Jesus via John Smallman, 17 december 2023

 

Jesus via John Smallman

17 december 2023

Lita på Gud och tillåt er själva att vakna upp

Över hela världen börjar alltfler människor bli oroliga då globala spänningar ökar, då pågående krig och konflikter intensifieras och dödar och skadar både civila och soldater. Detta är en tid av enorm och absolut nödvändig förändring av det sätt på vilket människor interagerar med varandra över hela världen – en mot en och land mot land.

Detta har eftersökts av många under mycket lång tid och sker nu slutligen, även om det förmodligen inte är direkt uppenbart för de flesta. Som jag och andra hela tiden påminner er: LITA PÅ GUD, därför att endast Hon existerar, endast Hon är Verklig, och Hennes vilja för er, vilken alltid bär frukt, är att ni för alltid är omfamnade och inneslutna i den Frid och Glädje som varande i Hennes närvaro alltid skänker och upprätthåller.

Livet är evigt, och döden är inte slutgiltig, den är bara en massiv förändring av medvetenheten om vem ni är och vad det innebär att vara medveten, levande, alert, obegränsad, faktiskt fullkomligt fri. Det är att komma till full medveten medvetenhet om att ni i sanning är gudomliga varelser skapade av Moder/Fader/Gud, och därför alltid befinner er i oskiljbar och evig förening med Henne.

Ni och Gud är Ett, men när ni valde att uppleva det overkliga tillståndet av separation från Honom, valde ni också att glömma er Enhet, för ni trodde att detta skulle ge er mer frihet än tillståndet av oändlig frihet, i vilket ni blev skapade, redan tillhandahöll er i varje ögonblick.

Dock, det overkliga tillståndet av separation som ni konstruerade och inträdde i gjorde motsatsen! Ni började uppleva er själva som obetydliga maktlösa individer i ett enormt stort materiellt universum som var totalt omedvetet om er, och som kunde avsluta er existens när som helst, utan förvarning. Vilket fruktansvärt tillstånd ni till synes är inneslutna i, med ingen möjlighet att komma ut ur, utom genom fullständig avslutning av er existens genom döden av er fysiska form.

Sålunda föddes rädslan! Något overkligt, icke-existerande, och vilket ni förstås, innan det valet, aldrig föreställt er, än mindre hade upplevt. Det ni är – KÄRLEK – är totalt och ytterligt fritt från allt som inte är fullkomligt i linje med den, allt som är overkligt. Att uppleva rädsla var skrämmande och chockerande.

Inte desto mindre, under de tidsåldrar ni genomgått livet i form, som människor, har den alltid funnits närvarande i större eller mindre grad.

Rädsla är ett tillstånd – ganska overkligt – vilket ni kan välja att engagera er i eller inte. Den är en stor aspekt av era egon som uppmuntrar er att tro på den och engagera er i den, för att göra det möjligt för dem att styra er genom att övertala er att tro att den skyddar er mot alla möjliga faror.

Tillfällig rädsla är användbar för att göra er uppmärksamma på tillfällig fara som kan skada eller döda er, men när ni tillåter den att styra ert liv leder det till en övertygelse om att ni inte är fria, att det finns vissa tankar, ord eller handlingar ni inte ska ägna er åt om ni vill vara trygga.

Brist på trygghet är en annan aspekt av livet som människa i form, detta är overkligt och begränsar er i onödan om ni tror på det. Och er mänskliga form, er kropp, är sårbar på sätt som kan förefalla mycket livshotande, om ni tror på detta att vara levande som människa är en verklig upplevelse som vid någon punkt avslutas i en fullkomlig ände av er eviga existens.

Det finns inget sätt på vilket er existens slutligt och oåterkalleligt kan avslutas, för ni skapades genom Moder/Fader/Gud som eviga gudomliga varelser, för alltid levande i Förening med Henne i frid och glädje.

Detta sanna tillstånd är oföränderligt, och allt ni kan uppleva som inte är i linje med det är ytterst overkligt.

Era rädslor och tvivel – era egon – skulle försöka övertyga er om att detta inte kan vara sant, att sanningen är att ni bara kommer att uppleva ett kort mänskligt liv, följt av en oundviklig död, och att ni därför måste göra det mesta av det medan ni har möjlighet, för det är inte bestående.

Att vakna upp, som ni nu kollektivt gör, är att återigen bli mer fullt och medvetet medvetna om att ni – varenda kännande varelse – befinner er i ett tillstånd av evig och gudomlig Förening med Gud i konstant frid och glädje.

Det finns inget annat tillstånd i vilket ni kan existera, därför att Gud är Allt som existerar, och var och en av er är för evigt omfamnade och omslutna av det Allt som är Gud.

Lita på Gud och tillåt er själva att vakna upp, istället för att köpa de rädslor som era egon hela tiden försöker övertyga er om, nämligen att era liv konstant riskerar att råka ut för förödande skada, ohälsa eller död.

Djupt inom er vet ni att detta inte är sant, men era egon fortsätter att röra upp tvivel, vilket får er att känna er osäkra, vilse, till och med övergivna. Inget kan ligga längre från SANNINGEN!

Jag påminner er återigen om att ni verkligen behöver spendera stilla tid ensamma – eller i en tyst likasinnad grupp – och besöka er heliga inre helgedom varje dag.

Medan ni är där, låt era rädslor och tvivel falla bort då ni förnyar er tillit till Gud, och bjud in Henne i era hjärtan för att omfamna och trösta er. Det KOMMER hon att göra!

Genom att lita på Henne upplöser ni den overkliga gräns som stänger av er medvetenhet om Hennes konstanta Närvaro, och ni kommer att känna tröst och frid, och den känslan kommer att vara kvar hos er hela dagen, om ni sätter avsikten att kvarstå i frid oavsett vad som händer under dagen.

Ni är för evigt och oändligt älskade i varje ögonblick av er existens, eftersom det var så ni skapades, och det tillståndet är oföränderligt.

Lita på Gud, hänge er åt vetandet att ni är oskiljbart Närvarande med Henne i varje ögonblick, och tillåt er känna Hennes Kärlek under ert dagliga liv.

Er kärleksfulle broder, Jesus.

Översättning: Markku

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *