Sananda via John Smallman, 3 juli

Jesus Sananda

Sananda, juli 3 2016
via John Smallman

 

Inom var och en är Guds Kärleksflamma ständigt närvarande.

På Jordnivån har mycket hänt som ett direkt resultat av mänsklighetens kollektiva avsikt att vakna upp ur den mardröm som illusionen ger er i varje ögonblick. Gud, Källan som är Allt Som Existerar, det gudomliga energifältet där skapandet är ständigt och evigt närvarande, har kallat på er att vakna, sedan det ögonblick ni försökte separera er från den, från vilken det är omöjligt att separera – Gud, er gudomliga Källa, det eviga Livet.

Ni är gudomliga varelser som aldrig kan dö – vad Gud skapar kan bara vara gudomligt och evigt! – som drömmer om en existens skild från er Källa. Separation är omöjlig, MEN, eftersom ni har oändlig kraft – som kärleksfullt getts till er vid tidpunkten för er skapelse – kunde ni bygga och gå in i en illusion som verkar intensivt verklig. Ja, ni, det mänskliga kollektivet, valde att uppleva separation och byggde illusionen för att bevisa för er själva att ni inte hade något behov av Gud. Men Gud är ALLT SOM EXISTERAR! Separation är overklig! Det är en inbillad mental konstruktion, en del av illusionen som är extremt övertygande när ni har inkarnerat som människor inom den. Det verkar som om ni är ensamma, separerade från varandra som svaga individer i en fientlig miljö, ständigt hotade av krafter betydligt mer kraftfulla än den livskraft som bebor era ynkliga människokroppar.

Ni har tillbringat eoner med att försöka kontakta Gud, men på grund av de begränsningar som ni valt att påtvinga er, när ni inkarnerade som människor, verkar det som om det är en omöjlighet – Gud, om det finns en sådan Varelse, är helt utom räckhåll, omedveten om er obetydliga tillvaro i ett universum så stort att det trotsar er förmåga att föreställa er dess väldighet. Och det är ett koncept som skapar extrem maktlöshet och depression.

Så på det hela taget avfärdar ni möjligheten till Guds existens och fokuserar merparten av er uppmärksamhet på de vansinniga spel som illusionen ger er hela tiden. Spel för överlevnad i en helt ogästvänlig miljö där det verkar som om er närvaro är en avvikelse av ofattbara proportioner. Det verkar för era vetenskapsmän som om chanserna att ni existerar inom det observerbara universumet är helt utanför gränserna för logik eller orsak.

Och ändå existerar ni!

Kanske ni inte ser helheten. Kanske det verkligen finns en Högsta Intelligens, en Varelse av oändlig Kärlek som skapade er. ”Jo”, intalar ni er, ”kanske det är möjligt, men vi måste ta itu med våra överlevnadsproblem här på Jorden, problem som är betydligt mer angelägna och brådskande. Om vi skulle ha tid över när vi har löst de viktiga problemen, kanske vi kan titta på det, men det är högst osannolikt eftersom den globala uppvärmningen, cancer, industriell plundring av planeten och andra alarmerande problem sannolikt kommer att ockupera oss under en överskådlig framtid.” Ni är, verkar det som, helt fängslade av problemen, de overkliga problemen som illusionen ger er hela tiden. Er kollektiva avsikt byggde illusionen och alla de till synes olösliga problem som den ger er. Ni ville att illusionen skulle förse er med kraftfulla distraktioner från Verkligheten, Gud, er Enhet med hela den gudomliga skapelsen för att uppleva separation, och den gör det mycket effektivt.

Men när ni valde att uppleva separationen, har Gud, i Hans oändliga och kärleksfulla Visdom omedelbart gett er nyckeln, informationen, förmågan att lösa upp illusionen och komma tillbaka till Verkligheten när ni väljer att göra det. Gud är Kärlek. Kärleken vill aldrig påtvinga, styra eller kontrollera, Den hedrar alltid önskemålen hos de älskade. Inom var och en av er är Flamman av gudomlig Kärlek ständigt närvarande – utan Den skulle ni upphöra att existera! – och väntar tålmodigt på att ni ska bekräfta Dess Närvaro, acceptera Dess önskan om att ni ska vakna, och öppna era hjärtan så att Den kan leda er ut ur illusionen och hem till Verkligheten där ni för evigt är Ett med Gud i ett tillstånd av oändlig glädje.

Det ögonblicket har nu kommit. Miljontals av er har, under de senaste decennierna, insett att den väg som mänskligheten följer bara leder till kaos och katastrof och ni har vänt er inåt och hittat Flamman av Guds Kärlek brinnande där. Denna upptäckt har skrämt er eftersom det gör det klart för er att ni har förnekat Kärleken, det kreativa fältet där allt existerar, och ni är rädd att ni är syndare och att guden som ni har installerat i illusionen önskar straffa er fruktansvärt för dessa synder. En illusorisk gud som ni uppfann i linje med era egna ogenomtänkta idéer om vad som är gott och ont.

Som det har sagts till er av så många andliga varelser, helgon och mystiker, är illusionen och dess begrepp av gott och ont overklig! Gud är oändlig, ovillkorlig Kärlek, Som har skapat er som Han Själv. Inom Gud finns bara Kärlek. Gott och ont, rätt och fel, och alla andra begrepp som innebär motsatser är av illusionen, och är overkliga. Ja, inom illusionen, verkar de mycket verkliga, men det är meningslöst eftersom illusionen i sig är helt utan substans, den är overklig, den fanns aldrig.

Det finns ingenting ni behöver göra för att vakna upp! Bara vara er själva, det vill säga att låta Kärleken som är er sanna och eviga natur få flöda fritt genom er, till alla som ni interagerar med på något sätt. Ni alla vill bara ha Kärlek, ni spenderar livstider med att söka efter den utanför er själva – inne i illusionen, inuti andra, till synes separata, individer – och hela tiden, under vart och ett av era mänskliga livserfarenheter, har Den bott inom er och väntat på att ni ska lägga märke till dess Flamma som brinner försiktigt, ständigt och evigt och kallar på er att vakna.

Sluta oroa er för tillståndet hos planeten, för nationer i ständiga tillstånd av konflikter, för korruptionen hos dem som driver och styr multinationella organisationer och regeringar. Vänd er inombords till den gudomliga Flamman som leder er hem, och då ni accepterar det överflöd av Kärlek för er, som bor i er, och låter det flöda fritt genom er till alla, utan några undantag, som ni interagerar med i tanke, ord eller handling, se med förtjust förvåning då ni möter enbart Kärlek och upplever värmen, acceptansen, medkänslan och sanningen som kommer er till mötes i varje ögonblick. Var och en av er leder mänskligheten hem. Ert uppvaknande är nära, låt er vara Er Själva och känna Er Själva och Gud som En i evig salighet.

Er kärleksfulle broder, Jesus.

Källa

Översättning Ann-Sofie Forsberg – www.st-germain.se

Du gillar kanske också...