Sananda via John Smallman, 8 augusti 2018

Sananda via John Smallman, 8 augusti 2018

Per Staffan 10 augusti 2018

Ni har alla egon, och för att leva som människor i form behöver ni dem.

8 augusti 2018 av John Smallman

När mänskligheten vaknar, vilket oundvikligen kommer att ske, kommer det att finnas ett enormt utflöde av KÄRLEK världen över. Ni har kollektivt arbetat för denna händelse under mycket lång tid, och ni är nu redo för den. Kaoset, förvirringen och konflikterna över hela världen just nu i er andliga utveckling, är ett resultat av ert kollektiva val att vakna. Många plågsamma minnen av konflikter, smärta och lidande uppstår så att de kan släppas. Om ni behåller och lever i dem, håller de er i ett tillstånd av bitterhet, hat och vrede. Men om de släpps tillåter de er att öppna era hjärtan till Kärleken som alltid är närvarande, och som bara vill omsluta och omfamna er, vilket den gör när ni släpper era behov av att skylla på, döma eller söka hämnd eller återbetalning för tidigare ont, och i stället bara acceptera och hantera kärleksfullt det som uppstår. Kärlek är er natur, och varje människa utan undantag önskar bara att älska och att bli älskad.

Kärleken är öppen, accepterande, omfamnande, men den kan inte komma in där bitterhet, hat eller vrede är närvarande eftersom dessa känslor, dessa avsikter, är val som måste stängas för att Älska. Och Kärlek kommer aldrig att tvinga sig på någon eftersom det är helt emot dess natur. För många gäller att älska tycks inbjuda till förräderi, för så ofta, som människor, har ert förtroende förråtts. Men förräderi är bara aktuellt när Kärlek söks utanför jaget. När ni erkänner och accepterar att ni är Kärlek, och vet det, är förräderi inte längre ett problem för att – älska och acceptera er själva – ni förstår att den som förråder er är i intensiv smärta och ångest och ropar verkligen bara efter Kärlek, och sålunda kan ni reagera kärleksfullt.

Ni vet alla att djupt inom er är ni Kärleksvarelser, men över eoner har ni som barn blivit uppfostrade i situationer som i större eller mindre utsträckning utnyttjat er oskuld och missbrukat ert förtroende. För det mesta var de som gjorde det inte medvetna om den skada de orsakade och trodde att de förberedde er så gott de kunde för att leva och överleva i en farlig och fientlig värld.

Kärleken finns inom er alla, den är livskraften, energifältet som ger den kraft som krävs för att era mänskliga kroppar ska fungera smidigt och effektivt. När ni låser ute Kärleken, genom att låsa fast bitterhet, vrede, hat eller en önskan om hämnd får era kroppar problem och försöker att locka uppmärksamheten till sig genom smärta, olycka eller sjukdom – i början försiktigt – men om ni inte svarar, sedan med ökande intensitet. Även då vägrar många – ja vägrar – att se eller svara, och så förvägras kroppen den fulla användningen av den livskraft som den behöver och som den har rätt till som sin villiga följeslagare i form, och förfaller och dör.

Om ni verkligen kunde släppa allt inom er som inte är fullständigt anpassat till Kärleken, skulle era kroppar vara starka och friska, och ni skulle kunna leva och njuta av ett mycket längre liv. Och självklart, under dessa förhållanden skulle ni leva i glädje istället för i ångest, depression och sjukdom, eller i bitterhet och ilska för era till synes orättvisa livssituationer. När ni tillåter Kärleken att fylla era hjärtan strömmar Energin genom er fritt och rikligt och ut i världen, och interagerar med och påverkar alla som ni kommer i kontakt med på något sätt och på så vis sprider och delar glädjen.

