Jesus Sananda via John Smallman, 22 oktober 2019

 

Jesus Sananda via John Smallman, 22 oktober 2019

 

Var och en som uppvisar en kärleksfull närvaro, har alltid en helande och tröstande effekt.

22 oktober 2019

Jesus Audio Blog för tisdag 22 oktober

Stämningen över hela världen är otroligt upplyftande, eftersom fler och fler av er inser att väsentliga förändringar är nödvändiga, i sättet på vilket man samarbetar med varandra, med planeten själv och med alla de livsformer hon så kärleksfullt stöder. Även om er fysiska miljö är overklig, illusorisk, så ändå, eftersom den stora majoriteten av er tror att den är verklig, så stärker det era tankar och avsikter om verkligheten, och då skapar det mycket glädje eller lidande, på grund av avsikten.

När barn spelar spel för skojs skull så roas de enormt, men när någon av dem upptäcker att andra blir orättvisa eller luras, så blir han eller hon nedstämd. Er illusoriska fysiska miljö kan liknas vid en enorm arena, där många olika spel spelas samtidigt, och konflikter och bråk uppstår när spelarna i ett spel blir upprörda på spelarna i ett annat spel, som de tycker gör intrång på deras utrymme. Saken är att eftersom hela miljön är illusorisk, overklig, så kan ni alltid ändra storlek och form, för att ge plats åt alla spel som spelarna vill spela.

Det här är vad er uppvaknandeprocess handlar om – att ge plats för alla spelare och acceptera skillnaderna mellan dem, istället för att döma ut några av dem som oacceptabla. Det finns plats för alla, och det finns plats för alla olika spel när de spelas med en kärleksfull avsikt, och då hedra och respektera alla spelare utan undantag. Ni måste släppa varje önskan av att döma andra, som mer eller mindre värda än ni själva; och naturligtvis så uppstår denna önskan endast på grund av era egna negativa självfördömanden, som ni sedan skjuter över på andra, i stället för att erkänna dem som egna problem – mycket smärtsamma frågor som ni hellre vill förneka eller ignorera – istället för att välja att släppa dem. Ni är alla Guds perfekta  barn, oändligt älskade av Gud, och eftersom han älskar er alla villkorslöst och aldrig dömer någon av er, varför skulle ni då åsidosätta hans kärleksfulla visdom och döma andra, och se vissa som acceptabla och andra som oacceptabla?

Många av er föreställer sig skaparen som ”någon” immateriell, och som ”någon” mycket klokare än ni själva, men som ändå dömer er, era tankar, era ord och era handlingar, och då känner ni att ni har rätt att döma andra som, enligt er åsikt, har fel! Och ni vet att denna gud skulle vara överens med ert fördömande. Men den guden är bara en imaginär tanke, en förbättrad eller avancerad form av människa som inte finns i någon kropp, och som ni föreställt er som gud.

Gud dömer inte, för ALLT han skapar är perfekt, och därför finns det inget att döma. I er illusoriska miljö bedömer ni att många människor har fel, förfärligt fel, och ni vill fixa till det med handgripligheter om det visar sig nödvändigt, även om er historia tydligt visar att detta aldrig fungerat.

Rätt och fel är begrepp som ni lär er när ni växer upp från spädbarn till vuxen ålder, ni har det inte ingjutet i er från födseln. Till att börja med tycker ni att era föräldrar har rätt, eftersom de rättar er när ni spiller eller har sönder saker, och sedan dömer er negativt för att ni gjorde det, även om det ni gjorde var oavsiktligt och hände bara för att ni ännu inte kunde kontrollera er kropp. Det som hände var ett misstag och ett fel på grund av er omognad och oerfarenhet, men ni accepterade det negativa fördömandet eftersom de visade hur det skulle vara, vilket gjorde att ni kände er ännu mer ovärdiga och oälskade när ni fortsatte att begå misstag eller orsakade mindre olyckor, vilket upprörde era föräldrar så att de fördömde er återigen. Detta var oerhört smärtsamt för er, och på så sätt lärde ni er att projicera dessa känslor på andra, och kanske till och med lade skulden på ‘dem’ för det ni hade gjort, eller kanske hävdade att ‘de’ hade gjort det. Och allt medan ni växte så blev det alltför smärtsamt att erkänna era misstag och fel, och att sedan behöva känna skammen som ofta följde därpå.

