Jesus via John Smallman, 16 juli 2011

 

 

Jesus via John Smallman

16 juli 2011

 

 

Vakna nu till Verkligheten

Mänskligheten ligger på rulle! Den kollektiva uppvaknandeprocessen, i vilken ni är fullt engagerade, rör sig framåt ganska vackert, vilket är att förvänta, eftersom det är Guds gudomliga vilja.

Det planetomfattande kaoset och förvirringen är i sig själva tecken på ert uppvaknande, då människor börjar bli mer medvetna om korruptionen och oärligheten som alltid varit aspekter av illusionen som är livet i form.

Illusionen konstruerades för att få uppleva en känsla av frihet, och etablerades för att tillåta en ”skenbar” rörelse bort från Kärlek, och för att varje individ skulle kunna leva utan hänsyn till andra, om de så valde.

Medlemmar i familjer och stammar stöttade verkligen varandra, men kunde också bli bannlysta om deras beteende bedömdes vara oacceptabelt av någon orsak. Sålunda blev det nödvändigt att beakta individuell överlevnad framför alla andra mänskliga behov.

Insikten om att Alla är Ett blev glömd, dold för medvetenheten, och det mänskliga livet förstods vara en engångshändelse som måste användas till fullo för att få ut det mesta av de skenbart begränsade resurser som finns tillgängliga för individen under de få åren av den mänskliga livslängden.

De senaste århundradena har en ökande medvetenhet växt fram om ert ömsesidiga beroende av varandra, och av planeten som kärleksfullt tillgodoser alla behov för mänsklig överlevnad.

Denna medvetenhet har expanderat dramatiskt de senaste fyra eller fem årtiondena, vilket ni inte kan ha undgått att märka, och ett ökande antal människor har levt för att åtminstone delvis stå i tjänst till ert kollektiva uppvaknande, även om de antagligen inte varit medvetna om detta. De har bara tyckt att det de gjort är normalt för den mänskliga naturen, att de gjort rätt saker.

Denna avsikt att stå till tjänst har inneburit att många har slutat att bara göra sitt jobb och få sin lön, de har också sett på vad deras arbetsgivare har för sig – småföretag, stora koncerner, andra stora organisationer, och förstås, regering och myndigheter – för att ta reda på om de faktiskt hedrar mänskligheten och planeten.

Ökningen av nyfikenhet, i motsats till okritisk acceptans, av de stora organisationernas aktiviteter har blivit mer och mer effektivt i att bringa information till allmänheten angående skadliga och korrupta aktiviteter som först måste minskas kraftigt, och sedan avslutas för att låta mänsklig och planetär healing ske, då antalet av er som uppmärksammar detta har ökat.

Följaktligen närmar sig förberedelserna för ert uppvaknande, som pågått sedan det ögonblick ni konstruerade och engagerade er i er illusoriska verklighet, nu sin fullbordan och kommer att låta och uppmuntra ert uppvaknande att blomma ut till fullo.

Ni kommer att uppvakna och uppleva glädjen av Enhet, av att vara Ett med Moder/Fader/Gud, den Källa av Kärlek från vilken separation aldrig skett.

Påminn er hela tiden om denna gudomliga sanning:

Separation hände aldrig!

Livet i form, även om det verkar otvetydigt verkligt, är inte Verklighet, det är ett ögonblick av förvirring, en dröm eller ett fantasitillstånd i vilket tillfälliga upplevelser kan överväldiga er känslomässigt och psykologiskt, och leda er till ord och handlingar som då leder er eller andra mot stark smärta och lidande.

Ja, det kan också finnas stunder av lycka, men för det mesta ägnar ni ert mänskliga liv åt att söka lycka, ändlös lycka, men finner den aldrig, ett tillstånd som är i resonans med er och som ni känner borde vara ert naturliga tillstånd. Och det är det förstås, men ni har tappat medvetenhet om det, och smärtan av den förlusten får er att söka utanför er själva efter det som alltid funnits inom er.

Ni är Ett, ni är Kärlek, för det var så ni skapades, och det Gud skapar kan inte ändras, det är redan perfekt som gudomligt avsett.

Inom illusionen, där upplever ni livet i mänsklig form som inte verkar vara sant. Det beror på att livet i form konstruerades – föreställdes till varande – för att kunna uppleva ett icke-verkligt tillstånd, och det är vad ni upplever.

Emellertid, ni kan välja att återvända till total vakenhet – VERKLIGHET – bara genom att ha avsikten att göra det, eftersom ni är så kraftfulla varelser.

Att göra detta är vad uppvaknandeprocessen handlar om, så gör nu valet att vakna upp. Ni har den absoluta rätten att göra detta val, och för att vakna upp måste ni fullkomligt frivilligt – er egen ytterligt fria vilja – göra och ha denna avsikt.

Ingen annan kan göra det åt er, för ni är suveräna varelser på vilka inget kan påtvingas.

Vakna nu upp till den Kärlek ni är, och dela och utsträck den Kärleken till hela mänskligheten, för det är orsaken till att ni inkarnerade för att vara närvarande i mänsklig form i denna stund av mänsklighetens kollektiva andliga utveckling – ert UPPVAKNANDE till VERKLIGHETEN!

Så jag betonar och återupprepar, det är absolut nödvändigt att ni dagligen avsätter tid – flera gånger om ni kan – att gå inombords till er heliga inre helgedom och bjuda in Kärlek till ert hjärta att omfamna er, och därifrån frikostigt flöda ut från er till allt kännande liv där den kommer att kännas – upplevas – mycket starkt.

Detta är, som jag sade ovan, varför ni är här NU! Kom ihåg, det finns ingen slump eller några tillfälligheter, allting har ett gudomligt syfte. Ert är att vakna upp och att hjälpa andra göra detsamma – inte genom proselytisering, argumentering eller övertalning – bara genom att mycket vackert visa kärlek i handling genom att vara er själva. Det är ert gudomliga syfte som människor i detta och, så länge som tiden fortsätter flöda, varje ögonblick.

Ni kan göra det.

Ni inkarnerade för att göra det.

Och ni har oändligt och mycket kraftfullt stöd och entusiastisk uppmuntran från dem i de icke-fysiska sfärerna som hela tiden vakar över er, och alltid är redo att svara närhelst ni väljer att kalla på dem för ytterligare hjälp.

Er kärleksfulle broder, Jesus.

 

 

 

 

Översättning: Markku

 

 

 

Du gillar kanske också...