Sananda via John Smallman, 19 mars 2018

Sananda via John Smallman

19 mars 2018

Att vakna upp är att utvecklas andligt, och det är mänsklighetens gudomliga och oundvikliga öde.

Då de ”vanliga” media nästan helt fokuserar på dramat i konflikterna som pågår över hela världen – militära, politiska, sociala, affärer, brott etc – så vill jag påminna er om att det pågår en enorm förändring i hur de flesta ser på världen. Människor vaknar upp till det faktum att konflikter måste upphöra och att harmoniska samtal och diskussioner mellan alla raser, nationer, kulturer, politiska fraktioner, och affärs- och religiösa ledare måste påbörjas i avsikt att samarbeta för att säkra att alla former av fattigdom och missbruk utrotas på hela planeten och att varje människa hedras och respekteras som ett barn av Gud. Mycket förberedelse har redan gjorts, och många arbetar outtröttligt mot detta mål. Alla som håller denna avsikt i sinnet ger ett kraftfullt bidrag till de Kärleksenergier som översvämmar planeten.

Tiden är inne för inspirerande förändringar i hur mänskligheten relaterar till sig självt och till alla kännande livsformer, så att ni kan gå bort från det som så länge varit normalt på Jorden – självrättfärdigt dömande, oenighet, förräderi, våldsam konflikt, och missbruk – till er sanna natur. Den sanna naturen hos alla kännande livsformer är KÄRLEK, men, på grund av illusionen av separation, har istället rädsla vårdats, och, som er historia tydligt visar, har det bara inte fungerat. Rädsla är separerande och får människor att stänga in sig inom sig själva i tron att det är nödvändigt för deras överlevnad. Det verkar som att när saker och ting går bra så tycker människor om att ogilla, döma, och ta avstånd från andra på grund av oviktiga småsaker. Men när översvämningar, jordbävningar eller liknande katastrofer inträffar, då blommar Kärlek när alla rusar för att samarbeta och hjälpa varandra.. Medvetenheten om dessa totalt motsatta attityder och beteenden växer snabbt, som den måste, och detta för fram stora förändringar som massivt kommer att lyfta mänsklighetens andliga utveckling.

Att vakna är att utvecklas andligt, och det är mänsklighetens gudomliga och oundvikliga öde. Världen kommer inte att gå under i en nukleär kataklysm, inte heller kommer den att upphöra sitt stöd till kännande livsformer, för ni vaknar upp och förändrar dramatiskt era attityder och beteenden. De nuvarande konflikterna är slutet på dessa, de är de sista vansinniga försöken av de som är rika, egodrivna och mäktiga, att styra mänskligheten. De har satsat eoner på detta projekt som alltid varit förutbestämt att misslyckas. Det har funnits tider då de verkat ha segrat och en stor del av mänskligheten var förtryckt och förslavad. Men, eftersom ni är gudomliga varelser och er sanna natur är Kärlek, är självcentrerade egoistiska agendor, som aldrig kan vara i linje med den, dömda att misslyckas.

Kärlek är allt sim finns, inget annat är verkligt, men medan ni är i mänsklig form är det mycket svårt för er att minnas att ni spelar spel i en illusorisk miljö som ni konstruerade helt för syftet att uppleva det overkliga, det omöjliga. Då ni är kraftfulla, för så skapade Gud er, kunde ni konstruera en overklig och överlevnadshotande miljö som förefaller vara ytterst verklig. Kollektivt har ni nu haft nog av dessa smärtfyllda och tidvis skrämmande spel, och ni har valt att avsluta dem. Som en konsekvens av detta kommer de konflikter som nu uppträder att upphöra tack vare brist på stöd, och de som organiserat dem kommer att se sig utan villiga lakejer som utför deras order.

Mänskligheten vill ha fred och en trygg omgivning där de kan leva i kreativitet med sina nära och kära, och de som är eller har varit allvarligt skadade av våldsam fysisk eller psykisk misshandel kommer att svara med lättnad och tacksamhet till de många som nu erbjuder dem kärlek och medkänsla, vilket låter dem erkänna och släppa all uppbyggd ilska och förbittring som obevekligt fått dem att ta till våld mot andra.

Alla vill ha fred, även de som bara verkar vilja ta till våld. Våld stiger upp ur rädsla, ur en känsla av att vara värdelös eller oälskad, och det finns ingen inkarnerad som inte upplevt dessa känslor. Medvetenheten om att sådana känslor är helt ogiltiga växer nu snabbt. Varje kännande varelse är ett av Gud älskat barn som skapats perfekt och kvarstår perfekt, därför är ingen på något sätt ovärdig eller oälskad.

Det ytterst oacceptabla och ofta fasaväckande beteende som en minoritet ägnar sig åt ligger i total motsats till deras sanna natur, som de dolt av rädsla när de förhandlar sig genom de våldsamma miljöer i vilka de varit till synes fångna, miljöer som ibland är mycket fysiska, ibland bara existerar i sinnet på dessa individer. Dessa rädslor stiger upp som svar på dålig behandling och misshandel, vilket varit endemiskt på Jorden i eoner, och som under de senaste årtiondena till slut har setts för vad det är, nämligen en självförstörande cancer som förintar dem som ägnar sig åt den, och inte, som det tidigare ansetts, en förnuftig och rimlig form av disciplin mot de som bryter mot samhällets regler.

Många är nu djupt engagerade i att räcka ut sina händer kärleksfullt och medkännande till dem som sårats och skadats, framför allt som ett resultat av den misshandel de själva utsatts för, vilket, över tid, har givit dem en medvetenhet om att ingenting löses med konflikter, och en förståelse om att händer utsträckta i kärlek och medkänsla ger en trygg plats där healing kan ske. Detta har varit deras erfarenhet och de vill bara dela den med så många av de sårade och skadade som möjligt. De visar mycket kapabelt upp Kärlek i handling. Kärlek i handling är den mäktigaste kraft som existerar, varande den enda kraft som existerar, då andra är overkliga, illusoriska och kommer att kollapsa in i sig själva varande ingenting alls, även om ni som människor ofta uppfattar dem som mycket verkliga och farliga.

När ni väljer att bara engagera er i Kärlek faller rädsla bort som motivator eller konstant inre följeslagare, och stiger bara upp i stunder när det är nödvändigt att omedelbart agera för att skydda er fysiska kropp från skada. Det drar er uppmärksamhet till en situation som behöver hanteras i bara den stunden, och det är hela dess syfte. Det är inte avsett att begränsa eller styra er, även om det i eoner använts för att göra precis det. När ni väljer att gå genom eller bortom det, kan det inte längre användas för att styra er, och ni kommer att känna er fria. Detta är ert naturliga tillstånd, det tillstånd i vilket ni skapades, och vilket ni egentligen aldrig lämnat.

Så dagens meddelande är helt enkelt detta: Gå inom, besök villigt och entusiastiskt er heliga inre fristad där Kärlek bor permanent. Öppna era hjärtan, acceptera och släpp in den, känn sedan den varma omfamning som den omsluter er med, och VET att ni är fria och trygga i varje ögonblick av er existens, för det är Guds och er Vilja för er, och så är Det gjort!

Er kärleksfulle broder, Jesus

 

 

Översättning: Markku Pärssinen

 

Du gillar kanske också...