Sananda via John Smallman, 30 maj

Jesus Sananda

Ni är alla Guds gudomliga barn, perfekt skapade, och därför för evigt perfekta!

30:e maj, 2016 av John Smallman

Vi är alla ETT! Det är verkligen så enkelt. Ni behöver inte göra någonting, eftersom ni är ETT med Gud, vår gudomliga Källa, och därför är era individuella viljor helt i linje med Hans. Allt ni behöver göra är att tillåta, och när ni gör det är ni i det gudomliga Kärleksområdet, som omsluter er hela tiden, och omfamnar er, fyller er helt när det strömmar genom er och ut i världen och pushar på mänskligheten till dess oundvikliga uppvaknande.

Ni har valt att vara här just nu, i detta evighetens nu-ögonblick, för att kraftfullt bidra till mänsklighetens uppvaknandeprocess, och ni gör ett utmärkt arbete, ett arbete som ingen annan kan göra. När ni tillsammans med den stora majoriteten av mänskligheten vaknar upp, kommer ni att bli förvånade över vad ni har åstadkommit eftersom ni har arbetat till synes i blindo inom illusionen, med att få detta skede av den Gudomliga planen att förverkligas.

Ni är, var och en väsen av intensivt Ljus – Kärlek ett Ljus som tillfälligt är mycket dämpat eftersom er mänskliga form inte kunde uthärda dess Gudomliga intensitet. Eftersom ni bara upplevt lite av det, har ni svårt att känna det, och förstå det för vad det är, men ändå, djupt inom er vet ni att Kärlek är er sanna, oföränderliga och eviga natur. Och det är därför alla kanaler ger er råd angående era behov, och ni behöver minst en gång om dagen, ha kontakt med och tala med er Gudomliga Källa, Källan ni aldrig varit separerade från, er eviga Livskälla, Gud, Allt Som Är.

Ni och Gud är absolut ETT!

Som människor är det extremt svårt för er att få känslan av detta, men det förändrar ingenting. Enigheten är det enda existenstillståndet eftersom det, till skillnad från illusoriska tillstånd som mänskligheten uppenbarligen befunnit sig i – med otaliga olika kulturer, nationaliteter, politiska system, geografiska platser, religioner, trossystem, och olika åsikter om vad som är rätt och vad som är fel – är verkligen det enda existenstillståndet. Det finns inget annat! När ni vaknar upp, kommer ni säkerligen att till fullo förstå vad detta innebär. Och naturligtvis finns det bara nu, det eviga och evinnerliga ögonblicket då allt händer, i vilket ni skall väckas upp!

När ni väntar på att denna betydelsefulla händelse ska äga rum, är det frustrerande för er, eftersom ni har blivit gudomligt lovade att ni kommer att väckas upp, men ingenting verkar hända, utan det verkar som om illusionen fortfarande helt uppslukar er. Naturligtvis, så är ni evigt Ett med Gud, och ni är redan fullt vakna. Illusionen är till naturen illusorisk. Det är ett mycket tillfällig drömtillstånd bara.

Som människor, har ni alla regelbundet varit i drömtillstånd medan ni sover, och ibland då dessa drömmar inträffar, verkar de vara helt verkliga. Då ni vaknar upp är de borta eller försvinner snabbt från minnet. Men en del av er har upplevt sådana svåra trauman under era liv, vilket orsakar att era drömmar kan vara så skrämmande verkliga, och då gör ni allt för att undvika att sova.

Eftersom ert mänskliga tillstånd är ett sådant djupt drömtillstånd, verkar det vara obestridligt äkta, och alla de ni interagerar med, verkar dela er dröm och kommer överens med er om att det är verkligt, och att det är den enda verkligheten. Men alla ni upplever illusionen eller drömmen på olika sätt, och detta blir uppenbart när ni försöker övertyga andra om att ni har rätt och att de har fel, samtidigt som de försöker övertyga er om motsatsen.

Eftersom ni känner detta så intensivt, är ni mycket svåra att övertyga. Då strider ni för att få rätt! Detta är verkligen galet, och ni tycker att detta måste bli uppenbart. Hur som helst, de flesta av er är extremt ovilliga att släppa känslan av att ni har rätt och de andra fel, och så håller ni fast vid drömmen, och gör ert yttersta för att göra den verklig.

Att döma är huvudproblemet här. För att ni ska få rätt så måste ni döma andra som har fel. Det är därför alla de gudomliga kanalerna som bistår er i uppvaknandeprocessen, talar om för er att ni måste upphöra att döma, att bara släppa det. Ni kan det, ni gör det bara inte, för när ni bevisar att ni har rätt, får egot en riktig kick. Det är lite som att köpa en lott – det finns mycket få vinnare! Men, eftersom det är så smärtsamt att ha fel, och verkar ge er så mycket intensivt lidande, så dömer ni, och har ett desperat hopp om att ni kommer att vinna den här gången men sen förlorar ni igen! Men när ni upphör att döma, försvinner smärtan och lidandet!

Vägen Hem, vägen till uppvaknandet, består av att välja att vara kärleksfull i alla situationer som uppstår. Initialt är det svårt, på grund av behovet av att ha rätt, därför är vikten av godkännande av andra stark. Och anledningen till detta är att ni har gett bort er personliga makt till andra, varigenom deras dömande av er helt åsidosatt egna känsla av självacceptans. Och om ni inte accepterar er själva, då kan ni inte älska er själva, och eftersom Kärlek är er natur, som ni inte klarar av att existera utan, utan då söker ni det utanför er själva, i form av acceptans från andra.

Så jag kommer nu att påminna er ännu en gång: “Ni är alla Guds gudomliga barn, perfekt skapade, och därför evigt perfekta!” Er brist på självförtroende är en del av den illusoriska känslan av separation. Om ni var separerade från Källan, som ni vet är omöjligt, skulle ni vara kraftlösa, oälskade och omöjliga att älska. Men ni är för evigt ETT med Gud och därför är ni varelser av oändlig kraft och oändlig Kärlek, kraften och Kärleken som Gud fyllde er med vid tidpunkten för er skapelse.

Vänligen fortsätt bara att påminna er om denna gudomliga Sanning, och säga till er själva då ni mediterar, begrundar, eller bara kopplar av i ert heliga inre utrymme, vid altaret där Kärleken bor: “Jag är gudomligt älskad i varje ögonblick av mitt liv, eftersom jag är ett perfekt Guds barn, och därför felfri på alla sätt.” När ni säger detta till er själva med stark avsikt och låter era hjärtan vara helt mottagliga, då kommer ni att känna Kärleken som finns för evigt inom er, eftersom det är Guds Vilja att ni gör det.

Er kärleksfulla broder, Jesus.

 

 

Översättning: Margareta och Hans Jonåker

 

 

 

 

You may also like...