Det Arkturiska Rådet via Daniel Scranton, 5 juli 2019

Det Arkturiska Rådet via Daniel Scranton, 5 juli 2019

Ni är mångdimensionella – Det 9:e Dimensionella Arkturiska Rådet

 

”Hälsningar. Vi är det Arkturiska Rådet. Vi är glada att ansluta till er alla.

Vi har väckt inom mänskligheten en känsla av vem ni är som nio dimensionella varelser och vi har gjort det genom att skicka en viss frekvens genom dessa överföringar. Ni är kapabla att känna de olika dimensionerna inuti er. Dimensioner är inte platser som ni går till. De är inte olika realiteter. Ni har förhållande till parallella universum, alternativa realiteter, olika tidslinjer. Dimensioner är inte några av de sakerna.

Ni är mångdimensionella. Ni är mångfacetterade. Ni är mer än bara ert namn, födelsedatum, personnummer, kropp, inkomst, politisk tillhörighet och så vidare. Ni är så mycket mer än något av dessa saker, men när ni fastnar i ert tredimensionella sätt att känna er själva blir alla dessa saker väldigt viktiga för er, liksom andra aspekter av vem ni är.

Vi vill inte förminska de svårigheter som de som har ett visst kön, hudfärg, etnicitet eller religiös bakgrund har och det kommer vi inte att göra. Men vi kommer att säga att det är vårt mål att få er att se er själva och identifiera er med så mycket mer än hur andra identifierar er. Bara för att någon annan tittar på er och tänker på hur ni är baserad på mycket ytliga, yttre aspekter av er, betyder inte att ni måste identifiera er med något av det.

Ni behöver inte begränsa er själva. Ni behöver inte tro något av vad någon annan säger om er och om ni inte gör det, när någon annan säger något mycket begränsande om vem ni är, så vet ni att ni har utvecklats bortom den identifieringen, och behöver inte känna er själva som något annat än ovillkorlig kärlek. Och så, om ni vill gå bortom tredimensionella definitioner, är vägen att gå inuti. Om ni vill känna er icke fysiska natur måste ni gå inom … eller dö. Men vi rekommenderar inte det. Vi rekommenderar att ni går inom er själva för femte dimensionen, den sjätte, den sjunde.

Vi vill att ni ska känna er sanna natur som Källans Energi Varelser av ovillkorlig kärlek och för att göra det är det nödvändigt att gå utöver de sätt som ni har att traditionellt identifiera er själva. Vi är här för att bjuda in er till en mycket större fest, en fest som är mycket mer inkluderande. Och vi vill att ni ska veta att ni har varit allt som ni ser utanför er i andra livstider. Så vilken ”ni” är viktigast? Den ”ni” som ni är nu, den ”ni” som ni har varit, eller ”ni” som ni blir.

När ni blir femdimensionella kommer ni att kunna försöka på så många olika jag och vi är glada att kunna vara medvetna om att ni exakt är vilken ni vill vara i varje ögonblick. Börja ni och börja med att nå inom er själva för mer än ni kan föreställa er. Det handlar om att känna vem ni verkligen är. Känn det först och sen bli det när ni önskar.

Vi är Arkturiska Rådet, och vi glädjer oss åt föreningen mer er”

 

Översättning: Bodil

 

Du gillar kanske också...