Jesus via John Smallman, 2 april 2023

https://ci4.googleusercontent.com/proxy/-qOdlfyqXsSbhMLsPXRpvMDBu1e6AjXJLZge0uYydFlJeaJFkerJZhjwY1CX3CpTJhi-FYj1AFv4NKM6i3W7nUdV_ZlxeaRZM2yhoiQTjhHnaSSp_Q0qdUAuBl4=s0-d-e1-ft#https://goldenageofgaia.com/wp-content/uploads/2021/09/jesus-500x336.jpeg
Jesus
Via John Smallman, 2 april 2023
Hantering av Egot
https://johnsmallman.wordpress.com/
Här i de icke-fysiska världarna applåderar vi er alla högt när ni så fantastiskt förbereder er för att ta det kollektiva mänskliga uppvaknandet till dess mest härliga slut.
Detta är huvudsyftet med var och ens nuvarande individuella mänskliga inkarnation, och kom ihåg, ni är aldrig ensamma. När ni inkarnerar har var och en av er ert ett eget stödteam i de icke-fysiska sfärerna, som vakar över er och ger er försiktiga knuffar när det är nödvändigt – var och en av er gjorde det klart för oss, innan ni föddes in i er nuvarande kropp, att ni mycket väl kunde behöva en liten knuff då och då för att hjälpa er att bli kvar på era valda vägar, och vi respekterar till fullo dessa instruktioner – och vi är alltid med er för att omedelbart svara om ni kallar på oss för vägledning.
Ingen av er är ensam här och utan den ständiga tillgången till vår kärleksfulla assistans.
Var och en av er valde frivilligt att inkarnera i denna tid av uppvakningsprocessen, med full förståelse för hur svårt det skulle bli.
Ni gör alla ett fantastiskt jobb och vi vill att ni ska vara medvetna om detta, så att ni kan släppa alla tvivel ni kanske har om hur underbart hjälpsam, effektiv och viktig er närvaro på Jorden är i denna tid av uppvakningsprocessen.
När ni alla engagerar er mer och mer i uppvakningsprocessen – er egen och kollektivets – var då medvetna om att distraktioner av världslig natur är ganska normala.
Ni har inte bara ert eget ego som försöker distrahera er, utan även det kollektiva som motsätter sig uppmaningen att vakna. Låt inte det oroa er, allt är gudomligt omhändertaget, och ert oåterkalleliga val att vakna upp leder er framåt.
Era egon, individuella och kollektiva, är bara splittrade delar av era sinnen – de delar ni använder som er mänskliga identitet – och deras syfte är att hjälpa er under ert dagliga liv som en aspekt av ert autonoma nervsystem, vilket får er kropp att fungera normalt utan att ni behöver ge dem onödig uppmärksamhet.
Men eftersom era kroppar är ömtåliga och lätt kan skadas, har era egon utvecklat individuella varningssystem för var och en av er så att de lätt kan dra till sig er uppmärksamhet om något olämpligt hot mot er kropp skulle uppstå; och eftersom de älskar och verkligen vill ha er uppmärksamhet, spenderar de mycket tid på att leta efter nya sätt att få den.
De är egentligen som små barn som försöker dra till sig sina upptagna föräldrars uppmärksamhet, och precis som små barn kommer de att mogna, de kommer återintegreras i helheten av er sanna natur.
Klandra eller döm dem inte för de gör alltid sitt bästa, och behandla dem varsamt med kärlek och tillgivenhet, men låt dem inte lura er att bli ”helikopterföräldrar” som tillfredsställer alla deras behov utan urskillning. Det är bra för dem att ha en tyst tid utan er ständiga uppmärksamhet, samtidigt som ni vet att om verkliga behov uppstår kommer ni att vara där för dem.
Ni vet alla att Kärlek är er rätta natur, men de flesta av er upplever i regel inte känslan av den gudomliga sanningen i era dagliga liv, och har ofta svårt att tro att Kärlek är er sanna natur när ni ser det ständiga flödet av kärlekslösa beteenden som dagligen orsakar så mycket smärta och lidande för så många.
Att faktiskt vara medveten om detta, som ni är, intensifierar effektivt er avsikt att bara vara kärleksfulla vad som än inträffar i ert dagliga liv. Att göra det är en viktig uppgift i ert nuvarande livs syfte.
Ja, er närvaro på Jorden nu är viktig, och ni vet det. Det är därför ni för närvarande är inkarnerade, och vilka personliga problem ni än har som kanske orsakar er ängslan, smärta eller lidande i allmänhet, är också reflektioner av vad många av de ouppvaknade och för närvarande omedvetna också handskas med.
Genom att kärleksfullt ta itu med era egna problem hjälper ni i hög grad kollektivet att göra detsamma. Kom ihåg att Alla Är Ett, separation är overkligt. Därför, genom att bara vara gör ni och kollektivet ett oumbärligt arbete för att få uppvaknandet till dess mest magnifika förverkligande.
Att bara vara är både väsentligt och extremt effektivt, så snälla tvivla inte på effektiviteten och styrkan av er jordiska närvaro i en fysisk kropp just nu. Ni är behövda, ni är älskade och ni är hedrade för att ni har valt att åta er denna gudomliga och krävande uppgift.
Så fokusera dagligen på er djupa inre kunskap, er vetskap om att ni är viktiga deltagare i den kollektiva uppvakningsprocessen och be oss, era stödteam, att hjälpa er i varje ögonblick för att kärleksfullt handskas med alla dem som ni interagerar med, oavsett hur mycket era egon kanske föreslår för er att dömande svar skulle vara både lämpligare och mer imponerande.
När ni kallar på oss är vi omedelbart där för er, om ni kan tysta hjärnans tjatter och tillåta er själva att lyssna på oss. Den vägledning vi kommer att erbjuda er är alltid lämplig för de situationer ni befinner er i, och när ni accepterar den och handlar efter den kommer ni att uppleva en ökad tillit och frid i det ögonblicket.
Vi älskar er alla högst innerligt och vi upplever stor glädje i att hjälpa er, så tveka aldrig att kalla på oss.
Er kärleksfulla broder, Jesus.
Översättning Ulla Krogh

Du gillar kanske också...

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *