Jesus via John Smallman, 30 oktober 2022

https://ci4.googleusercontent.com/proxy/-qOdlfyqXsSbhMLsPXRpvMDBu1e6AjXJLZge0uYydFlJeaJFkerJZhjwY1CX3CpTJhi-FYj1AFv4NKM6i3W7nUdV_ZlxeaRZM2yhoiQTjhHnaSSp_Q0qdUAuBl4=s0-d-e1-ft#https://goldenageofgaia.com/wp-content/uploads/2021/09/jesus-500x336.jpeg

 

 

Jesus via John Smallman

30 oktober 2022

Bara Kärlek är Verkligt.

 

Som ni är väl medvetna om så vaknar mänskligheten upp precis nu! Detta är Guds Vilja för mänskligheten, och Guds vilja bär alltid frukt precis som avsett, och Hans Vilja gäller alltid för evig frid, glädje och harmoniskt samarbete i hela himlen – Verkligheten. När ni vaknar upp och ser de gudomliga trädgårdarna i himlen, kommer deras lyskraft och skönhet att förbluffa er. Att vakna upp är ert gudomliga och fullt tillförsäkrade öde, och ögonblicket när det ska ske är närmare än ni kan föreställa er.

Förnya er tro och tillit till Gud regelbundet under er dag, för detta intensifierar så magnifikt kraften och effekten på era individuella mänskliga energifält då de interagerar med varandra över hela Planeten Jorden. Er närvaro i form nu är en oersättlig och oundgänglig aspekt av den kollektiva uppvaknandeprocessen, och det är orsaken till att ni valde att vara på Jorden i detta ögonblick av processen. Det finns ingen slump!

Er närvaro på Jorden som människor just nu är den gudomliga Viljan hos Moder/Fader/Gud, och också förstås, er vilja. Även om det för er, som människor i form, är nästan omöjligt att vara medvetna om att era viljor och Guds Vilja hela tiden är i linje med varandra. Men ja, er kollektiva vilja är alltid i linje med Guds Vilja.

Ert svar på detta är sannolikt: ”Hur kan det vara så när det just nu är så mycket smärta och lidande på Jorden, och när det varit på det viset genom människans hela historia?”

Jag ska bara återigen påminna er om att det ni upplever är overkligt. Ni valde kollektivt, för bara ett ögonblick sedan, att bygga och inträda i en overklig eller drömlik miljö, där ni kunde uppleva separation från Källan. Ett tillstånd som är fullkomligt overkligt och inte kan existera. Eftersom ni har Guds Makt, fritt och oändligt kärleksfullt given er vid er skapelse, tillsammans med er fria vilja, hade ni förmåga att bygga en hallucination, en dröm eller mardrömslik illusion av absolut skrämmande proportioner – en enorm känsla av separation från Källan. När ni valde att ägna er åt den genom att träda in i den, tänkte ni att ni skulle delta i ett harmlöst och roande spel. Ni var egentligen inte helt medvetna om vad ni valt att göra. Nu upplever ni resultatet av detta vansinniga val, vilket för er verkar ha varit fallet i eoners tid. Och återigen, jag påminner er, det är overkligt!

Ert uppvaknande är ert kollektiva val att upplösa denna overkliga miljö och återvända till full medvetenhet om er oskiljaktiga Enhet med Moder/Fader/Gud – KÄRLEK. Det magnifika och lysande med denna återvändo till Verkligheten blev gudomligt planerat i samma ögonblick som ni valde att gömma Verkligheten för er själva, eftersom Gud i Hans oändliga Kärlek och Visdom visste att ni skulle gå helt vilse i den upplevelse ni valt att gå genom, och skulle vara oförmögna att hitta Hem utan helig vägledning, vägledning som ni till en början valde att ignorera. Olika heliga personer eller mystiker har vid oräkneliga tillfällen under eonerna trätt in i er dröm för att visa er vägen Hem, och vissa av dem har varit mycket högt vördade av delar av kollektivet, och deras vägledande ord har blivit mycket delade. Nu, slutligen följs denna vägledning brett då medvetenheten om att bara Kärlek är Verklig mycket snabbt intensifieras.

Kärlek är vad ni är, var och en av er, det finns inga undantag. De ni kanske dömer som kärlekslösa eller värre, är faktiskt bara som alla andra, vilsna själar i den mardröm de hjälpte till att bygga. Precis som ni kommer de att vakna upp, men kanske inte samtidigt med majoriteten i kollektivet, och de kommer att hedras, precis som ni, för det lidande de genomgått då de letade efter vägen Hem.

Många av er har upplevt tanken eller dogmen om nödvändigheten av att bli frälst. Dock är alla redan frälsta. Att bli frälst är att vakna upp, och det har i sanning redan skett, det är bara det att den stora majoriteten ännu inte valt att acceptera denna gudomliga sanning, så de kvarstår med slutna ögon.

Ert kollektiva uppvaknande är därför ett kollektivt öppnande av era ögon för den Kärlek som ni är, för full medvetenhet om den Kärlek som ni är, för full medvetenhet om er oskiljaktighet från den Enhet som är Moder/Fader/Gud. Detta öppnande av era ögon – förstås en metafor för något mycket mer förunderligt, är det ögonblick då ni når slutet på er jordliga väg och blir mycket entusiastiskt och mycket helhjärtat välkomnade Hem. Det firande som planerats för detta obeskrivliga ögonblick kommer att förbluffa er. Många av er har, under era liv på Jorden, blivit välkomnade hem från resor, skola, sjukhus, eller från långa och smärtsamma separationer, och har upplevt undret av den explosion av kärlek ni känt omfamna er så mäktigt och extremt varmt från de älskade som välkomnat er. Er glädje och lycka vid dessa tillfällen var sannolikt ganska överväldigande.

NÅVÄL, ni ska bli välkomnade HEM till VERKLIGHETEN! Hem från en lång och smärtsam resa som verkat vara utan ände för de flesta av er, och ni kan absolut inte ens föreställa er hur fantastiskt och förunderligt det välkomnandet kommer att vara. Förbered er för en glädje som är bortom mirakulös. Men det kan ni inte. Det är omöjligt att förbereda sig för det under ni alla är viktiga delar av, Undret av Enhet.

Er kärleksfulle broder, Jesus.

Översättning: Markku

Du gillar kanske också...