Jesus via Linda Dillon, 26 mars, 2020

Jesus via Linda Dillon

26 mars 2020

Coronaviruset: Hur Ljusarbetare Kan Hjälpa

”Så, är hela den här situationen med Coronaviruset en omställning, en omprövning, att gå iväg från egot, – ja, till rotchakrat – och tillbaka till hjärtat? Ja, det är det. Det är en gyllene, silvrig, regnbågs-möjlighet!”

Joe delar kärleksfullt denna vackra och vältajmade kanaliserade pärla från sin personliga läsning med Linda Dillon.

Hälsningar, jag är Jesus, jag är Yeshua. Välkomna!…

Likt mig, kära ni, tjänar vi vår Moder, vi tjänar vår Fader, vi tjänar våra bröder och systrar och vi tjänar varandra – och vi gör det med kärlek.

Ja, det här är en tid för mod och tapperhet och många av de starkare kvaliteterna, men ingen av dessa starkare kvaliteter betyder något om de inte är hopgifta med/sammanslagna med nåden, medkänslan, tålamodet och kärleken.

Era prövningar är mina prövningar. Era segrar är mina segrar. Det finns inget sådant som separation. Det är det som den mänskliga rasen lär sig just nu, och att de måste lära sig och djupt åter-integrera, minnas och ställa om i termer av deras egna interna och externa prioriteter.

Det finns INGET sådant som separation – mellan Himlen och Jorden, inom och utom, ovan och nedan, förgånget-nutid-framtid. Det finns ingen separation! Den mänskliga rasen, det kollektiv som du och din syster arbetar så flitigt med, har glömt detta och de har byggt dessa artificiella väggar. De tror att dessa väggar handlar om överlevnad, men det gör de inte.

De har tagit dessa undermedvetna, omedvetna beslut om vem som är inne, vem som är ute, vad är acceptabelt, vad är inte det. Tänk på det på det här sättet. Alla har blivit hemsända – hemsända från skolan – för att ompröva dessa falska illusioner och att genom sina hjärtan inse – ja, genom sina varelser, men primärt genom sina hjärtan – hur värdefullt det är att bokstavligen leva i gemenskap, och att ompröva och komma till en förståelse för vad som är acceptabelt, vad som är önskvärt, vad som behövs i gemenskapen.

Nu, precis nu, i termer av energisystem, lever de flesta i den mänskliga rasen i sitt rotchakra, och kanske i sitt magchakra, men de är bokstavligen i flykt eller kamp. Därför har Modern föreslagit er: ”Gå ut ur ert hjärta och gå dit de mänskliga varelserna bokstavligen befinner sig i stunden”.

Men när de lugnar ner sig, då de faktiskt får känna hur fysisk separation känns, kommer de att påbörja resan hem och ägnar inte mycket tid i de lägre meridianerna eller chakrana, utan kommer upp till sitt hjärta och höga hjärta och återansluter sig med ett beslutsamt, passionerat, oändligt, gudomligt auktoritärt beslut att förankra sig i det som är nära och kärt, det som verkligen är viktigt.

Det som är viktigt är inte att ni har mer än er granne – oavsett om grannen finns på andra sidan gatan eller på andra sidan planeten; det handlar inte om att samla på sig mer rikedom, mer trygghet, mer av något. Er egen andliga/mentala/känslomässiga/fysiska hälsa beror av välmågan hos inte bara ert heliga själv utan hos er gemenskap, hos kollektivet, därför att isolering – verklig eller föreställd – gör livet mycket ensamt.

Så det handlar inte om att ligga före. Det handlar inte om felaktiga former av att skydda sig. Det handlar i sanning om att dela hjärtat, om att komma till insikt om det med familj och vänner och människor, vetande att livet kommer att delas. Jag lärde ut om detta när jag reste och jag skulle dela bröd och fisk. Jag sade inte till människor: ”Åh, det finns bara tillräckligt med bröd åt dem som tillhör min inre cirkel, de som arbetat nära mig”. Nej!

Det var lika viktigt att den som var skeptisk och kritisk i utkanten av mängden … det var lika viktigt – och ibland till och med viktigare – att de fick fisken och brödet och vattnet så att de skulle veta att de var inkluderade och omhändertagna, och att det aldrig handlade om ”vi och dom”. Och det är vad som har skett med denna planet. Det har blivit ett ”vi och dom” så att alla känner att de, på ett eller annat sätt, befinner sig i en konstant kamp för överlevnad.

Det har aldrig handlat om överlevnad. Modern skapade denna Jord som en lekplats för många! Men hellre än att vara tacksamma och låta Gaia hämta andan – det är vad årstiderna handlar om – och hellre än att tillåta ebben och floden av energi, så har det bara varit detta konstanta krav på Gaia: ”Producera, producera, producera – och om inte, kommer jag att smutsa ned dig, jag kommer att förorena dig, jag kommer att döda dig”. Hur dödar du Modern som bokstavligen matar dig?

Så, är hela den här situationen med Corona-viruset en omställning, en omprövning, att gå ifrån egot – ja, till rotchakrat – och tillbaka till hjärtat? Ja, det är det. Det är en gyllene, silvrig, regnbågsmöjlighet!

Ditt jobb – ditt jobb, käraste Joseph, och ert jobb som ljusarbetare – är verkligen att hålla det trygga utrymmet, först för att mata energin in i rotchakrat, in i magchakrat, så att människor är fast förankrade i trygghet och vetskapen om säkerhet så att de sedan kan gå tillbaka till sina hjärtan. Det är vad ni gör; det är där vi ber er att fokusera energin.

Nu gör ni inte detta i ett svep. Ni kommer att känna det och ni kommer att veta det. Så, just nu, går ALL energi till roten för att förankra dem som vill stanna på planeten, så att trygghets- och säkerhetsfrågorna hos individer, familjer, gemenskaper i kollektivet åter ligger stadigt på plats.

Därför att långt innan … ja, i alla fall innan Coronaviruset dök upp … har det, individuellt och kollektivt skett en försvagning av inte bara förbindelsen med Gaia, utan förbindelsen till känslan att människor lever i en trygg och säker värld. Med politiska omvälvningar, politiskt fiffel, med politiskt missbruk av kontroll och makt, med krig och förödelse, så har människor i ökande grad känt otrygghet.

De har kanske inte sagt det på det sättet, men de känner verkligen, om det så är i Kina eller Mellanöstern eller Afrika eller USA – att de känt sig otrygga: ”Vilket håll är uppåt? Vad händer nu? Det här är vansinne!” Så känslan av trygghet, vilket är en förutsättning, en förutsättning för att kunna vara i hjärtat, har eroderats.

Nu har ni som ljusarbetare passerat förbi detta; ni har gjort jobbet, så ni är stadigt förankrade i vetandet, den gudomliga rätten och kärleken i ert hjärta. Men befolkningen i övrigt, de andra 6 Miljarderna, har inte känt det. De har känt en längtan och en andlig/mental/känslomässig/fysisk utmattning av att vara på planeten, men de har inte kunnat gå tillbaka till sina hjärtan därför att de känt att deras behov av överlevnad var skakigt, att det varit ifrågasatt.

Så, precis nu … tänk på mänskligheten som en person, en stor jättelik person … och sänd ALL energi till roten. Ni kommer att veta, och jag kommer att tala om det, och det kommer att vara … tja, några veckor … när ni kommer att kunna vända på det och börja föra dem till sina hjärtan. Men just nu, ALL energi till roten.

Channeled by Linda Dillon
©2020 Council of Love, Inc.
https://counciloflove.com/

 

 

 

 

 

 

Översättning: Markku

Du gillar kanske också...