Sananda via John Smallman, 23 augusti

Sananda 

Som Guds barn är var och en av er ett kraftfullt energifält av Kärlek

23 augusti 2015

Kanal: John Smallman

 

Många känner att illusionen stärker sitt grepp om mänskligheten då mainstream media fortsätter att rapportera – uppenbarligen med stor tillfredsställelse – om krig, konflikter, ekonomiska rädslor, korruption och oärlighet på högre nivåer, och en mängd andra tråkiga händelser . Dessa rapporter refererar verkligen till ett stort antal pågående globala händelser, men de är verkligen bara en mycket liten del av planetens aktiviteter. De nuvarande flöden av Kärlekstsunamin, som har omslutit planeten sedan slutet av år 2012, är mycket mer långtgående i sina upplyftande och inspirerande effekter än någon av de förment ”dåliga nyheternas” händelser som nyhetsmedia försöker att fokusera på med full uppmärksamhet.

Som Guds barn är var och en av er är ett mycket kraftfullt energifält av Kärlek. Ni har alla en fri vilja och kan därför välja att koppla ihop er med ert Kärleksfält eller förneka och ignorera det då ni lever era dagliga liv som människor i illusionen som ni kollektivt byggde upp för så många eoner sedan. Valet ni gör i detta avseende – och oavsett om ni är medvetna om det eller inte så gör ni om detta val i varje ögonblick – påverkar direkt hur ni upplever livet. Allt fler av er väljer nu engagemang, och effekterna av detta engagemang är synliga över hela världen.

Er riktiga och eviga natur är Kärlek. Ni skapades i Kärlek och Verkligheten, Närvaron av Gud – eller, om ni föredrar, Himlen – är kärlek. Er existens är evigt bevarad av Gud, vår kärleksfulle Fader, inom den gudomliga Kärleksfältet som är allt som existerar. Ni kan inte avvika från det eftersom ingen annanstans existerar. Där finns bara Gud, Källan, Kärleksfältet som är Hans skapelse, och det innehåller allt liv utan undantag.

Inom det oändliga fältet skapades Guds enfödde Son och det hade skänkts på Honom allt som är Gud, som är allt. Den enda skillnaden mellan Gud och Hans Son är att Gud är, alltid, medan hans Son skapades av Honom för att delta i extasen av evigt Liv med Sin himmelske Fader i detta fält av gudomlig Kärlek. Dock, Kärlek kontrollerar inte, den är helt fri från varje form av manipulation, dominans, eller begränsningen av någon älskad, annars, skulle det naturligtvis inte vara kärlek.

Guds Son valde då att utöva fri vilja genom att konstruera en illusorisk miljö där Han kunde uppleva oberoende och separation från Gud och försökte bevisa att han inte hade något behov av Gud.

Men, bortom Gud finns det ingenting, det finns ingen utanför. Och den illusoriska miljö som Guds Son byggt är en illusion, obefintlig, ett påhitt, en overklighet. Ändå är kraften i Guds Son enorm, och så visade sig den illusoriska miljö som han konstruerade vara både stor och mycket verklig, särskilt när den är befolkad av en enorm mängd aspekter eller separerade delar av Honom själv inrymd inom extremt begränsande behållare – mänskliga kroppar. Som människor, verkar då illusionen vara mycket verklig, och placerar mycket påtagliga begränsningar för mänskliga förmågor, jämfört med den obegränsade kreativa potentialen som gavs till Guds Son vid tidpunkten för Hans skapelse.

Och på jorden, är mänskliga kroppar behövande. De behöver mat, tak över huvudet, luft och vatten, och om någon av dessa väsentligheter tas bort eller blir otillgängliga kan dessa kroppar inte överleva. Och insikten av det är en skrämmande situation, vilket leder till tron ​​att de måste kämpa med varandra hela tiden för att få tillräckligt av planetens otillräckliga resurser för att säkerställa sin egen överlevnad.

Men, som jag sa i inledningen till min bok ”En kurs i Mirakler”, ” kan Ingenting verkligt hotas, ingenting overkligt existerar, häri ligger Guds frid.” Det finns Verkligen ingenting att frukta eftersom ni har er eviga existens i oändlig glädje och säkerhet inom Guds Sinne. Allt som verkar hota er eller ge er lidande är overkligt och kommer att försvinna.

Fokusera dagligen på er sanna natur, Kärlek, och ha för avsikt att dela och utvidga den villkorslöst till hela mänskligheten utan undantag, och njut sedan av friden och förnöjsamheten som denna avsikt ger i ert liv. Där ni ser andra som lider, oavsett vilka de är eller var de är, tänk er Kärlek som flödar från er till dem och befria det. Många av er gör redan detta och det är mycket effektivt, i själva verket är det lossandet och upplösandet av mardrömmen som verkar omsluta så många som en förberedelse för den förestående ankomsten av en trevlig dröm, som kommer att leda till ert uppvaknande i fullt medvetande där ni ännu en gång kommer att känna er så som ni verkligen är – Gudomliga Varelser som är Ett med Gud.

Er sanna natur kan inte längre döljas från er genom den vilseledande slöjan av illusionen eftersom den slöjan är ohjälpligt upplösande då fler och fler av er öppnar era hjärtan för Kärleken som Gud ständigt ger er i varje ögonblick av er existens. Ni vet, djupt inom er, att ni är gudomliga Varelser, det är bara så att som människor har ni glömt eftersom glömska är en kraftfullt begränsning som en kropp tar på sig vid inkarnationen, men när slöjan löses upp så gör glömskan det med. Medvetenhet om er sanna natur kryper sig på fler och fler av er varje dag och den medvetenheten intensifierar effekten av den förlösande – KÄRLEK – som löser upp illusionen.

Vet därför att ni är evigt älskade av er himmelske Fader, och att på grund av sin oändliga kärlek till er har Han gett de medel och den energi som kommer att lösa illusionen slutgiltigt och permanent. Alla kommer att väckas eftersom det är Gudomlig Vilja, och era individuella viljor är alla i linje med den Viljan eftersom det sannerligen, bara finns En Vilja.

Er kärleksfulle bror, Jesus.

 

Översättning: Helene Alexandersson, www.st-germain.se

Du gillar kanske också...