Jesus via John Smallman, 15 december, 2022

Det är Faktiskt ni som är Enorma | Jesus via John Smallman

 

Det är faktiskt ni som är enorma, och i förhållande till er är universum verkligen obetydligt.

15 december 2022
(John Smallman)

Det kollektiva mänskliga uppvaknandet är nästan över er, det kommer INTE att försenas! Nu är ögonblicket inne för denna magnifika händelse att förverkligas, att bära frukt, och det kommer att ske. Ni har, med massivt uppsåt och genom kärlekens enorma kraft, nu nått den punkt från vilken kolossal glädje kommer att flöda fritt och rikligt genom ett stort antal av er, glädje som totalt kommer att omsluta, omfamna och förvåna er. Ni kommer att vara så glada över att ni valde att inkarnera som människa i detta ögonblick i denna vackraste vidare utveckling av Guds gudomliga vilja för Hennes älskade barn. Ja, miljön som ni upplever som människor i form är med all säkerhet overklig, illusorisk.

Ändå, medan du till synes är medveten om att vara en liten, och ibland ganska obetydlig, dödlig varelse i ett stort, omedvetet och ovetande universum, är det i själva verket du som är enorm, och i förhållande till dig är universum verkligen obetydligt. Det kommer att vara helt uppenbart för dig när du vaknar, vilket du verkligen kommer att göra. Ingen kan sova oändligt, hur mycket den än försöker. Alla kännande varelser kommer att vakna in i Verkligheten, eftersom det är deras gudomliga öde att vara fullt medvetna, levande och vakna när de njuter av att vara för evigt i den oändligt kärleksfulla Närvaron som är Moder/Fader/Gud.

Ni vaknar alla nu bara genom att faktiskt tänka och undra över möjligheten att göra det. Allt som existerar är Tanken, det oändligt kraftfulla energifältet som är Gud, som är Källan, och det är Gud som uttrycker Sig själv nu genom varje kännande varelse som har existerat eller någonsin kommer att existera. Allt som Hon skapar, och allt som ni skapar är evigt, oändligt, odödligt och evigt, och att vakna upp till den medvetna vetskapen om det kommer att blåsa era sinnen – med GLÄDJE!

När säsongen för att minnas årsdagen av min födelse närmar sig det datum då många miljoner världen över kommer att fira det mest glädjande tillfället, påminn er ofta om att jag är Kärlek, och att ni också, var och en av er i form, också bara är Kärlek och inget annat än Kärlek, eftersom Gud, som är Kärlek, skapade oss alla från Sig själv, från Kärlek, för att njuta av evigt liv med Henne i varje ögonblick som Kärlek. Kärlek är allt! Allt som ni upplever under era illusoriska liv i form som inte är helt i linje med Kärleken, med det oändligt STORA energifältet där hela skapelsen bor och vistas, är overkligt, är obefintligt och kommer att lösas upp eller sönderfalla när ni vaknar. Det har aldrig funnits – det verkar bara för er som att det gör det nu och att det alltid har gjort det – och den kommande upplösningen eller sönderfallet är bara ert avsteg från det djupa sömntillståndet. Du har drömt om separation i en dröm som har fått det att verka intensivt verkligt för dig, och är nu i färd med att vakna upp till en fullt medveten vaken medvetenhet om vem du verkligen är, och alltid har varit – ett med och evigt närvarande i Närvaron av Moder/Fader/Gud.

Verkligheten är ett pågående och oändligt tillstånd av att skapa kooperativt och harmoniskt, tillsammans med Moder/Fader/Gud, i en oändlig förlängning som är Kärleken Själv, till den högsta glädjen för Alla. Ni, som nu är inkarnerade i form, valde mycket villigt och modigt att vara i den fysiska världen nu, en till synes extremt långvarig drömlik miljö där ni för närvarande befinner er, för att uppleva och glädja er åt det extrema undret att vakna upp från en overklig plats. Du visste, när du gjorde det valet, under eonerna du tillbringade i form innan ditt uppvaknande, att du skulle möta och behöva hantera några oerhört krävande och smärtsamma händelser. Händelser som skulle verka helt verkliga, där du absolut inte har något minne av din verkliga och eviga natur. Fastän du visste det, valde du fortfarande att bli inkarnerad nu, och för det är du högst hedrad här i de icke-fysiska världarna, när vi med förundran ser på när du så kärleksfullt och effektivt engagerar dig i de uppgifter som du visste att dessa overkliga liv skulle presentera för dig.

När ögonblicket för er att vakna upp ur livets overklighet i form snabbt närmar sig, vet att allt är bra och ägna så lite uppmärksamhet som möjligt åt de till synes verkliga och fruktansvärda händelser som inträffar i formens overklighet, över hela världen. Det finns bara Kärlek, så se till att bara vara kärleksfulla i era tankar, ord och handlingar i era dagliga liv. Ni vet att endast kärlek kan lösa händelser och problem, även om era egon ständigt kommer att försöka dra er uppmärksamhet med rädsla till dramat som rapporteras av nyhetsmedia och uppmuntra er att oroligt fundera över framtida osäkerheter som de skulle vilja ha er att förbereda er på och på så sätt distrahera er från att vara era sanna jag som lever och visar kärlek i handling när ni lever era dagliga liv.

Det är allt ni behöver göra – bara vara de kärleksfulla varelser som Gud skapade – och bekräfta er tillit och tro på Moder/Fader/Gud som skapade er för evig glädje. Det hon skapade er för är vad ni faktiskt lever i varje ögonblick, även om det, djupt sovande som ni är, inte verkar vara fallet. Er tro och er kärlek kommer att befria er från de bekymmer, den ångest och till och med de intensiva rädslor som livet i form, genom era egomedvetanden, oändligt lägger ut på vägarna framför er. Ni känner alla åtminstone en person som är i fred och som väljer att inte engagera sig i de oändliga dramer som uppstår. De är i fred eftersom de lever ett kärleksliv, och du kan välja att göra detsamma. Var därför uppmärksamma i era dagliga liv genom att endast kärleksfullt engagera er i vad som än uppstår, och njut av den resulterande känslan av frid. Visserligen kommer den inte att finnas där i varje ögonblick, händelser kommer att inträffa för att distrahera er från er medvetenhet, men så snart ni inser att ni har låtit era egon distrahera er, gör en poäng av att återgå till mindfulness, och genom att göra det igen -upplev den frid som kommer att övergå allt förstånd.

Er kärleksfulla bror, Jesus.

Översättning: Lars-Eric

Du gillar kanske också...