Jesus/Sananda via Camilla Nilsson, 11 augusti, 2019

Kanaliserat budskap från Jesus genom Camilla Nilsson 190811

Jag är Jesus som har kommit för att tala om kärlek och inre trygghet. Dessa två som hör ihop. För att kunna älska någon villkorslöst behöver du kunna älska dig själv, annars kommer alltid en bit av dig själv att saknas. Annars kommer du att hänga upp ditt liv och ditt eget förverkligande på någon annan. Det blir en projektion. Du lever då i omständigheter som fullt ut inte sammankopplas med ditt inre.

Att bygga kärleken till dig själv med hjälp av någon annans kärlek till dig är något annat. Genom att någon bekräftar sin kärlek till dig kan du ta den till ditt hjärta och använda den i din egen process på din väg mot att bli hel.

Kärleken till dig själv handlar om att acceptera dig själv precis som du är med allt du kallar för dina fel och brister, för vem är det egentligen som har satt en stämpel på dig? Du själv eller någon annan?

Och hur ska vi egentligen sätta gränsen för en mänsklig brist eller ett mänskligt felande? Tycker du egentligen inte att du är lite väl hård mot dig själv ?

Att se dig själv för den du i din sanna natur är och se på det du kallar för fel och brister som en del av dig som inte behöver vara för evigt.  Att definiera och se på det du ogillar med dig själv för att sedan se om det finns något att göra åt saker.

En person som upplever att pengar bara försvinner, rinner mellan fingrarna, kan öva på struktur och se varför ett beteende existerar. Kanske handlar det om känslan av det egna värdet som ökar i stunden då ägodelar och annat kommer in i livet. Men hur länge varar den känslan egentligen?

Att se det som uttrycks som fel och brister, att definiera dem, är en del av förändringsprocessen och en nödvändighet för att förändring ska kunna ske.

Ett steg på vägen, mot kärleken till dig själv och din inre trygghet, kan också vara att omdefiniera orden fel och brister till att uttryckas som svagheter. Att uttrycka en svaghet är inte lika dömande. Så när du kommit dit och ser på din svaghet, ska du ställa dig själv frågan om det är en svaghet eller om du inte är lite väl hård mot dig själv.

Alla människor är födda perfekta precis som de är. Precis som det var förutbestämt. Men allt är inte hugget i sten. Du kan förändra det du inte tycker om. En del av det du inte tycker om är kanske inte din egen åsikt från början så då består arbetet i att bli fri från det någon annan projicerade på dig. Älska dig själv precis som du är. Se dig själv som den vackra människomänniska du är.

Med kärlek, Jesus

You may also like...