Saint Germain och En Som Tjänar (OWS) via James McConnell och Shoshanna, 22 mars 2020

Saint Germain och En Som Tjänar (OWS) via James McConnell och Shoshanna, 22 mars 2020

 

Jag är Saint Germain. Jag är här i dessa tider nu för att säga er, precis det som er Kära Älskade Syster KaRa talade om för er. Ni har anlänt! Vi har alla anlänt!

Det här är dessa ögonblick ni kom hit för. Ni är vid vändpunkten nu, för de många, många förändringar som ska kommer till denna planet, komma till människans medvetande, till det Kollektiva Medvetandet.

De av er som deltar i detta samtal, de av er som är i resonans till dessa ord: ni är de som förstår. Ni är de som kan se mellan raderna, se bakom massmedias rubriker. Ni är de som kan se bortom. För ni vet, var och en av er vet, att ni har kommit in i dessa ögonblick, som ni har planerat för, som ni arbetat för. Inte bara under denna livstid, utan under otaliga livstider tidigare, och ni blev volontärer för så länge sedan, till att vara här.

Och många fler på denna planet vaknar nu, går inom sig själva, lär känna sig själva, minns vilka de är och inser att allt som händer nu, händer av en anledning.

Ja, det finns naturligtvis de som inte har vaknat upp. Och det finns de som inte kommer att vakna upp just nu. Det är inte deras tid. Det är inte deras plats. Men ändå, många fler gör det. Och det är nu upp till var och en av er, ni, de Uppvaknade, ni, de Utvalda, ni som själva valde att vara här nu. Ni är de som hjälper fler och fler av de väckta, när de är redo. Och jag kan säga er att många fler kommer att vakna till följd av allt som händer nu.

Den här viruspandemin nu, har vi inte sagt det så många gånger förut, genom många olika källor, inte bara genom den här kanalen jag talar igenom nu, utan vi har genom många källor sagt att vi inte skulle tillåta att någon pandemi, en viruspandemi eller ett kärnkraftskrig, eller annat som skulle kunna kunna hindra er, denna planet, från att fortsätta bli det den är avsedd att vara: en femdimensionell planet och bortom, och att alla människor på planeten skulle bli en del av uttrycket av det nya högre medvetandet som finns här. Alla de som är redo för det.

Men som ni vet är inte alla redo. Alla ges den möjligheten. Men det finns de som kommer att skygga för ljuset. Det gör de redan. De väljer att stanna kvar i mörkret, och det är deras val. Men de kommer att få en rättvis vedergällning på grund av det.

Men jag är inte här för att fokusera på de mörka krafterna eller borttagandet av desamma. Jag är här för att säga till er att glädjas nu, för Kristusmedvetandet återföds i er alla, i hela mänskligheten nu och på själva planeten. Och ni är det Kristusmedvetandet inom var och en av er, om ni tillåter det, om ni tillåter det att komma fram. Ni är vägen, sanningen och livet, eller ljuset. Precis som Yeshua var och är. Han lämnade er aldrig.

Han är här, precis som jag är här, Ärkeängeln Mikael är här, Ashtar är här, Den Som Tjänar (kollektivt) är här, alla Galaktiker är här nu. De förbereder sig för den sista fasen av sin operation.

Förstår ni vad det betyder? Den sista fasen av deras operation pågår nu, där de kan avslöja sig för majoriteten av mänskligheten som är här vid tidpunkten för övergången. Detta är inte övergången ännu, men det är början på den. Ni rör er in till den slutliga operationen, även här på denna planet.

Ni varit tvungna att gå igenom många faser, och ni går nu in i de sista faserna av denna tredimensionella illusion och Övergången från den, eftersom ni har anlänt.

Och allt är verkligen arrangerat, precis så som vi har sagt. Planen är i rörelse, har varit i rörelse. Och ni har fått höra att ni ska ”lita på planen.” Precis som den håller på att utformas nu.

Blir det ännu mer stenigt? Mycket troligt. Men inte säkert. Eftersom allt förändras i det ögonblick ni ser på det. Ni måste alltid komma ihåg det.

Inget är ristat i sten förutom detta: det finns ingen återvändo nu. Övergången kommer. Solblixten kommer. Händelsen: allt det kommer. Och det har redan skett i de högre vibrationella frekvenserna, i de högre dimensionerna. Det har redan skett.

