Mike Quinsey Kanaliserar Sitt Högre Jag, 9 december 2022

 

Mike Quinsey Kanaliserar Sitt Högre Jag

9 december 2022

 

Människor har inte upplevt så stora problem i sina liv sedan de senaste Världskrigen. På vissa sätt är det värre eftersom de påverkar alla på ett eller anat sätt, och utsikterna för den närmaste framtiden förefaller mycket dystra. Det verkar som det värsta ännu inte kommit, och det är lite ni kan göra för att undvika det.

Hela Världen verkar befinna sig i kaos och människor som tillhör de fattigaste går mot en mycket osäker framtid. Det råder brist på människor som behövs för att hantera olika problem som uppstått, också på mat och till och med vatten på grund av långvarig torka. Människan var dåligt förberedd på problemens omfattning och djup, och många organisationer som mestadels finansieras av privata donatorer är överhopade av storleken på de krav som ställs på dem.

Vi, för vår del, står med er och försöker styra er så att ni använder era resurser på bästa sätt. Vi inser att kraven på hjälp är större än vad som finns tillgängligt just nu, men förhoppningsvis blir saker med tiden mer organiserade för att ge er ännu mer hjälp.

De flesta länder har begränsade resurser för att täcka sådana oväntade behov. Vi hjälper till på vårt eget sätt för att se till att ni får maximal hjälp av de resurser ni har. Vi försöker också hålla ert väder under kontroll så att det inte adderar mer till era problem.

De stora förändringar ni upplever kommer att tvinga er att återigen titta på hur ni lever och redan har några förändringar skett. Vi försöker påverka er att gå en väg som ger er de bästa fördelarna. Vi ser det potentiella resultatet på lång sikt och en rensning av de gamla sätten och ett antagande av de nya.

Det kommer att resultera i ett mycket bättre liv för er alla och möjliggör för er att placera era fötter på den mest fördelaktiga vägen. Ni måste använda den fria energin omkring er, och hur välkommet är inte det i en tid när kostnaden för energi spiraliserar bortom många människors medel.

Det finns många själar som inkarnerat i denna särskilda tid för att använda sin kunskap och erfarenhet för att hjälpa er genom förändringarna. De är aktiva och när deras arbete blir erkänt kommer det att hjälpa till att sprida detta till alla människors gagn. Det finns andra med användbara förmågor som kommer att hjälpa er övervinna de omedelbara problem som uppstått.

Inse att vi ser den större bilden och kan identifiera vilka era behov kommer att vara. Ni får mer hjälp än ni kan föreställa er, men just nu är ni överväldigade av problem som verkar öka ganska snabbt. Moderna metoder snabbar upp era handlingar, men det är ofta brist på människor som kan hjälpa till i de omedelbara problemen.

Vad ni på senare tid kommit på är att några av era metoder är föråldrade, men lyckligtvis finns de med kunskap att hjälpa till inom räckhåll för er. Vid en lämplig tidpunkt kommer de att hjälpa er och bespara er avsevärd tid och ibland pengar.

Vi vill se er tryggt komma genom dessa svåra tider och skapa en väg till ännu större utveckling. Den finns där i väntan på er och kommer att ges er vid lämplig tidpunkt, när de som kan göra det hittar er. Framsteg sker nästan alltid på det sättet.

Genomsnittspersonen har väldigt liten, om någon, kunskap om de aktiviteter som sker bakom kulisserna. Speciellt vid en tid som den här, med så många problem alla står inför, behöver människor uppmuntran och hjälp för att vinna över sin ängslan. Vi försöker vidarebefordra en känsla av trygghet för er framtid, som är mycket till er förtjusning och mycket acceptabel.

Den Nya Tidsåldern lockar med sitt löfte om ett lyckligt och fridfullt liv och vi försäkrar er att det kommer att bli så. Ni har gått en lång väg för att nå denna punkt i er utveckling och kommer snart att skörda frukterna av det ni åstadkommit. Ni har passerat genom några riktigt prövande och tuffa tider, och här befinner ni er nu inom räckhåll för de slutliga stadierna i förberedelse för ett stort hopp framåt.

På Jorden är ni bara en spegling av ert riktiga själv, eftersom ni är förberedda för varje inkarnation i enlighet med era behov för att ta er genom den särskilda livstiden. Det betyder att alla andra själar är förberedda på samma sätt, så det kan inte vara lätt att döma någon annan.

Ibland är era liv som en pågående berättelse, ett kapitel för en speciell upplevelse och så vidare, vilket innebär att ni förvärvar användbar kunskap som tar er genom den. Från ert nuvarande liv kommer ni att bära den erhållna kunskapen med er, olikt från tidigare liv där den raderades från ert minne, men den kan i alla fall om nödvändigt återkallas. Med andra ord, ni börjar normalt livet med ett blankt papper, vilket är nödvändigt så att ni inte blir distraherade och kan koncentrera er på det nya livet.

För att hjälpa er utveckling har ni alla en livsplan redan överenskommen som hjälper er att få den erfarenhet ni behöver. Ni har också Guider som hjälper er att hålla er på er valda väg och som också ser till att ni inte råkar illa ut.

Så hjälp finns alltid där när ni behöver den, även om ni kanske inte är medvetna om den. Mycket görs under er sömnperiod när ni lämnar er kropp för att träffa andra, såsom er familj inklusive avlidna medlemmar. Om bara människor visste om detta och accepterade det skulle så mycket sorg kunna undvikas.

Er andliga familj kommer ofta nära er, speciellt om ni behöver tröst och är känsliga för deras närvaro och ”känner” dem omkring er. Ibland gör de saker för att fånga er uppmärksamhet, bara för att ni ska veta att de är med er. Till exempel kommer de att flytta runt saker – dock gör Jordbundna själar liknande saker – för att fånga er uppmärksamhet, men vissa är av lägre vibrationer och blir bara busiga.

Det är möjligt att ni får se själar i anden precis när ni håller på att somna eller vakna, och det är vanligtvis bara ögonblickligt. Då vibrationerna fortsätter att stiga kommer fler människor att uppleva kontakt med andar, och, när det rör sig om familj eller vänner, kommer de att försöka göra sig kända på något sätt.

Jag lämnar er med kärlek och välsignelser, och må Ljuset lysa upp era dagar och er väg till fullbordan. Detta meddelande kommer från mitt Högre Själv, mitt Guds-Själv, och alla själar har denna samma förbindelse till Gud.

I Kärlek och Ljus.

Mike Quinsey

Översättning: Markku

Du gillar kanske också...