Att vakna upp gör att man kommer till insikt om att Gud är perfekt, och att allt han skapar är perfekt, felfritt, oklanderligt, för det som är perfekt kan bara skapa det som är likt sig själv. När man kommer till den insikten, så blir det uppenbart att det är helt galet att döma någon annan. De tankar, ord eller handlingar som uttrycks av någon annan, kan mycket väl vara oacceptabla, men inom den andre finns också gudomlig perfektion. Att döma förstärker bara det som är oacceptabelt, men om man älskar den andra, så hjälper man till att se perfektionen, även om den till en början sannolikt kommer att vara dunkel.

Processen av uppvaknande är en kollektiv process som leder till ett kollektivt resultat, där varje människa involveras genom sitt eget val, vilket gjordes före inkarnationen, tillsammans med den fast beslutna avsikten att hjälpa alla andra att vakna. Kärleken är den mest kraftfulla hjälp ni har att erbjuda varandra, och er avsikt innan inkarnationen var att göra just det. Ni visste alla att inkarnationen som människa, skulle dölja era minnen av er gudomliga natur, och er enighet med källan väldigt mycket, men ni visste också att ni alla skulle ha tillgång till ett fantastiskt spirituellt supportteam, som hela tiden kan komma och hjälpa er i varje ögonblick. Teamet svarar direkt när ni kallar på hjälp, men eftersom ni ofta känner er desperata, så tenderar era samtal till dem att komma oavbrutet och vara extremt högljudda, och då dränks svaren.

När ni kallar på ert supportteam för hjälp, så måste ni släppa fördömanden och förväntningar om att  – “detta är dåligt, orättvist, samvetslöst och måste rättas till” – för att tillåta den kärleksfulla vägledning ni försöker få. De kommer ofta att ge er ett nytt sätt att se på problemet, och kanske överraskar er med ett “aha”- ögonblick, som helt löser det på ett tidigare inte uppenbarat sätt. Kom ihåg att ert supportteam alltid finns med er, och att de har stor visdom att dela med sig av, om ni lugnar ner era tankar tillräckligt, så att de kan hitta en springa för att kunna smyga in ett lämpligt förslag.

Som ni ofta har fått höra: “Kärlek är lösningen på alla problem”, vare sig det handlar om individer eller nationer. Naturligtvis kan det verka vara mycket lättare mellan individer, eftersom lösningen är mycket lättare att se och kunna identifieras, medan det mellan eller inom grupper tar längre tid, eftersom oenigheter eller olika synpunkter måste diskuteras, och sedan kunna enas innan lösningen kan komma.

Det viktigaste att vara helt medveten om är att kärleken alltid lyckas i sin strävan, med att skapa frid inom den som uttrycker den, delar med sig av den och expanderar den. Således kan ni befinna er i en krigszon och känna er fridfulla inombords, om ni bara väljer Kärleken. I mänskliga termer kan det verka mycket motsägelsefullt, eftersom det kan tyckas som om att känna fridfullhet i en krigszon, indikerar på fullständig brist på deltagande eller medkänsla, för de som finns där och lider. Men om ni är fridfulla i en sådan situation, så ger ni det till de andra som finns där med er, genom er blotta närvaro.

Kärleken är otroligt kraftfull, så välj den och dela med er av den, och njut sedan av den spontana expansionen av dess effekt, när den flödar ut genom er och in i energifältet för de i er närhet. De som erbjuder en kärleksfull närvaro, har alltid en helande och tröstande effekt på de de samverkar med. Det är väldigt få ibland er som inte har upplevt det någon gång under era liv, så förstå att ni också kan påverka omgivningen ni befinner er i, på det mest positiva och meningsfulla sätt, bara genom avsikten att älska det som kommer fram. Det är en mycket kraftfull intention, och Kärleken kommer alltid att hedra den, och göra sin Närvaro känd, även om de på nära håll – i ert fält – inte kan uppskatta effekterna de upplever.

Ert uppvaknande är uppvaknandet till fullständigt medveten medvetenhet, om att det bara finns KÄRLEK, och att Ni och Kärlek är identiska, så förstå därför vilken absolut magnifik upplevelse ert uppvaknande kommer att bli!

Er kärleksfulle broder, Jesus.

Källa: John Smallman

Översättning: Maggan

You may also like...