Den Arkturiska Gruppen via Marilyn Raffaele, 22 maj 2022

Den Arkturiska Gruppen
Via Raffaele, 22 maj 2022
Kära läsare, eftersom så många av har börjat ifrågasätta och till och med tappat hoppet när de ser på världen idag, är det här meddelandet avsett att ge er större förståelse och uppmuntran med avseende på Jordens uppstigningsprocess. Mycket av detta har att göra med det faktum att så många fortsätter att ha tredimensionella uppfattningar om hur uppstigningsprocessen ska se ut, och sedan när den inte gör det, börjar de tvivla och ifrågasätta.
När ni först lärde er om Jordens uppstigning, för många år sedan, kom några av er att förutse att den skulle utvecklas på ett visst sätt, för vid den tiden fanns det många kanaler och böcker som gav förutsägelser och information om den, och ni kom att förvänta er att den skulle utvecklas som förutsägelserna sa. Förutsägelser kan vara bra, men är ofta inte tillförlitliga bara för att de representerar den energi som finns i det “nu”-ögonblicket, men också för att förutsägelser flödar genom kanalens medvetandetillstånd som kanske, eller inte, är på en hög nivå.
Vissa fortsätter att invänta ankomsten av vänliga ETs som de tror kommer att landa, rensa planeten och ta bort de som håller planeten i brist och begränsningar genom manipulationer, lögner och skapelser baserade på dualitet, separation och två stormakter. Andra förväntar sig redan nu en enorm upplevelse som ska förändra allt, utan att de behöver göra något annat än att se det hända. En “händelse” med hög resonansenergi kommer vid något tillfälle att inträffa, men kan bara hända när Jordens energi genom närvaron av en uppvaknad majoritet har stigit till nivåer som tillåter den att manifestera sig.
Uppstigningsprocessen är väl igång, men eftersom den inte utvecklas som många förväntar sig, ifrågasätter de den och har börjat tvivla på att den ens existerar. Ingenting verkar förändras eller bli bättre, och förhållandena världen över verkar bara bli sämre.
Mina kära, detta är er tid att minnas att inte döma efter utseendet, för ni som är andligt utvecklade kom till Jorden fullt medvetna om och förberedda på de nuvarande tiderna. Det är absolut nödvändigt att fortsätta lita på att det ni bevittnar på den yttre scenen, är nödvändigt för att utveckla den Gudomliga planen. De som observerar och dömer genom de tredimensionella filtren är oförmögna att förstå det här.
 Det är viktigt att förstå att Jordens folk, både de som har levt och de som lever nu, har skapat och fortsätter att skapa ett tredimensionellt kollektivt medvetande, som i eoner har påverkat allt och alla i världen. När allt fler individer vaknar och övergår till ett högre medvetandetillstånd, skapar de ett nytt och högre kollektivt medvetande, ett som kommer att manifesteras som en mer utvecklad värld. Det är så uppstigningsprocessen fungerar.
Det finns fler högt utvecklade människor på andra planeter än ni kan föreställa er och som i de högre dimensionerna står beredda att hjälpa till med Jordens uppstigningsprocess. Eftersom det är majoritetens medvetande som formar kollektivet, måste Jordens befolkning vara de som själva åstadkommer uppstigningen genom att vakna till ett högre medvetandetillstånd. Det är därför ni som är utvecklade behöver vara på Jorden vid denna tid.
Varje levande varelse är formad av och är ett uttryck för och förkroppsligar alla egenskaper hos det allerstädes Gudomliga Medvetandet. Därför, vad än en person håller som sanning i sitt medvetande (vilket i verkligheten är det enda Gudsmedvetandet individualiserat) skapar de automatiskt, eftersom medvetandet som tolkas genom hjärnan är formens substans. I verkligheten finns det inga offer, bara en omedvetenhet om sanningen. Det är som om en person som har en miljon dollar på ett konto som de inte vet något om, fortsätter att leva varje dag i brist och begränsningar.
Många andligt utvecklade individer (ni) ville vara en del av dessa tider, för ni förstod att närvaron av utvecklade medvetanden på Jorden skulle tjäna till att lyfta kollektivet, vilket var oförmöget att höja sig över sin egen densitet. De andligt utvecklade verkar leva sina liv som alla andra, men på enkla och praktiska sätt för de in ljus i alla beslut, problem på jobbet och i hemmet, med familjer och vänner och i alla situationer som kan uppstå. Det här är sant Ljusarbete.