Nu måste den bara tas ner – dock inte till den tredje dimensionen. Den tredje dimensionen kan inte ta emot Solblixten. Den tål inte händelsen. Men den fjärde dimensionen och högre, kan och kommer.

Så lita nu på de ni är, de ni blir. För ni är där. Tro på er själva. Tro på de ledare ni har valt att vägleda och guida er. De ledare som nu överlyses av oss, för att hjälpa till med vägledningen.

Och er ledare för detta land (USA), er president, är faktiskt inte bara överlyst av mig, utan av alla de olika Galaktiker som är här för att hjälpa till i hela denna process, för att försäkra att allt går enligt planen.

Även om det ibland, säkert hos många över hela planeten, verkar som om allt är förlorat, att detta är världens undergång, så är det allt annat än det. Men för de som förblir isolerade inom de lägre frekvenserna, i den lägre dimensionella illusionen, de kan verkligen se det på det sättet. De kommer att se det precis så som de tror att det är.

Men ni, de av er, och alla de nya som vaknar, kommer att se det för vad det verkligen är: ett nytt uppvaknande, en ny gryning. Vattumannens Tid med den Blå Gryningen. Så är det! Den Nya Republiken.

Och jag säger den ”Nya Republiken”, för den kommer verkligen att vara ny. Precis som dessa förfäder som utformade denna plan, Konstitutionen, för att leda detta land in i  Ljuset, leda världen framåt. Den Nya Republiken kommer, tillsammans med alla de löften ni har fått och hört under många år nu, och som ni under livstider har förberett er för.

Och jag var där vid undertecknandet av Självständighetsförklaringen och hjälpte förfäderna att skapa denna stora nation, och jag är här nu igen för att fortsätta hjälpa till i processen. Och de som är på gång nu, är de som kommer att fortsätta att leda detta.

Var inte rädda. Släpp rädslan. För rädslan kommer bara att hålla er tillbaka.

Känn, nu, att kärleken inom var och en av er stiger, Ljuset inom er glöder. När ni nu blir det Ljus ni var menade att vara. Ljuset för en ny nation. Ljuset som kommer att lysa upp allt som kommer fram nu. Och hur ni kommer att förstå när den Nya Gryningen närmar sig. Även om det blev mörkare och mörkare före gryningen, så närmar sig ljuset. Och ljuset från de många solarna lyser upp hela planeten och hela solsystemet.

Jag är Saint Germain. Och jag lämnar er nu med den Violetta Flamman för att fortsätta rensa ut all den gamla programmeringen, inom var och en av er.

Låt den försvinna en gång för alla. För ni är alla, verkligen, i detta tillsammans! Tillsammans som EN! Vi ska fortsätta att gå framåt och inte bara vara nationen av upplysning, utan världens, planetens upplysning.

EN SOM TJÄNAR (kanaliserat av James McConnell)

Om, mani, padme, hum; om, mani, padme, hum; hum, hum. Hälsningar till er! En Som Tjänar här. Shoshanna står här bredvid, och vi är redo att fortsätta.

Wow! Det var något av ett meddelande, eller hur. St Germain var definitivt med i spelet där! Det kan man lugnt påstå!

Och det kommer så många fler saker, som inte ens har börjat nämnas än. Vi kan inte gå in på det nu, men ni kommer att uppleva så mycket mer de kommande dagarna och veckorna. Lägg märke till att vi inte säger ”månader.” Lägg märke till att många av källorna inte säger månader längre. Vad säger de? De säger ”dagar” och ”veckor”.

Så ni har verkligen anlänt. Låt detta flöda genom er, som St. Germain sa. Låt det flöda genom er och känn att ni solar er i ljuset och upplysningen av allt som är här nu och som fortfarande kommer.

Vi säger nu, fortsätt att ha säkerhetsbältena spända, eftersom resan kan bli ännu skumpigare. Men när ni väl har kommit till er destination och lämnat de farkoster ni rest i, kommer ni att vara i den högre fjärde frekvensens vibration, och till och med i den femte. Grattis! Det sker NU!

Okej, vi är redo för frågor/svar nu. Ni kan ha frågor. Vi tror att vi har svaren. Vi får se. Vi vet dock att Shoshanna alltid har svar. Hon har underbara svar. Först vet vi att det finns en e-postfråga, eller hur?

