Jesus via John Smallman, 3 april 2022¨

 

https://ci4.googleusercontent.com/proxy/-qOdlfyqXsSbhMLsPXRpvMDBu1e6AjXJLZge0uYydFlJeaJFkerJZhjwY1CX3CpTJhi-FYj1AFv4NKM6i3W7nUdV_ZlxeaRZM2yhoiQTjhHnaSSp_Q0qdUAuBl4=s0-d-e1-ft#https://goldenageofgaia.com/wp-content/uploads/2021/09/jesus-500x336.jpeg

 

Jesus via John Smallman

3 april 2022¨

 

Rädsla bemyndigar era egon, men Kärlek upplöser rädsla.

Livet handlar om Kärlek och inget annat! Ja, jag pratar hela tiden om Kärlek, och det beror på att allt som existerar är mycket kärleksfullt inneslutet i den, för den är Allt Som Existerar. Det finns inte, och kan inte finnas, något eller någonstans annat, eftersom den är oändligt stor, omslutande allt kännande liv, hela skapelsen, och därmed tillfredsställande alla behov och önskningar, och förstås, allt som existerar är levande. Vartenda ett av Guds oändliga antal skapelser är levande, är kännande, även om mänskligheten har valt att tro att det mesta av all tillsynes livlös materia eller grundämnen som bildar världen av form – faktiskt hela universum – är utan liv, medvetande, eller känsla av något slag.

Er vetenskap tror fortfarande, och fortsätter sprida budskapet, att livet bara uppstod av en slump, utan syfte, trots att den statistiska möjligheten att det kan ske ligger bortom möjlighetens gränser. Materia och form är på inget vis lika enkla och basala som de förefaller när de betraktas genom den mycket begränsade lins av uppfattning som er mänskliga form förser er med. Det som verkar vara död materia är inte död, och modern fysik har mycket tydligt visat att allt ät i rörelse, men varför det är så har de inget svar på. Sanningen är att allt som existerar är för evigt anslutet till det oändliga fältet av energi – KÄRLEK – och är Ett med det! Det är orsaken till att jag hela tiden talar om Kärlek!

Var, i ert dagliga liv, medvetna om hur ofta ni söker, hoppas på godkännande av … Kärlek. Den mesta tiden gör ni det inte medvetet, men när ni fullgör en uppgift, mental eller fysisk, finns det mycket ofta ett underliggande hopp om att någon lägger märke till det och uppskattar er för vad ni gjort. I Verkligheten, som Ett med och fullt medveten om er existens hela tiden i Närvaron av Moder/Fader/Gud, vet ni alltid att ni är oändligt älskade och uppskattade av er Källa, och ni älskar och uppskattar förstås Er själva. Detta är ert naturliga och oföränderliga tillstånd. Som människor i form är smärtan av att inte uppleva eller veta detta överväldigande, och det är orsaken till att ni alltid söker det, även om ni mestadels inte erkänner detta för er själva. Trots allt tror ni er vara oberoende varelser, så ni försöker visa andra en bild av er som påvisar detta.

Jag påminner er om att ni är Kärlek, just nu inkarnerad i en allvarligt begränsad mänsklig form, och att ni alltid måste vara öppna för Kärlek – Sårbara! Kärlek är den energi som för evigt ger liv åt existensen, och att blockera Kärlek på grund av känslor av ovärdighet förminskar den livskraft som bemyndigar varelser i form, vilket är orsaken till att tanken på sårbarhet skrämmer de flesta, då de felaktigt identifierar den som en förlust av deras kraft, emedan att faktiskt, av eget val, vara öppet sårbar är att till fullo vara i egen kraft och visa den för andra. Och eftersom så många av er känner er ovärdiga, omöjliga att älska, osynliga, av ringa värde, visar ni upp en overklig bild eller mask för andra, som era egon gjort upp i hopp om att de inte ska se den rädda lilla ni dold inombords. Över tid, då ni växer från barndom till vuxen, kommer ni att tro på att ni är den mask ni visar världen, vilket gör det extremt svårt för er att se och förstå att detta att vara i form är en möjlighet för er att utvecklas andligen, för er att bli medveten om er sanna natur – Kristusmedvetande – för evigt Ett med Källan.

Omfamna därför er själva! Vet vilka ni verkligen är, som Gud känner och för evigt ser er som. Det Gud skapar är alltid perfekt och kvarstår för evigt och oföränderligt i det tillståndet av perfektion. Ni är som Gud skapade Er … FÖR ALLTID. Detta förändras aldrig.

När ni företar er dagliga resa djupt inom er, till era egna heliga inre helgedomar – och det här måste ni göra åtminstone en gång per dag – och när ni är där, sätt en avsikt att öppna era hjärtan för Kärlek och bjud in Den, Kärlek kommer att till er medvetna medvetenhet bringa en känsla, ett vetande djupt inom er om den gudomliga sanningen att ni aldrig varit separerade från er kärleksfulla Källa.

Er känsla av separation är illusorisk, overklig, och den blir starkare när ni växer från barn till vuxen, eftersom era egon insisterar på att ni är era kroppar och inget mer, organismer som mycket lätt kan skadas eller förstöras, och som så småningom blir förstörda. Ni värderar era liv, vilket är bra, men eftersom ni tror att livet är kort, tillfälligt, och avslutas i det ögonblick den fysiska kroppen dör, lever ni i skräck för att förlora det. Ni gör stora ansträngningar att maskera eller begrava denna rädsla, eftersom er medvetna medvetenhet om den dränerar er energi ännu mer, och det bekräftar er ingrodda och totalt ogiltiga övertygelse om er ovärdighet och obetydlighet, och era egon uppmuntrar detta därför att det ger dem stor makt över er.

Ni måste tämja era egon, och ni lär er detta genom att dagligen gå inombords och bjuda in Kärlek i era hjärtan. När ni känner Kärleken inom er, blir ni medvetna om att ni inte behöver era egon. Rädsla bemyndigar era egon, men Kärlek upplöser rädsla. Så var med Kärlek, var Kärlek, var sårbara, sålunda visande er själva som ni verkligen är, och genom det lyfter ni upp och inspirerar många andra, väldigt många fler än ni kommer att vara medvetna om, och därmed hjälper ni till att bringa den kollektiva uppvaknandeprocessen till dess härligaste uppfyllnad. Detta är varför ni inkarnerade, så fullborda nu processen genom att till fullo öppna er för Kärlek och vara era sanna perfekta själv – sårbara och ovillkorligt accepterande alla andra – sålunda bemyndigande dem att öppna upp sig själva helt och fröjdas i känslan av frid och frihet som detta vetande bringar dem.

Er kärleksfulla broder, Jesus.

 

 

 

Översättning: Markku

 

 

 

 

 

 

 

Du gillar kanske också...