Jesus via John: Frigör Personliga Tvivel, 10 december 2022

https://ci4.googleusercontent.com/proxy/-qOdlfyqXsSbhMLsPXRpvMDBu1e6AjXJLZge0uYydFlJeaJFkerJZhjwY1CX3CpTJhi-FYj1AFv4NKM6i3W7nUdV_ZlxeaRZM2yhoiQTjhHnaSSp_Q0qdUAuBl4=s0-d-e1-ft#https://goldenageofgaia.com/wp-content/uploads/2021/09/jesus-500x336.jpeg
Jesus via John: Frigör Personliga Tvivel
10 december 2022
av John Smallman
Vi är alla en! Ingen av er som läser detta, kan vara omedveten om denna gudomliga Sanning, själva grunden på vilken Verkligheten, Moder/Fader/Gud vilar i evigt härlig Frid och Kärlek.
Detta tillgodoser och tillfredsställer alla dina behov innan du har några, och så har du inga! Som människor i form verkar det dock som att ni har oändliga behov, en mängd behov som aldrig blir och aldrig kan tillfredsställas. Det är vad separationstillståndet är, men det är det inte, eftersom separation från den Ende aldrig kan hända.
Icke desto mindre är den mänskliga upplevelsen av liv i form, medvetenhet innesluten i en begränsande form eller kropp, en av separation, av individualitet, av att vara en och ensam, och verkar vara helt verklig.
Människor har i allmänhet blivit så vana vid att acceptera sina kroppar som sig själva,  helt oberoende och separata varelser, och att leva livet på ett sätt som försöker tillfredsställa och försörja alla dessa behov. Deras medvetenhet om deras medvetande har inte några behov och är obegränsad. Många antar, i själva verket är övertygade om att de är deras kroppar, och att livet slutar för alltid när dessa kroppar upphör att leva.
Som ett resultat har många människor en intensiv rädsla för döden. Även om livet kanske inte är, som de flesta skulle välja att uppleva det om de hade något val i frågan – och det verkar som att de oftast inte har det – ändå vill de inte dö, upphöra att existera. De distraherar sig själva från denna rädsla på en mängd olika sätt, och senare i livet börjar många undra om livet kanske har ett syfte, eftersom det verkar vara sånt slöseri att få en utbildning växa upp, ta sig an olika familjer, sociala, och finansiella åtaganden, och sedan avslutas.
Det är naturligtvis helt korrekt, livet i form av varje kännande varelse har absolut ett syfte, och det syftet är att komma ihåg deras sanna natur i En med Källan. En natur som de aldrig har skilts från för ens ett omärkligt ögonblick.
Nu, när ert kollektiva uppvaknande kommer allt närmare, blir människor som ännu inte har börjat tänka seriöst på det övergripande syftet med sina liv kraftfullt knuffade, på ett sätt som de inte längre kan ignorera, så att de kommer att börja ifrågasätta sina invanda övertygelser och antaganden om meningen med deras liv, och den uppenbara terminala karaktären av deras annalkande dödsfall.
Detta är en viktig föregångare till varje individs uppvaknande, och eftersom det händer så många i detta ögonblick finns det många som desperat söker hjälp eller vägledning, någon som de kan prata med om de konstiga känslorna som de har börjat uppleva, och som de upplever oroande eller störande.
Alla ni som läser detta har redan accepterat och agerat på era egna himmelska knuffar. Nu måste du öppna din medvetenhet så att du lätt känner igen en person som lever i denna förvirrade och ångestfyllda situation, och sedan kan vara mycket uppmärksam när du lyssnar på honom/henne, och i samma ögonblick lyssna tyst på din egen den mest kraftfulla inre vägledningen, din intuition, som kommer att ge dig något helt relevant att erbjuda den som du interagerar med.
Det kan bara vara ett kort ord eller två du delar i förbigående, ett förslag om att titta på en webbplats eller läsa en bok, eller till och med bara ett varmt leende, och det kommer att vara precis vad de behöver i det ögonblicket för att hjälpa dem att gå vidare . De kanske inser detta och tackar dig, eller så kanske de är helt omedvetna om hur du har hjälpt dem. Detta är oviktigt, det som är viktigt är att de har fått exakt vad de behövde i det ögonblicket, eftersom du, som den väsentliga leverantören i det ögonblicket, var närvarande.
Som ni har fått höra så många gånger ”var och en valde att vara här nu för att hjälpa till i den kollektiva mänskliga uppvaknandeprocessen.” Släpp dina egna tvivel om detta – många av er undrar verkligen ”När, om någonsin, SKA detta uppvaknande ske?” – och vet att du är på din väg och gör och är precis vad du planerade och tänkt innan du inkarnerade. Att släppa personliga tvivel är en viktig aspekt av allas uppvaknande, och du kan göra detta mycket enkelt bara genom att låta din inre vägledning eller intuition flöda fritt utan att ifrågasätta det.
När du känner ett starkt behov av att ifrågasätta vad som flödar in i dina sinnen och hjärtan – nya och kanske överraskande tankar eller idéer – om det kommer med en känsla av rädsla kommer det att vara från egot som försöker stänga din gudomliga anslutning genom att avleda din uppmärksamhet, men när det kommer med en känsla av frid och tillfredsställelse kommer du att känna dig säker på att det är ny och viktig information för att hjälpa till i ditt uppvaknande, och dina tvivel kommer att blekna.
Du är aldrig ensam! Du vet det, och ändå distraherar ditt ego dig ofta med någon form av rädsla, ångest eller drama, och som ett resultat försvinner din medvetna medvetenhet om din anknytning. Det är just därför som era dagliga besök i era heliga inre helgedomar av frid och kärlek är så viktiga.
När du går djupt inom dig och slappnar av in i det obegripliga inre utrymmet kan Kärlek ansluta till dig ganska lätt, fylla dig med frid och visshet om den inre vetskapen som alltid finns där, påminna dig om din okrossbara förbindelse med Moder/Fader/Gud. I en oändligt kärleksfull relation.
Du är för närvarande inkarnerad för att vakna upp – och det kommer du naturligtvis att göra, eftersom ditt uppvaknande är gudomligt säkerställt – och, viktigast av allt, för att hjälpa många andra, enbart genom din närvaro, att gå framåt mot deras uppvaknande. Jag upprepar, din närvaro i form NU är en väsentlig aspekt av den kollektiva uppvaknandeprocessen.
Därför, varje morgon, stärk din dagliga avsikt att bara vara kärleksfull vad som än uppstår, så, utan att ens vara medveten om det, kommer du att visa kärlek i handling i ditt dagliga liv, och mäktigt hjälpa till i denna mest magnifika händelse.
Din kärleksfulla bror, Jesus.
Översättning, Marie-Anne

Du gillar kanske också...