Sananda via Ann Dahlberg, 3 december, 2018

Sananda

4 december 2018

Kanal Ann Dahlberg

 

Jag är Sananda och jag ser fram emot att få tala med Er idag. Tidslinjerna på Jorden börjar nu gå samman. En del kan uppleva det som att allting går väldigt fort i ena stunden för att i nästa gå väldigt långsamt beroende på vilket förhållande man står i till just den tidslinjen. De flesta på Jorden upplever att de inte hinner med sig själva. Tiden tycks rinna iväg som ni säger och ja .. den har avancerat lite gran om man jämför med den förra tidsepoken. Många äldre idag upplever att deras barndom hade längre dagar än vad dagens barn verkar uppleva. Detta beror också på vilken medvetenhet man föds med. Idag har medvetenheten höjts på Jorden och barn idag föds i allmänhet med en högre medvetenhet. Denna kan slås ned lite grann beroende på vad de möter i livet men grunden förblir densamma. När de styr kosan åt rätt håll igen så har de allt i sin hand. De har inte så mycket karma med sig så att de behöver kämpa med både sin och Moder Jords helande av karma för att nå sina mål. Många av er äldre var pionjärer som fick rensa en hel del karma innan dessa människor med ett högre medvetande ens kunde födas här på Jorden. Detta med undantag av ett fåtal utvalda som skulle klara av att besegra denna tunga energi av sorg och rädsla. Många har ni nu fått till hjälp även om inte alla är vakna så gör de sina avtryck av ljus i jorden.

Vi ser fotspår av ljus överallt på Jorden idag. (leende :)) Det är faktiskt speciellt att se alla dessa ljusprickar runt om på vår Jord. På sina ställen har de flytit ihop och bildat en damm av ljus. Andra ställen har en koncentration av ljusprickar, medans vissa ställen endast har ett fåtal. Det underbaraste är dock att det tillkommer fler för varje dag som går. Det är något mycket stort som händer på er Jord just nu, det är större än vad många av er kan föreställa er och vi står i förundran och ser hur Jorden dag för dag förvandlas till mer ljus och hur hon sänder ut sin mångfald av färger. Vi kan se att dessa färger även speglas i människornas och djurens aura. Naturens färger flyter samman med Moder Jords färger. Det gör i och för sig era också även om man också kan se dem individuellt.

Det är en sällsam tid så ta nu tillvara på möjligheten att växa i ert inre. Med det menar jag att ni ska låta hjärtat växa i skönhet och kärlek. Ni ska försöka se livet och det ni möter med kärleksfulla ögon. Ni ska se på er själva och det ni har erfarit med kärleksfulla ögon. Ni ska förstå att allt är kärlek och att livet har format er att vara i kärlek till det liv som ni just nu lever. Allt som är du i den kropp du lever i är till sitt ursprung fött ur kärlek. Det är till detta ursprung som du åter ska minnas och återfödas i. Tiden är inne för att bli en enhet i sig själv. En enhet som kan smälta samman med andra enheter närhelst du önskar det. Det är så livet är i de högre regionerna av ljus, ni har endast separerat er från det genom det finurliga sinnet. Men även detta sinne ska återgå till sitt ursprung som hjälp till hjärtat för att kunna navigera i en både lägre och högre dimension.

Ja det finns ett högre sinne precis som det finns ett högre hjärta. Det är för att förena dessa båda ”det högre sinnet” och ”det högre hjärtat” som ni höjer ert medvetande och det är det som ni nu kämpar med på Jorden.

Ljuset har kommit till er hjälp, kära människor och ni har många guider med er som befinner sig på ett både andligt och jordligt plan. Ja .. en del har sina guider återfödda på Jorden. Ni har förståss även guider som enbart finns på ett andligt plan. Jorden har mycket hjälp nu genom att mycket ljus har fötts på Jorden. Misströsta inte kära folk på Jorden, ni är på väg till ljuset och inget kan längre hindra att det sker. Jorden har redan en fot i ljuset som ni brukar säga och då har ni det också. Vi förbereder er ankomst.

Stor kärlek

Jesus Sananda

 

 

Du gillar kanske också...