 Den ökande närvaron av högre medvetandetillstånd nu på Jorden, kommer att fortsätta att medföra avslöjanden av många väl dolda och väletablerade mörka agendor. Dessa energier måste komma fram för att bli erkända för vad de representerar och inte längre accepteras av majoriteten. När de inte längre stöds av omgivningen, kommer de energier som har bildats och upprätthållits av dem inte längre att existera.
 Närvaron av allt mer ljus i det kollektiva medvetandet agerar för att avslöja länge dolda självbetjäningsaktiviteter och hemligheter. Många av dem som Ljuset skiner på tycker inte om det och reagerar på sätt som är i linje med deras medvetandetillstånd. Det kan vara våld, men oftare är det genom aktiviteter baserade på gamla energier som snart inte kommer att fungera som tidigare, eftersom närvaron av allt mer Ljusenergi kommer att lösa upp dem.
Det är mycket viktigt att komma ihåg vilka ni och alla andra verkligen är, trots allt som händer i omvärlden. Även de som orsakar problem för andra är ett uttryck för Gudomligt Medvetande. Tvivla aldrig på att Jorden är ett andligt universum befolkat av Guds söner och döttrar, för varje uppfattning om det motsatta är en illusorisk sinnebild som kommer från personliga och kollektiva medvetandetillstånd betingade av övertygelser om
dualitet, separation och två stormakter.
Ni kom för att föra in Ljus till en planet som var oförmögen att lyfta sig själv ur de täta energier som har pågått alltför länge. Ni var medvetna innan ni kom hit att era liv förmodligen skulle innebära en del personliga svårigheter, eftersom ni skulle rensa ut kvarvarande gamla energier både för er själva såväl som för världen.
Håll i minnet att varje person ni blir medvetna om, både när och fjärran, alla ni känner personligen eller bara är ytligt medvetna om, blir en del av ert medvetande – liksom det ni tror om dem.
Fri vilja ger inte de som väljer att vara våldsamma och begå brott tillåtelse att göra vad de vill. De som enbart lever från ett tredimensionellt tillstånd bara förstår, anpassar sig och lär sig av det som återspeglar deras medvetandenivå. Helst borde tredimensionella konsekvenser administreras av dem som erkänner den medfödda gudomligheten hos dem som behöver uppleva konsekvenserna, vilket i sin tur skulle föra kärlekens energi till dem. Det här är sant i alla situationer där konsekvenser för handlingar är nödvändiga – hem, arbete, familj och vänner.
Det är bara Gud som inte automatiskt gör allt i linje med Kärlek och Ljus illusoriskt. De som är andligt vakna och de som inte är det, upplever livet på Jorden av både hög resonans och tunga täta energier. Men trots det bildas nya och bättre idéer för varje aspekt av det dagliga livet i medvetandet hos allt fler individer, och kommer snart att börja manifesteras.
 En ökande majoritet inser nu att de har levt under och accepterat lagar och ledare som återspeglar gamla övertygelser och lösningar baserade på tvång, fördomar, hat, våld och separation, och börjar nu inse att allt liv på något sätt hänger ihop. Många är ännu inte medvetet medvetna om varför de tänker och känner på det här nya sättet, men deras uppvaknande känsla av anknytning indikerar födelsen av ett nytt och högre kollektiv.
 Ni måste sluta upp med att fortsätta tänka på er själva som mänskliga varelser som måste engagera och anpassa sig till världens problem och lösningar. Ni inkarnerade för att komma ut och vara separata, därför att ni vet att ni inte kan hjälpa en lidande värld genom att anpassa er till det som skapar problemen.
Ni är inte mänskliga varelser, ni är individualiserade, Gudomliga, andliga, medvetanden som valde att inkarnera till de låga energierna på en tredimensionell planet, och tillfälligt bära en fysisk kostym för att tillföra Ljus till Jordens kollektiv och genom att göra det åstadkomma en förändring.
Ni är inte på Jorden av en slump. Lär känna er själva som ett Gudomligt Medvetande.
 Vi är den Arkturiska Gruppen.
Översättning Ulla Krogh

You may also like...