Kärlek är er natur, och när den helhjärtat accepteras, istället för att blockeras eller förnekas, flyter era liv mycket smidigare och lättare, så att ni kan tillfredsställande hantera vilka problem som helst som kan uppstå. Ni måste lita på Kärleken. För att göra det måste ni älska er själva som de ni är och acceptera att som en människa är ni självklart inte perfekta, att ni har lektioner att lära er, och det är därför ni inkarnerade just nu i mänsklighetens pågående andliga utveckling. Genom att acceptera er själva ovillkorligt och genom att avstå från att jämföra er med andra som verkar vara lyckligare eller mer välsignade, kommer ni att finna frid, och då kommer ni mycket lättare att förstå och lära er de lektioner som presenteras för er. Lärdomar som ni planerade för er innan ni inkarnerade.

Ni har alla egon och för att leva som människor i form behöver ni dem verkligen. Men de är de aspekter av er själva som reagerar i rädsla och ilska mot situationer som ser ut som hot mot er. De är som små barn som ännu inte har lärt sig att förstå att de måste respektera och hedra varandra, och som fortsätter att fungera från ”jag, jag, jag” sättet att vara. Som spädbarn är detta nödvändigt för att de snabbt måste kunna väcka uppmärksamheten hos dem som tar hand om dem och som är ansvariga för deras välfärd. Tyvärr händer det ofta att vårdgivarna antingen är långsamma att svara, eller bara inte svarar alls, och det här förskräcker de små. Sedan, när de växer upp, blir inte detta behovsstadium löst och släppt, och vid tiden de når vuxenlivet fysiskt, har ”jag, jag, jag” beteendet blivit djupt ingrott som en nödvändig överlevnadskunskap. Tyvärr är det mycket skadligt eftersom det hindrar dem från att bli medvetna om att de är kärleksvarelser, den huvudsakliga lektionen för varje människa att lära sig.

Att vakna innebär att bli medvetna om denna känsla av otillräcklighet, vilket är allt det är, att erkänna dess ogiltighet och sedan välja att släppa den. Egot är en aspekt av er som måste ses för vad det är, nämligen ditt skadade och rädda inre barn, och då behöver ni trösta det och visa att det är fullständigt säkert i den kärlek ni ger er själva. När ni gör det kan det känna sig helt säkert, och ovillkorligt accepterat av er. Detta görs lättast genom att älska och acceptera er själva som ni är och sedan försiktigt och kärleksfullt arbeta med er för att lösa rädslan som ligger bakom den intensiva känslan av otillräcklighet genom att älska den. När det händer, vilket det gör, om ni väljer att älska och acceptera er helt, blir era egon fullständigt integrerade i de mänskliga formerna som ni är, istället för att förbli till synes separerade och i det tillståndet känna sig otillräckliga, ovärdiga, inte bra nog, och därför rädda och arga.

Ni vet alla, djupt inom er, att ni är ett med Källan. Men som människor i form är den kunskapen gömd för er så att de lärdomar som ni presenteras kan läras och därigenom främja er väg till andlig utveckling. Och ni vill alla utvecklas andligt. Det verkar ofta bara som att utvecklas andligt är helt bortom er förmåga som människa. Och som en avskild människa skulle det vara så, men ni är inte avskilda! Ni har aldrig varit det och ni kommer aldrig att bli det. Ni är säkert och evigt anslutna till Källan, och ni har var och en ett helt team av guider, mentorer, änglar och nära och kära som vakar över er mest kärleksfullt och väntar på att ni kallar på dem för assistans i den evolutionen.

Era egon, i sin rädsla och ångest, ofta högljutt överröstade av sina ”jag, jag, jag” kräver svaret på det rop på hjälp som ni har bett om och som direkt erbjuds från de andliga rikena. Det är därför som ni så ofta påminns om det är absolut nödvändigt att ni går inom er dagligen, till den heliga inre helgedomen som ni alla har och vilar där tyst, och älskar och accepterar er själva. Och i den självacceptansen kommer era egon att känna sig trygga och integrerade. Ni förtjänar absolut att älska er själva för ni är alla Guds gudomliga och älskade barn, skapade i och från Kärlek, vilket är Allt Som Existerar.

Er älskande broder, Jesus.

 

 

Översättning: Lars-Eric

Du gillar kanske också...