Ärkeängel Gabriel via Carina Davidsson, 29 mars, 2020

 

ÄÄ Gabriel 2020-03-29

Kära Ljusbarn,

Er ljusa vackra energi är inte bara bedårande för oss att ta del av, den ger er själva mycket stora och fina inlevelseförmågor av det som nu är på gång att ske. Det finns inget mörker kvar i den tid där ni nu har checkat in. Det är den Nya Tidens ljusa hav av energi som är er nya plats att bo på och nu är ni nedställda på plats för att börja acklimatisera er själva i de utomordentliga kroppar som förberetts av er under en lång tid.

Ni har inte varit medvetna om det som nu skett eftersom vissa händelser är gjorda på ett plan av energi där ni kräver ett högt medvetande och förståelse av detta för att ni ska kunna ta del av det. Ni är inte längre av det gamla ljuset utan har bytts ut till de delar som varit nödvändiga för att ni ska klara er i den nya tid som kommit, Kärlekens Tid, det Nya Ljusets Tid.

Jag är inte alls förvånad att ni klarat er igenom detta. Av allt att döma har ni varit mycket väl förberedda innan ni gick in i denna förflyttning av er själva. Av det gamla finns en del spår kvar i er själva och många har haft kraftig inre stress då ni känt ett behov av att stabilisera er själva i det som ni gått igenom.

De nya energierna, ert nya hem, har nu börjat verka i era kroppar för att ni ska kunna ta del av de planer som ni har för er själva i den tid som gjorts upp av er själva under ledning av era högre energier. Var i visshet att alla energier är på plats där de nu ska vara. Medvetet är ni inte en del av den verksamhet som pågår bakom kulisserna ännu men inom en snar framtid kommer ni alla att vara väl invigda i det som pågår och som ni nu valt att vara en del av.

Ni har alltså valt att gå den ljusa vägen igenom detta. Ni har gjort ett stort arbete innan ni kom hit och därför kan många av er nu uppleva att de planer som ni trott att ni haft för er som människa i framtiden nu plötsligt är borta. Ni hade dessa planer på er personliga agenda men har i sanning aldrig varit benägna att ta del av den på allvar. I den Nya Ljusa och mycket behagliga tillvaro som nu kommer att råda för dem av er som valt att lämna det gamla bakom er kommer ni att må mycket bra och allt det som varit en uppoffring för er kommer nu att bli till er fördel.

Jag kan garantera er alla att er egen kraftstation är färdigkonstruerad och om ni är i stillhet och tysthet kommer ni inte ha svårt att ta del av den. Jag älskar att se er växa och känner en genuin tacksamhet att få vara en följeslagare till er där ni är. Att våga vakna har inte varit ett svårt beslut för många av er. Men att våga vakna och se sanningen om allt som varit har tagit på krafterna och många av er måste nu respektera att ni behöver vila.

Jag höjer er alla till skyarna och delger er sanningen att det nu är i varandet som all information finns för er att ta del av. Att jaga efter sanningen i er gamla fysiska värld kommer inte att ge er några svar i rätt riktning och därför leder en sådan kamp till stress inom er varelse. Att vara är att vila i vissheten att den plan ni valt att sjösätta nu är stabilt förankrad i er själva och den jord som nu valt att stiga upp. Att vara är att vila i er själva och att låta de bästa svaren komma till er istället för att ni jagar efter dem i er fysiska värld.

Det är en övning för många av er att vara. Ett varande är ett tillstånd där ni har oceaner av information och informatörer från andra sidan som vill hjälpa er att komma till de insikter ni behöver och att minnas det som ni egentligen redan vet. Att vara är en plats i er själva där ni har er plan placerad och där ni har tillgång till alla de verktyg ni behöver i ert nya liv. Det ger er mersmak att VARA när ni väl påbörjar denna inkarnation. Ni kan vara när ni går på bussen, ni kan vara när ni är i den gamla världen en stund för att göra saker som fortfarande är nödvändiga för er att göra. Att vara är en plats i er själva som ni alltid har med er i det liv ni lever.

Genom att VARA i er själva när ni förflyttar er runt i er fysiska värld kommer ni att vara en del av det ljustema som kommer att bygga om era gamla samhällen. Ni kommer att vara de nya ledarna i den värld som nu rasar samman i en förutbestämd plan av skifte. Att vara är alltså ett tillstånd. Det är en plats som ni besöker när ni är i stillhet i er själva, i tystnad, en tankstation som ni behöver besöka varje dag och ibland en hel dag för att få det ni behöver i ert nya liv.

Tiden är nu är inne att helt börja lita till er själva och ert eget varandes vägledning. Många av dem som nu går ut i media vill alla väl och det leder inte till något gott för er eller världen att se på dem som mörka konspiratörer. De är vilseledda och rädda men har liksom alla andra människor på jorden en dröm i sitt hjärta att vara älskade och leva i kärlek. Av all respekt önskar jag hänvisa er till er själva och inte till någon annans kanal av siande om vad som nu händer. Djupandas och var i visshet att NI från och med NU är er egen bästa vägvisare. Ni har en plan och den är perfekt konstruerad av den kraft som är DU.

Jag älskar er alla innerligt och slår följe med er som en god vän i den tid där ni nu börjat vandra. Tack!

Du gillar kanske också...