har insett detta, och de har förstått att det finns ett högre varande som verkar i allt som lever på Jorden. Det finns ingen slump, som kan mäta sig med det mästerverk, som uppenbarar sig överallt dit de ser med öppna och vaksamma ögon. Allt är så i detalj välplanerat och konstruerat och med så utsökt precision ända in i det mikroskopiska fältet, så de förstår att det måste finnas en gudomlig tanke bakom. Detta har uppenbarats för många forskare och det finns också tillgängligt för mänskligheten.

Den rena materialisten börjar ge vika för en större förståelse av att vi är något mer, något som ännu inte tillfullo har blivit förstått och som inte kan mätas i tid och rum. Detta något finns inte i tid och rum och man måste alltså gå utanför ramarna i den tidigare vedertagna vetenskapen. Det kan skapa ett motstånd, en kraft mellan två krafter, ett motstånd mot förändring. Förändringen är dock oundviklig, människan styrs uppåt i sin utveckling och den kraft som orsakar detta är Alltets kraft och ingenting kan hindra dess vilja att omforma och medvetandegöra människorna till de som de verkligen är. En kärleksfull skapare med obegränsad makt och frid. Det är på det viset som freden föds på Jorden. Människorna har fått balans mellan sitt psyke och sitt intellekt. De är fyllda med kärlek, frid och kraft. De har nu styrkan att omforma sin värld till den skönaste av världar. Allt ert kreativa skapande kan nu få utlopp, och de skönaste landskap och de vackraste byggnaderna kan nu ta form. Allt ni skapar är i harmoni med den miljö där skapandet sker. Frid kan nu råda på Jorden för alla varelser som har sin boning där. Allt kommer att växa och förändras i takt med er medvetenhet och er stora kärleksförmåga.

Intet kan bli av intet, men något kan bli av något. Ni är nu de nya skaparna och mästarna på Jorden tillsammans med den natur och de väsen som bebor denna. Detta är er framtid, kära människor och den finns också i er nutid. Allt finns redan här för er att ta del av kära vänner, det är endast ert eget högre medvetande som behöver uppenbaras för er. Slöjorna på Jorden är nu tunna och lätta att ta sig igenom. Sök er inre röst eller känsla, och låt den leda er framåt nu. Den tar er igenom de slöjor som finns kvar, så att ert öga bli klart seende och ert hjärta får den frid den behöver.

Jag finns med Er, min kärlek följer med er.

Er ständige broder Jesus

Du gillar kanske också...