Sananda via James McConnell, 13 juni, 2018

”Lord Sananda”

JAG ÄR er Sananda.

Jag tackar er för den här möjligheten att dela den här meditationen med er.

Ja, det är en meditation som ni har gjort tidigare, många av er. Men, det är viktigt i denna tid, i dessa stunder, att veta att ni har detta ”Merkaba-fordon”. De av er som inte upplevt detta tidigare och som det är den första gången för; nu har ni det. Det är verkligt. Och ju mer ni använder det och ju mer ni arbetar med det, desto mer verkligt blir det.

Betydelsen av detta kan inte underskattas, eftersom ni kommer att…, många av er kommer att börja bli angripna. Det här är inte för att skapa rädsla. Det här är för att förbereda er. Det är för att förbereda er på vad som möjligen kan hända, eftersom de som är av ”de mörka krafterna” inte helt ”hålls i schack” än. De har ett eller två slutliga ”grepp” för att hålla fast vid sina liv, för att hålla fast vid det som de alltid känt till och de griper nu tag i det som de kan, för att hålla ”status quo”.

Men, som ni alla vet. den typen av ”status quo”, den tredimensionella illusionen, bleknar bort snabbare och snabbare för varje dag och för varje stund. Det finns inget de kan göra för att hindra det. Men, de försöker fortfarande att hindra er uppstigning och de kommer att försöka göra detta allt vad de kan.

De ”tar sikte” nu…, de ”tar sikte på” dem som är av det högre ljuset, de som förankrar ljuset. De tar sikte på dem nu för att försöka ”avråda” dem, för att hindra dem från att dela ljuset med andra.

De av er, ”Ljuskrigarna”, är de som de vill ta sikte på. Inte för att skapa rädsla, utan återigen ett sätt att förbereda. När ni har detta kraftfält, eller andra kraftfält som ni skapar med kristaller, eller som ni skapar med Violetta Flamman, vad det än är som ni lärt er att göra eller som ni kommer ihåg hur ni ska göra; det är nu dags för er att börja göra så.

Även de – de behöver inte vara ”de mörka krafterna” – det kan helt enkelt vara de i era liv, de i era nuvarande ”omständigheter”, som tenderar att trigga olika känslor, för att ta fram dem, inte så mycket från det här livet, men för att ta fram mönstren från tidigare liv. Kraftfälten kommer också att skydda er från detta. Men, ni måste använda dem.

Och ni måste göra som ni hörde tidigare; höj er över er själva. Höj er över er själva. Se er själva som vi ser er. Känn er själva som vi känner er. Vi känner er, mina vänner, mina bröder, mina systrar. Vi känner er väl. Ni känner oss också väl, för vi är i det här tillsammans, har alltid varit, är nu och kommer alltid att vara. Vi är en familj. Ni är en familj i era ”Urgamla Uppvaknanden” och vi är en familj tillsammans. Tillsammans rör vi oss alla framåt. Vi tar tillbaka ljuset. Vi sprider ljuset, delar ljuset överallt. Delar kärleken. Sprider medvetenhet. höjer vibrationerna och alla kommer tillbaka till ”den Enda” (The One) som ni alltid varit.

Det är dags nu, kära vänner; det är dags att fortsätta framåt. Det är dags att fortsätta framåt med era olika uppdrag, som ni har kommit att upptäcka. Många av er har upptäckt era uppdrag, eller är i de första stadierna av att göra det. Och det är inte ett syfte ni har i det här livet; det är många syften och dessa syften ändras med varje tanke som ni har i era liv. Ju mer era tankar skapar ett speciellt syfte, ett speciellt målinriktat syfte, så kommer detta syfte att uppenbaras och bli det som ni sedan kommer att röra er mot på ett målinriktat och fokuserat sätt.

Så, hitta er själva nu, mina vänner. Hitta er själva. Känn er själva, ty var och en av er är allting och ingenting på en och samma gång.

Må all min frid och kärlek vara med er alla.

Jag, som Sananda, fortsätter att stå bredvid er, precis såsom jag har stått bredvid er sedan begynnelsen. Tillsammans ska vi röra oss in i denna Nya Gyllene Tidsåldern och få till stånd denna fantastiska uppstigningsprocess för alla som är redo för den.

Översättare:

Marie Silja

Du gillar kanske också...