Brendas Blogg via Brenda Hoffman, 5 juli 2019

Brendas Blogg via Brenda Hoffman

5 juli 2019

Kära Ni,

Vi skulle vilja adressera ert behov av att ta hand om inte bara er själva, utan dem omkring er. Ni kanske svarar att ni är trötta på att vårda andra.

Vi talar om att tillåta andra att vara utan något dömande. Även om detta kan förefalla nästan omöjligt i denna kaotiska tid så är det er gåva till dem ni älskar. För de rusar också runt för att finna sin plats på jorden.

Precis som ni testar följarna sina förmågor och intressen. Ni kanske ifrågasätter om detta är sant givet att många av dem fortfarande är av 3D. Sant är att de ni vill interagera med är av antingen 5D eller på väg mot 5D. De som är djupt försjunkna i 3D är av litet intresse för er nu.

Några av er kan tro att er arbetsplats eller er skola är fylld med 3D-personligheter ni vill inte interagera med eller hjälpa. Det är en 3D-hållning som har mycket lite att göra med nya ni. För, om de som omger er har en mycket annorlunda frekvens, kan ni inte interagera med dem på något sätt, vilket visats av dem av er som flyttat till en ny plats, bytt jobb eller skola.

Ni har blivit så fininställd att ni inte längre kan interagera med dem djupt försjunkna i 3D.

Nu kanske ni åter protesterar för ni träffar på trevliga människor ni inte längre vill vara med. Det är sant.

Istället för korta möten talar vi om interaktioner med samma individer dag efter dag. För ni måste ha fastställt vid det här laget att de av 3D, med liten eller ingen avsikt att gå bortom 3D, trivs i varandras sällskap och tycker att ni känns obekväma, precis som det omvända gäller.

Då ni gräver er djupare och djupare in i 5D och bortom, har ni upptäckt ett naturligt sätt att gå skilda vägar.

Om ni känner er tunga eller obekväma i närvaro av någon ni brukade beundra eller ville efterlikna, är sannolikheten för att de skulle förändras inom en tid då ni skulle kunna interagera med dem i denna livstid, starkt reducerad. Så, om ni var i en miljö omgiven av dem som inte vill gå bortom 3D, skulle ni sannolikt lämna den arenan.

De som ni fortsätter att interagera med är de vi talar om. De är övergångs-noviser som fumlar, som ni en gång gjorde, i rädsla och vördnad.

Det kanske kan hjälpa er att bättre förstå er roll om ni tänker på er själva som en äldre bror eller syster. Även om ni vet vad era följare sannolikt kommer att få möta under sitt mognande, kanske de inte fullföljer samma steg som ni. Det betyder inte att ni bryr er mindre om dem eller att de har mindre förmåga, bara att ni förstår varför de gör vad de gör för att uppnå mognande.

Precis som mänskliga syskon, kommer de till en punkt där de två står på samma nivå – kanske på en lite annorlunda arena, men lika mogna. Även om deras väg kommer att vara olik er, är de på en väg, vilket inte är sant för dem ni inte längre kan interagera med.

Det naturliga skiljandet av vägar har, som det förutsagts en tid, börjat. Ni kommer inte att ha något behov eller intresse av att interagera med dem som vill behålla sin 3D-frekvens. Ni kan också bli lite frustrerade på dem som följer er, precis som ett äldre syskon som observerar sin yngre bror eller syster försöka göra något som det själv utan ansträngning gör.

Var snäll mot dem som följer er, för de är ganska förvirrade nu. För de som nu frustrerar er kommer sannolikt att bli viktiga vänner i en inte alltför avlägsen framtid.

Alla ni växer och utvecklas – inte i samma takt eller på samma sätt – men samtidigt. Slutresultatet kommer att bli en himmel på jorden i vilken 5D-vuxna eller bortom accepterar vikten av varandra, även om inte alla har samma fokus. Det blir en klubb med individer med olika roller, utformade för att upphöja jorden och därför Universum.

Tillåt dem som följer er att uppleva vad de behöver uppleva i kärlek istället för ilska eller dömande. Så ni mejslar ut er plats då ni håller inne dömande av dem som påbörjar eller är mitt i sin resa. Ni är deras ljusfyrar.

Med det inte sagt att ni måste ta hand om dem under deras övergångsresa, utan istället att ni inte ska döma dem som olämpliga eller att de inte är på en resa.

Var och en får den tid som behövs för att utvecklas från en ful ankunge till en vacker svan – steg för unikt steg – precis som det var för er.

Oroa er inte, de fula ankungarna på jorden är på sitt känslomässiga, mentala, andliga och fysiska tillfrisknande.

Så ni skapade öppningarna som miljoner nu accepterar och bygger på. Så är det. Amen.

 

LifeTapestryCreations.com. If you would like to receive Brenda’s Blogs when posted, please click the Subscribe Button on the upper part of her Blog & Subscribe page and then click the – Subscribe to Brenda’s Blog by E-mail – line. Complete your subscription by entering your e-mail address and accepting the e-mail confirmation.

Copyright 2009-2019, Brenda Hoffman. All rights reserved. Please feel free to share this content with others, post on your blog, add to your newsletter, etc., but maintain this article’s integrity by including the author/channel: Brenda Hoffman and source website link: LifeTapestryCreations.com.

 

 

 

 

 

Översättning: Markku

Du gillar kanske också...