Jesus via John Smallman, oktober 23, 2021

Jesus via John Smallman, oktober 23, 2021

Släpp era Tvivel | Jesus via John Smallman,

Släpp era tvivel och VAR er själva med mod och beslutsamhet.

23 oktober 2021

 

Vi är alla sammankopplade, vi är alla ett med varandra, vi är ett kollektivt och har ett nära förhållande med varandra – alltid, i varje ögonblick. Det finns INGEN separation eftersom det bara finns DEN ENDA! Livet är evigt, det är för evigt, det är modern/fadern/Gud, kärlekens oändliga energifält som är VERKLIGHETEN!

För närvarande upplever ni en dröm, en illusion, ett separationsspel där många lider mycket, eftersom det mänskliga kollektivet tror att livet som människor i kroppar är verkligt, är en engångsföreteelse som oundvikligen och ofrånkomligt avslutas, och för alltid innebär människokroppens död. Men ni är INTE era kroppar, er medvetna medvetenhet är de ni är och ni befinner er i ett evigt och glädjefyllt tillstånd av existens, Ett med Gud – även om den medvetenheten, vilket är fallet hos majoriteten av människorna, mestadels är i ett tillstånd av omedvetenhet!

För närvarande är det mänskliga kollektivet i slutskedet av att bli medvetet om, och inse denna gudomliga Sanning, att Ni är för evigt oskiljbara från Kärleken. Separationen har aldrig skett, den kan inte ske eftersom det inte finns något sätt att avskilja sig från den, eftersom Kärleken är det Enda oändligt stora energifältet där allt kännande liv – och allt liv är kännande – är evigt närvarande i Närvaron av och Ett med den Ende. KÄRLEKEN ÄR, och därför är NI!

Nu är tiden för ert kollektiva uppvaknande från det illusoriska drömtillståndet, som verkar ha varit verklighet för er under oräkneliga eoner, vilket i sig självt är en viktig del av illusionen. För att uppleva det overkliga separationstillståndet så måste ni kollektivt engagera er i spelet av separation; ni kände er då mycket verkligt som starkt begränsade varelser i kroppar, vars existens var under ett konstant hot om förintelse, av krafter som är mycket större än dem själva.

Er uppvaknandeprocess är den gudomligt skapade vägen Hem till Verkligheten, till Medvetenheten om er Enhet med Kärleken, som var förberedd för er och ni erbjöds den i samma ögonblick som ni genom ert fria val, valde att uppleva separationen från Källan. Något ni behövde eftersom ni, i det ögonblicket av intensiv förvirring om vilka ni var eller trodde er vara, hamnade i ett tillstånd av att inte veta vilka NI är.

Ni gjorde valet i en stund av förvirring eller till och med galenskap – men hur kunde en perfekt skapelse av Gud vara ens temporärt galen? Tja, Ni föreställde er att genom att avskilja Er Själva från Källan, så skulle ni ha än mer och större frihet än ni redan hade, som perfekta gudomliga Varelser, skapade som fulländade och fria från alla begränsningar, restriktioner eller inskränkningar av något slag. Därför var Er kraftfulla och kreativa fantasi vansinnig.

Nu, bara en kort stund senare, verkar det som om ni levt i otaliga eoner, som obetydliga, små individer i ett stort universum som är helt omedvetet, och därför helt obrytt och ointresserat av er, inte ens medveten om ni vare sig lever eller dör. Den upplevelsen är skrämmande, den med att vara osynlig och okänd, fastän ni i själva verket ses, erkänns och är oändligt älskade i varje ögonblick av er eviga existens.

Gud visste att det skulle bli er upplevelse, och på grund av sin oändliga Kärlek till er, visade han vägen hem till enhet, för att ni skulle lära känna er själva igen, så som ni verkligen är, gudomliga varelser i oskiljbar och underbar gemenskap med Källan. Han tog inte bort eller ändrade er fria vilja – Kärleken ger allt och tar aldrig bort eller upphäver någonting – så var och en nu, som individer, måste fritt göra sina egna val för att söka vägen Hem.

Det valet har gjorts kollektivt – även om många fortfarande är omedvetna om det som individer – och det är oåterkalleligt eftersom det är det enda meningsfulla val ni som människor kan göra. Och Gud, i Sin oändliga visdom och oändliga Kärlek till er, vet att alla humörsvängningar och egoistiska sinnesförändringar som kan uppstå inom er medan ni fortfarande upplever livet i det overkliga tillståndet som är illusionen, inte kommer att kunna locka er till att ändra det, eftersom ni vet att det är helt overkliga och vansinniga distraktioner från er uppriktiga intention, det vill säga att vakna. Därför har han skapat och gett er motivation och en intention som, när den väl har väckts, kommer att vara tillräckligt kraftfull för att säkerställa att ni inte faller tillbaka i vansinnet med att tro, att ert mänskliga liv är allt som finns, och att det bara är en engångsupplevelse som utan tvekan kommer att upphöra vid er mänskliga död.

Mänskligheten kommer nu till den underbaraste insikten att livet är för evigt, att det är ett tillstånd av permanent enhet med Gud! Den insikten framkallar inom er en mycket kraftfull och energetisk motivation för att vakna, och lära känna er själva så som Gud känner er – oändligt kloka, perfekta, kreativa och vackra Varelser i ett ständigt harmoniskt samarbete med Henne, för den eviga glädje som den oändliga med Kärlek till Alla delar, förmedlar och levererar. Den motivationen att vakna intensifieras över hela världen, eftersom fler och fler människor blir medvetna om konfliktens fullständiga galenskap, och deras egos ständiga försök att övertala dem att engagera sig i den. Era egon försvagas när ni förstår att de alltid fungerar från en känsla av rädsla, och, när ni kommer till full medvetenhet om att ni är kärleken i kroppar, så kommer ni att välja att inte längre engagera er i rädsla, eftersom det inte gagnar er.

Det ni behöver göra, allt ni behöver göra, är att ha intentionen, minst en gång dagligen – helst oftare, då ni tänker på – att vara kärleksfull och bara kärleksfull, vad som än uppstår i ert dagliga liv som kräver respons från er. Ni är, för att upprepa mig, gudomliga Varelser, Varelser med oändlig kraft och visdom, och den kraften och visdomen vägleder och driver alltid er intention – er Vilja – att bara vara kärleksfull, om ni tillåter den att göra det.

Att dagligen gå till ert heliga inre är essentiellt, för genom att ta sig den tiden för att ha intentionen, är en extremt kraftfull och nödvändig prioritering, som när den görs av er, hjälper till enormt mycket för att föra mänskligheten mot uppvaknandet. Det är just av denna anledning som ni valde att inkarnera i mänsklig form i detta ögonblick, så kom ihåg att detta är en viktig uppgift som ni frivilligt ställde upp på, och ha denna intention minst en gång dagligen. Jag vet att ni kan göra det – precis som ni vet djupt inom er – så släpp era tvivel och VAR er själva med mod och beslutsamhet, i vetskap om att ni är stödda fullt ut av oss alla i de andliga rikena.

Er kärleksfulla broder, Jesus.

 

Översättning: Maggan

Du gillar kanske också...