Sananda via John Smallman, 19 november

Jesus Sananda

Sananda via John Smallman, 19 november

Det finns INGEN SEPARATION! Allt – allt medvetande, allt liv, all medvetenhet – är ETT.

19 november 2016 av John Smallman

Som alla i de spirituella rikena har sagt er många, många, faktiskt oräkneliga gånger, det finns INGEN separation. Det finns bara GUD, Källan, Fältet av Gudomlig Kärlek i vilket hela skapelsen evigt och oändligt skapar – det finns ingen början eller slut, det finns bara nu – harmonisk och extatisk musik, för att använda en allegori… symfonier, konserter, sonater, kyrkliga verk, opera, musikaler, popsånger, romantiska sånger… alla former av musik som är, till sin natur, KÄRLEK i aktion. Kom ihåg, jag använder bara musik som en allegori, och jag använder musik för alla resonerar med musik på ett eller flera av dess många varierade former. Musik är ETT. Den kräver perfekt samarbete, acceptans och harmoniskt samförstånd mellan utövarna, och med ett intuitivt vetande och förståelse som förenar dem så att musiken flödar, utan tanke eller ansträngning, direkt från deras hjärtan.

Så, för att repetera, det finns INGEN SEPARATION!  Allt – allt medvetande, allt liv, all medvetenhet – är ETT!

Inom illusionen har detta glömts bort, även om några har blivit medvetna om detta under eonerna, och har försökt att dela denna kunskap vitt och brett. Men mycket snabbt har deras delade insikter blivit korrupta, avledda och enormt missförstådda. Kyrkor, religioner, trossystem, politiska system och hårda regleringssystem har blivit etablerade av dem som skulle kontrollera er att göra just det. Nu kollapsar de orättvisa och ytterst korrupta systemen då roten och förruttnelsen inifrån dem äter bort deras grundpelare, grundpelare så djupt begravda inom det illusoriska kollektivets psyke att de inte ens kan nås, och ännu mindre repareras. Enorma  förändringar är stadigt på väg som kommer att föra med sig otänkbara fördelar till alla former av liv som för närvarande är gömda inom er illusoriska verklighet där överlevnad beror på fysisk eller inflytelserik styrka och den medvetna avsikten att dra nytta av den just för det ändamålet.

Mänskligheten har under eoner till synes varit begravd i en overklig värld av misstro, svek, och konflikt, medan den samtidigt ha sökt en utväg. Alla lider oavsett hur rik, frisk eller hur mycket makt de verkar ha, för till slut dör alla, och lämnar bakom sig allt de har samlat när de lägger ner sin fysiska form. Det finns ingen utväg, alla dör, och för att ni har kommit att tro att det är slutgiltigt att dö, slutet, avgrunden i vilken alla kommer att falla in i icke-existens, är fasansfullt.

Men det finns absolut ingen anledning att vara rädd! Rädsla är illusion och overkligt. Ni konstruerade illusionen för att uppleva separation från Källan och, därför, la ni till olika ”appar” för att fylla ut illusionen och förse dem med en intensiv känsla av verklighet när ni surfar genom den som förkroppsligade människor. Som människa tycker ni att variationen av alternativ är överväldigande, och era små och allvarligt begränsade hjärnor genom vilka ni engagerar er i illusionen kan inte klara detta. Hur kraftfull och intelligent ni än kan verka och kompletta, är förståelsen av illusionen ytterst bortom den. Svaret på detta dilemma är, så klart, att vakna upp. Och der är exakt vad som sker just nu över hela världen.

Er uppgift som delvis uppvaknade, är att fortsätta att hålla ert briljanta Ljus högt, och engagera er i varje interaktion med en annan – och inte göra några undantag här – genom er sanna, gudomliga, och oföränderliga natur – Kärlek. Alla medvetna entiteter är ren Kärlek. Det finns inget annat, men inom illusionen har ni kollektivt valt att gömma den kunskapen från er själva för det skulle vara omöjligt att föreställa sig eller uppleva separation när man vet att man är Kärlek, och bara Kärlek.

Kärleken vaknar nu upp i varje mänskligt hjärta, och när den gör det, kommer allt det känslomässiga bagaget som begravts eller förnekats som ni burit runt på, till ytan, bryter ut in i medvetandet för att släppas. Och detta kan vara, och är ofta, chockerande för er. Försök inte att blockera det, det ökar bara er smärta och lidande. Tillåt det, observera det, erbjud det kärlek, och släpp det! Det är allt ni behöver göra När ni tillåter det kanske ni märker att ni själva, ”gråter hejdlöst”, men gråt bara snyfta och se när det löser upp sig, och ger er en enorm känsla av frihet. Att hålla det begravt har krävt enorm energi som har dränerat er fysiskt och känslomässigt. När ni släpper det kommer ni att märka att ni känner er upplivade och mycket mer levande, faktum är ni kommer att känn er fyllda med stor entusiasm över att bara vara, med en entusiasm som inte verkar ha någon källa, ingen anledning, ingen orsak. Ja det är så klart, är ert naturliga tillstånd.

När ni låter Kärleken stiga in i er medvetna medvetande och stanna kvar där i varje stund kommer hela ert liv att uppleva förändringar. Bekymmer och oro faller bort för det finns inget som ger dem kraft, och ni inser att ni inte behöver något i denna stund som är nu! Det finns bara nu, och det blir överväldigande uppenbart. Ni kommer att bli häpna över den enormt ökade energin som har blivit tillgänglig för er. Inget som ni behöver göra för att fullfölja era mänskliga ansvarsområden kommer att överväldiga er eller göra er utmattade, ert liv kommer att flyta på kraftfullt och med njutning, och alla utmaningar som dyker upp kan tas om hand med kärlek, kompetens och vishet utan vare sig konflikt eller en känsla av onda aningar, för ni kommer att veta att ni är omhändertagna av det gudomliga i varje stund.

Till och med de av er som är sjuka, oavsett form eller uttryck som er sjukdom tar, kommer att märka att frid och acceptans ökar inom er, när ert medvetande ökar och intensifieras om att där ni är i denna stund är precis där ni har valt att vara, och härifrån och framåt är ni konstant och med största kärlek stöttade när ni går framåt med syfte och kraft mot er destination – ert uppvaknande till Kärleken, till medvetenhet om er Enhet med Källan, om er eviga Närvaro med Gud. Verkligen, otänkbar glädje väntar er alla.

Er kärleksfulle bror, Jesus.

Svensk översättning: Åsa Kock www.st-germian.se

You may also like...