Jesus via John Smallman, 9 april, 2023

https://ci4.googleusercontent.com/proxy/-qOdlfyqXsSbhMLsPXRpvMDBu1e6AjXJLZge0uYydFlJeaJFkerJZhjwY1CX3CpTJhi-FYj1AFv4NKM6i3W7nUdV_ZlxeaRZM2yhoiQTjhHnaSSp_Q0qdUAuBl4=s0-d-e1-ft#https://goldenageofgaia.com/wp-content/uploads/2021/09/jesus-500x336.jpeg

 

Jesus, via John Smallman

Käre John, och kära vänner som vi delar dessa meddelanden med, här önskar vi er alla en riktigt Glad Påsk, dagen då vi firar inte bara årsdagen av min uppståndelse, utan också uppståndelsen av var och en av er – er återkomst till ert naturliga tillstånd – till konstant full medveten medvetenhet om er sanna natur.

Ni är alla för evigt Ett med och i Närvaro av Moder/Fader/Gud, från vilken ni aldrig har blivit separerade, inte ens för de kortaste ögonblick. Alla är Ett, alla, varje kännande varelse är i varje ögonblick Ett med Moder/Fader/Gud. Därför är det ofattbart spännande att återkomma till FULL medveten medvetenhet om denna gudomliga Sanning, långt bortom din förmåga medan du är i form att ens föreställa dig. Så än en gång, här önskar jag er alla

EN MYCKET GLAD OCH HELIG PÅSK!

Nu, när ni fortsätter att vänta med entusiasm på ert individuella ögonblick av uppvaknande, som också är det kollektiva ögonblicket av uppvaknande, tillåt er själva att känna glädjen växa varsamt och omisskännligt inom er.

Nej, ni inbillar er det inte! Det ni känner är de första rörelserna i ert uppvaknande, så acceptera dessa känslor och njut av upplösningen av eventuella återstående tvivel som ni kan klänga er fast vid.

Ni är alla mina käraste bröder och systrar och jag skulle aldrig vilseleda er, er ”dröm” om uppvaknande är inte en dröm, det är bara en växande medvetenhet om er eviga gudomliga natur, när djupt inom er själva er kunskap om denna Sanning intensifieras.

Kärlek är Allt. Det finns bara Kärlek. Vårt enda behov är av Kärlek, och vi är alla omslutna av den och omfamnade av den i varje ögonblick av vår eviga existens, det är vad vi är – för evigt Ett med och i Närvaron av Moder/Fader/Gud.

Därför finns det absolut inget att frukta – NÅGONSIN! Rädsla är overklig, en konstruktion av den del av sinnet som valde att uppleva overkligheten av separation från Källan. Något som aldrig kan hända, förutom som ett imaginärt och overkligt tillstånd, och bara så länge som den fria viljan att uppleva det upprätthålls. Denna önskan upplöses mycket snabbt, eftersom fler och fler av er blir medvetna om galenskapen i att försöka leva i det tillståndet, där det overkliga – rädslan – fyller era sinnen med en oändlig mängd ångestdrivna ”tänk om” tankar och scenarier.

Denna kollektiva och växande medvetenhet om overkligheten i ert till synes separerade tillstånd är huvudaspekten av er uppvaknandeprocess, och den knuffar dig varsamt men bestämt och snabbt allt närmare ögonblicket för ditt uppvaknande.

Det ögonblicket är nära förestående, och ni är inte längre villiga att hålla kvar er tro på det overkliga tillstånd som är och har varit er dagliga upplevelse i evigheter som ångestdrivna människor i form. Tiden för tid, för en illusorisk känsla av separation från Moder/Fader/Gud, närmar sig en välförtjänt punkt av upphörande.

Ni behövde det aldrig men ni valde att uppleva det, och nu har ni kollektivt ändrat er och håller på att stänga ner det för att återgå till ert oändliga normalitetstillstånd som är Verkligheten.

Ändå, medan ni levt som människor i form har ni också tillåtit er själva att uppleva många meningsfulla lektioner, lektioner som ni bara kunde ha lärt er genom att uppleva den där intensiva känslan av separation som är huvudaspekten av att vara till synes begränsade av era mänskliga former.

Ni är alla, alla kännande livsformer, Guds älskade, kärleksfulla och kloka barn, och ni har under eonerna enormt utökat er självkännedom som differentierade och individualiserade varelser, samtidigt som ni förblir totalt och fullständigt Ett med er alltid kärleksfulla Källa.

Det kan tyckas antyda för er att ni har fått visdom från den overkliga separationsupplevelsen, men så är inte fallet.

Du har, sedan ögonblicket av din skapelse, alltid varit oändligt vis och kärleksfull, det är bara att medan du genomgår den overkliga och kortlivade upplevelsen av separation har du också varit engagerad i Skapelsens pågående och oändliga expansion – kom ihåg, separation är omöjlig!

Ni är Skapare, och Skapare expanderar oändligt och utvidgar Kärlek och Visdom, det oändliga fältet – eller, om ni föredrar det, havet, atmosfären, galaxen, universum – det är Allt, det är Moder/Fader/Gud, och denna Enhet är alltid komplett, odelbar och ändå oändligt vidsträckt. För att försöka förklara Sanningen,

Verkligheten, Moder/Fader/Gud, Källan i ord är totalt otillfredsställande, och ändå vill ni som varelser i form förstå vad Gud är, och ord är vad ni använder för att belysa tankar och idéer. Så vi försöker förklara, men sannerligen kommer försöket alltid att vara fullständigt otillräckligt, vilket ni till fullo kommer att förstå när ni vaknar.

Under dessa sista ögonblick av livet i illusionen, fortsätt att gå in så ofta du kan varje dag för att återställa och intensifiera din avsikt och önskan, och kollektivets, för att återuppvakna in i Verkligheten.

Att göra det på ett kraftfullt sätt ökar effektiviteten av att bara vara, det stora och mest eftertryckliga sättet på vilket er närvaro på Jorden i detta ögonblick hjälper till att föra denna gudomliga plan för mänskligheten till dess magnifika och oundvikliga ögonblick av blomning, blomstrande och förverkligande – GudomligFulländning.

Er kärleksfulla bror, Jesus.

Du gillar kanske också...

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *