Matthews meddelande via Suzy Ward, 4 april 2022

Matthews meddelande via Suzy Ward, 4 april 2022

 

4 april 2022

Med kärleksfulla hälsningar från alla själar på denna station, det här är Matthew. Jordens energifält med potential visar att ljusfyllda strålar, även om de fortfarande går i sicksack, har uppnått ett ostoppbart momentum. Denna välkomna utveckling, som tar ljusets framsteg rakt mot målet, beror på omfattningen av rensningen under de senaste veckorna.

I decennier har Rothschild-fraktionen av Illuminati, nu mer allmänt känd som Djupa Staten eller Kabalen, centrerat sina aktiviteter till Ukraina. Detta inkluderar styrande regeringar i länder som ingår i den Europeiska Unionen, med produktion och lagring av biokemiska vapen, penningtvätt, global datorhackning, propaganda i sociala medier, sexhandel, pedofili och människor fängslas nu för sina sataniska ritualer. Individer i både USA och andra länder, är också starkt involverade i det finansiella.

Ryssarna gick inte in i Ukraina för att erövra landet. De gick in för att förstöra hundratals platser där de tidigare nämnda aktiviteterna fanns förankrade. När något kunde placeras i bostads- eller affärsområden, så var det där Illuminati gömde dem.

Vi hörde från Nirvanas övervakare av Jorden, att containrar med dödliga vapen för biokrigsföring förvarades i sjukhusets källare, vilket mainstream-media upprepade gånger publicerade. Utomjordiska specialstyrkor inom underrättelsetjänsten – som också fick reda på var placeringarna var – berättade för oss att Vladimir Putin ett flertal gånger underrättade Ukrainas president Zelenskyj så att han kunde evakuera sjukhuset, eftersom det skulle bombas och varför. Zelenskyj, en Illuminati-marionett, lyssnade inte på varningen.

Striderna har varit en stor sorg i båda länderna, både för trupper och civila– deras gemensamma slaviska rötter sträcker sig århundraden tillbaka. Det är inte många som känner till syftet med invasionen, än mindre att marktrupper räddat mer än 1000 människor som skulle användas i ritualerna, och sedan sprängde tunnlarna där de hållits fångna. Att befria er värld från dessa djupa fickor av ondska var viktigt – det var det som gjorde det möjligt för ljusets styrkor att ta sig tillbaka till målsättningen, att fortare komma till den dag då planeten kommer att bli fri från allt mörker.

När det gäller Putins dubbelgångare så hade han varit redo i några år, medan Illuminati försökte döda Vladimir, eftersom han vägrade att arbeta med dem. Dubbelgångaren gjorde en liten plastikoperation, övade på att tala och bete sig som Putin, och under tiden undvek han folksamlingar och lyssnade han på hans tal.

När mordförsöket för två år sedan lyckades var dubbelgångaren redo att kliva in, och han såg ut och agerade så lika Putin, att ingen skillnad syntes. Efter en kort tid av att följa order, så började han arbeta med ljusstyrkorna. Man kan säga att han ”såg ljuset” och gjorde det rätta. För att förtydliga det han gjorde, så var det att svara på strömmen av den feminina energins höga vibrationer, som knuffar medvetandet till att följa vägledningen på själsnivå.

En annan sak du har frågat om är ”stealth omicron.” Den så kallade sub-varianten av covid, vilken är den officiella diagnosen för människor som blir sjuka eller dör av ingredienserna i det som felaktigt kallas vaccin. Det är också en del av agendan, att etablera allmänhetens tankesätt om att ”pandemin” är här för att stanna, och att det kommer att behövas halvårsvisa boosters.

Individer som planerat detta brott mot mänskligheten och fortfarande finns kvar bland de levande, tjänar en förmögenhet på de miljarder som spenderas på ”vacciner”. Om vi ​​visste när sanningen om allt detta kommer fram, då skulle vi skrika ut det från era hustak.

Nu vet vi att det är svårt att förstå att allt som finns i hela detta universum är energi som fluktuerar med en eller annan frekvens, och att energi är kosmiskt medvetande. Möjligen är det lika svårt att uppfatta er själva som så kraftfulla, att ni bara genom att tänka på något sätter igång dess manifestation.

Det kan vara lättare att förstå att lika attraherar lika, genom den universella attraktionslagen som är i konstant funktion. Men det är också lätt att glömma bort att lagen inte kan skilja på det du vill, från det du inte vill – den tar helt enkelt tillbaka det som mest liknar dina tankar, från det kollektiva medvetandet. Om tankarna handlar om massmedias rapporter, vilka är fulla av förödelse, förtvivlan och fruktansvärda förutsägelser om vad som kan komma, så är det vad du hjälper till med ska komma eller initierar.

Kära ni, ni kan känna medkänsla för alla som drabbats av ogynnsamma omständigheter, utan att koncentrera er på bilder och tankar om vad de utsatts för. Det som kommer att bidra till att förändra dessa omständigheter, är att tänka på hur du vill att din värld ska vara. Fredlig. Välmående. Kloka hederliga ledare. Bra lagar och förordningar. Ett samhälle som respekterar mångfald. Omsorg om alla djur. En hälsosam, vacker miljö. Vänlighet, samarbete, hjälpsamhet. Kort sagt, ett liv med kärlek som grund.

Ett antal av er har frågat om meditation verkligen hjälper i det avseendet. Ja, det gör det verkligen! Individuellt, i en lokal grupp eller datoriserade sammankomster eller enligt överenskommelse om en global meditationstid, och att visualisera och fokusera på den härliga värld du vill ha hjälper definitivt till. Förmågan att ”flytta berg” är ingen fantasi – ni har medfödda förmågor att kunna utföra underverk!

Föräldrar och lärare har uttryckt sitt missnöje med utbildningssystemen, beskriver dem som ”bristfälliga”, ”kväver utvecklingen av tänkande, slutledande sinnen”, ”värdelösa”, och en mamma skrev: ”Många av oss är bekymrade över våra barns utbildning. Kan Matthew ge oss någon uppmuntran om förbättringar i framtiden?” Innan vi svarar, låt oss säga detta: När vi har fått frågan om vad vi tror kommer att vara mest effektivt för att öppna sinnen och hjärtan, så säger vi utbildning.

Ja, absolut kan vi ge er uppmuntran. De stora förändringarna, vilka kommer att genomföras i etapper, kommer att ta tid, men det är en bra början att en del föräldrar talar ut om vad de vill att deras barn ska få lära sig i skolan. Även om åsikterna nu är i opposition, så kommer konsensus att komma när sanningen om era utbildningssystem kommer fram.

För länge sedan beslutade Illuminati, att de lättare kunde kontrollera massorna om undervisningen bara bestod av sådant de ville att folket skulle veta. Den nuvarande generationen försvagas för varje dag som går; läroböckerna de har publicerat för alla åldersnivåer, innehåller fortfarande bara det de vill att ni ska veta, så cykeln lärande-undervisning-lärande finns rotad i en hel del desinformation och utelämnande av väldigt många fakta.

Därför kommer det att behövas nya läroböcker med autentisk, gedigen information om den nationella historien, världens historia och all vetenskap, och eftersom språkstudier kommer att erbjudas från och med dagis, kommer det också att behövas böcker på grundläggande nivå.

Att skriva, trycka och distribuera alla dessa böcker för alla åldrar på alla språk, kommer att bli en gigantisk uppgift, men många händer kommer att hjälpa till för att åstadkomma det så snabbt som möjligt. Forntida uppteckningar kommer att tas fram och otaliga nya källor med korrekt information finns tillgängliga – allt detta material kommer att underlätta förberedelserna av nya böcker. Dokumentärfilmer och Internet blir också pedagogiska verktyg, och varhelst informationen är felaktig kommer den att korrigeras.

Nya upplagor av heliga böcker kommer endast att innehålla originaluppteckningar. De visar det gemensamma för alla religioners läror, om detta universums Högsta Varelse, varje själs gudomlighet och kärlekens kraft.

Ni kanske undrar vad som kommer att göras med de många miljontals läroböckerna. En kopia av varje kommer att placeras i en byggnad i varje land, som vill ha ett museum över jordens tryckta historia, och alla andra exemplar utom de som är personligt ägda, kommer att återvinnas för att producera ersättningar.

Museerna kommer också att inrymma en kopia av romaner, biografier, självbiografier, mysterier, sanna äventyr, recept – ja, hela spektrat av genrer och ämnen – och ett urval av världens tidningar och tidskrifter. En flygel hos varje museum kommer att innehålla en teater och utvalda filmer, eftersom det också är sådant som har påverkat sociala beteenden och övertygelser.

Nu tillbaka till skolan. Precis som att det som lärs ut kommer att förändras, så kommer hur det lärs ut också att förändras. Elever i alla årskurser kommer att uppmuntras att prata om vad de lär sig, och det kommer att sträcka sig långt bortom böcker. Från dagis och framåt kommer deltagande i konstarter att betonas, och material eller instrument kommer att tillhandahållas. Alla former av konst – musik, skrivande, målning, dans, skulptering, vävning, skådespeleri, fotografering, landskapsarkitektur, kläddesign, arkitektur, keramik och utan tvekan andra former som vi inte tänker på just nu – är uttryck för själen.

Med början på dagis kommer vissa klasser att vara utomhus, så de yngsta eleverna lär sig respektera alla livsformer. De kommer att plantera och sköta trädgårdar med blommor och grönsaker på rätt sätt, och hjälpa till att ta hand om de ”vilda” och tama djuren som lever vid skolorna, så att eleverna kan observera arternas interaktion och deras olika inlärningsprocesser. Åldersanpassade studiebesök och filmer med naturens liv i avlägsna länder och i havet, kommer att komplettera de egna upplevelserna.

Träning kommer att erkännas som en viktig del för att behålla hälsan i sinnet, kroppen och själen. Uttryck som att ”krossa dem” kommer att ändras och varje deltagare får hjälp för att uppnå sin potential, och de sporter som kan orsaka hjärnskador kommer att förändras så att skadliga aspekter försvinner. Elever som inte är intresserade av lagidrott kan ägna sig åt vilken träning de vill, och korta perioder av ensamhet och tystnad kommer att följa efter fysisk ansträngning.

Studier i andra länder som liknar era studentutbytesprogram, kommer att vara tillgängliga för alla som önskar, och inget barn kommer att nekas utbildning efter gymnasiet, om föräldrarna inte har råd med kostnaden. Den nya globala ekonomin kommer att innehålla gratis, eller en överkomlig summa, för alla barns skolgång, och det kommer inte att ske genom beskattning. Inlärningslokaler med strålning som är skadliga för hjärnans celler kommer att göras om, för att garantera användarnas säkerhet.

Alla barn kommer inte att vilja bli akademiker och skaffa sig en magisterexamen, doktorsexamen eller någon annan avancerad examen. Många kommer att ha anlag och vara lämpade för mekaniska, tekniska eller teknologiska områden eller någon form av konst, tillverkning, jordbruk eller matlagning. Så vissa skolor kommer att tillhandahålla utbildning i vart och ett av specialintressena, tillsammans med kurser för tillämpning av kunskapen, och barn som är särskilt intellektuellt begåvade, kommer att gå i skolor där de kan utvecklas så snabbt de behöver, för att hålla intresset uppe.

Förberedande kurser för lärare och högskoleexaminerade som väljer ett sådant yrke, kommer att innehålla en ny typ av utvärdering av elevernas framsteg, och sammanfattade versioner av nya texter, förutom böcker för dem själva och deras elever. Det kommer inte att finnas några stela regler för undervisning i någon årskurs. Personer som bemästrar specifika områden som djurvård, trädgårdsskötsel och olika konstformer, kommer att göra besök med jämna mellanrum och alltid finnas tillgängliga för att ge råd.

Alla klassrum kommer att vara inbjudande och variera i storlek efter antalet elever. Lokalerna för praktisk undervisning kommer att vara små, filmer kommer att visas i teaterliknande rum och studentföreställningar – konserter, pjäser och liknande – kommer att ske i ett auditorium. Undervisningen kommer inte bara att bli mycket roligare eftersom eleverna kommer att vara glada, ivriga elever, och lärarna kommer att få bra betalt för deras värdefulla bidrag till samhället.

Hur den nya grunden för skolgången ska implementeras kommer att skilja sig åt från land till land. Utbildningsansvariga börjar med det som möter medborgarnas största behov, och bygger sedan vidare utifrån det. Allt vi har beskrivit blommar vackert i kontinuumet, till stor glädje för elever, lärare och föräldrar runt om i världen, så vet att framtiden för era utbildningssystem är ljusa

Älskade systrar och bröder, så många underbara förändringar i allt som påverkar livet på Jorden ligger framför oss! Om du i ditt själskontrakt har valt att gå över till ett andligt liv innan dessa förändringar har manifesterats, så kommer du från din långt högre utsiktspunkt, att känna dig uppfylld genom att se dina barn, barnbarn och barnbarnsbarn, och alla kommande generationer, glädjefullt leva i världen du hjälpte till att förverkliga.

Alla ljusvarelser i detta universum hedrar er och stödjer er med den oöverträffade kraften av villkorslös kärlek.

 

____________________

 

KÄRLEK och FRED

Suzanne Ward

 

Översättning: Maggan

Du gillar kanske också...