Jesus/Sananda via Ann Dahlberg, 8 juli 2019

Jesus/Sananda

8 juli 2019

Kanal Ann Dahlberg

 

Jag är Jesus Kristus och idag har jag kommit för att hålla er sällskap i en turbulens som många befinner sig i inom sig själva. Jag är här för att lugna ner vågorna och för att underlätta så att ni ser ljuset genom vattenkaskaderna. Det är många som söker och försöker förstå vad det är som händer i deras liv nu. Det verkar som att en del känner att de har tappat fotfästet och att de ser sig förvirrade omkring.

Det här är bara en del av processen att släppa gamla mönster, så att nya mönster kan träda fram. Mönster av en ljusare och gladare färg som ger dig mer glädje och frihet i ditt liv. Förändringar sker oftast i samband med kaos och turbulens. Något behöver skakas om och upphöra innan något nytt kan varseblivas.

En del har kanske redan gått igenom den här fasen i sitt liv och kan på ett lugnare sätt ta emot de här vågorna av ljus som nu strömmar mot Jorden. Det finns dock ingen som inte påverkas på ett eller annat sätt. Det sker förändringar i era liv nu kära människor på Jorden. Det kan vara små förändringar och det kan vara stora förändringar. En del märks inte så mycket medan andra kastar omkull erat liv på något plan. Bästa sättet att möta detta är att vara i nuet i ert hjärta och låta det ske som ska ske. Det är i eran acceptans i att låta livet forma er som ni kan möta alla förändringar på ett sätt som gör att ni rider ut stormen utan några större bekymmer. Det är i ert motstånd som livet kan varseblivas som tungt och svårt. Släpp tungsinnet och lägg dina bekymmer i Guds hand så kommer han att leda dig till din rätta stig och där kommer du åter att finna ljuset och kärleken i ditt liv.

Misströsta inte kära vänner för efter kaos och tumult så bryter alltid ljuset igenom. Ovan molnen finns det alltid en sol och den lyser klar och varm från en plats där helheten kan skådas. Det som sker sker för er och Jordens bästa, så att er största och vackraste potential kan bringas fram. Inom er bor en ljus och vacker mästare med kreativa förmågor att skapa en värld av ljus och kärlek. Det är till denna ljusvarelse som ljuset vänder sig för att det åter ska styra era liv med ljus och kärlek i sinne och hjärta. Det händer inte om ni går kvar i samma hjulspår utan spåren behöver ruskas om och ta en annan väg, så att nya och bättre varseblivningar kan komma till och förändra livet för dig och dina medmänniskor. Ingenting sker av sig självt, ibland behövs en hjälpande hand som ruckar lite på föreställningarna så att nya kan komma fram.

I den tid som ni lever i nu, händer det saker hela tiden och nya uppfinningar tas fram, den ena efter den andra. Det sjuder i tanke och kreativitet, men kan man inte gå utanför boxen av det invanda så står människan fortfarande och stampar. Det andliga perspektivet behöver införlivas i det vetenskapliga perspektivet om det ska bli ett helhetsperspektiv. Det sjuder av liv på Jorden och i Universum, ett liv som måste beaktas och respekteras. Det ena kan inte vara utan det andra i den moderna värld som ni lever i idag. Det är idag många forskare ense om, men det har ännu inte fått tillräcklig genomslagskraft och det är därför denna turbulens uppstår i er värld. Materialismens kyla måste blandas med andlighetens värme, så att ett sunt förnuft åter kan råda i världen. Det sunda förnuftet som lever i den sanning som finns i ert Heliga Själv, och detta Heliga Själv finns i varje levande varelse på planeten. Det är ert Heliga Själv som nu ska få en större plats i ert liv, och det gäller också för er planet. Ni stiger tillsammans upp till de högsta höjderna av er själva och bildar så en ny värld att leva i. En värld av kärlek och ljus, dit mörker inte vågar sig fram.

 

Det är dit jag följer er, det är dit jag leder er, det är där som sanningen och förnuftet bor.

 

Stor kärlek

 

Jesus Kristus

Du gillar kanske också...