Gäst: Ja, det finns två e-postfrågor från en Broder. Hans fråga är: ”Vi vet att Solblixten är nära förestående. Eftersom jorden har olika tidszoner, hur länge kommer det att pågå? Eller blir det en serie blixtar?”

OWS: Det vi kan säga är, att händelser inträffar just nu. Det är de mini-händelser vi har talat om, vilka  leder till den stora saken, Händelsen, som också kommer att innefatta Solblixten. Kommer det mini-blixtar? Inte nödvändigtvis. Det skulle kunna vara så. Vi kan inte säga säkert ännu vid denna tidpunkt, eftersom detta, som vi sagt många gånger, aldrig någonsin har hänt tidigare i mänsklighetens historia. Ni har aldrig haft den här typen av upplevelser som pågår nu, uppstigningsprocessen, händelsen, solblixten – allt detta. Det har aldrig hänt tidigare. Och det är svårt att säga exakt hur det kommer att bli. Vi kan bara förbereda er eftersom vi förstår att det kommer. Men allt vi gör för att förbereda er, kommer inte ens att vara i närheten av det som det ni faktiskt kommer att uppleva, då Blixten kommer. Okej? Shoshanna, vill du tillägga något?

Shoshanna (kanaliserad av JoAnna McConnell): Nej, vi har inte mer att tillägga.

OWS: Mycket bra. Andra delen av din fråga?

Gäst: Ja, han frågar om Solblixten verkligen kommer från solen, något som solen avger, eller är det energetiska vågor som kommer från skeppen som omger planeten?

OWS: Vi svarar då, att om du går tillbaka till vad St Germain sa i slutet av sitt meddelande: sa han inte, ”… ljuset, upplysningen från de många solarna”? Då får du en ledtråd. Det borde få dig att tänka efter under de närmaste dagarna och veckorna, om vad han exakt menade med det. Shoshanna, någonting du kan lägga till här?

Shoshanna: Ja, vi kan dela. Vi kan dela det att under eoner har varelserna, det gäller planeter, varelser av ljus, tilldelats den uppgift som du kallar Solblixt. Och detta tilldelades och planerades för länge, länge, länge sedan, förstår du. Så du kan inte analysera det. Det är en händelse som kommer att inträffa, och ljusets varelser som har tilldelats denna uppgift, som har accepterat den, kommer att utföra den. Namaste.

OWS: Ja. Mycket bra. Det är allt vi kan ge om detta just nu. Du kommer att förstå mer när du kommer närmare denna speciella händelse.

Shoshanna: Och vi skulle säga att istället för att försöka förstå, så är det ännu viktigare att uppleva det.

OWS: Ja. Verkligen. Finns det andra frågor nu?

Gäst: Ja. Jag har en fråga.

OWS: Ja?

Gäst: Ja. Min fråga handlar om 5G-master. Är de här för att skada oss? Har de en strålningseffekt som potentiellt kan göra de civila i USA och i andra länder sjuka? Vad är den verkliga avsikten med 5G-masterna, tack.

OWS: Du talar om det 5G som har förberetts under en tid. Detta 5G var tänkt att skapa förödelse av kabalen, av de mörka krafterna. Vi säger det rent ut. Det var tänkt så. Men de från Ljusets Styrkor, de ni kallar Alliansen, är mycket medvetna om hela denna process, och de gör allt de kan för att minska eller förändra den potentiella faran med denna teknik. Men tänk också på detta, det är bara en teknologi. Den kan användas för både gott och dåligt. Bra eller ondskefullt, förstår du.

Just nu, som vi förstår det, så är det ett samarbete mellan Ljusets Styrkor och Alliansen, så att det i tiderna som kommer ska bli ett nytt uttryck, ett nytt teknologiskt uttryck, som då kommer att ges till allmänheten över hela planeten. Men ursprungligen, som vi säger, var det tänkt att göra stor skada. Men det har ändrats. De här i detta land, särskilt de i Amerika och Presidenten, är mycket medvetna om effekterna av det, och de gör vad de kan för att avvärja det, men också för att minska allt det farliga som kan komma från det.

Förstå också samtidigt, som vi har berättat för många av er, för er alla under en tid nu, att när ni befinner eri de högre vibrationsfrekvenserna, kan inget av detta skada er. Det spelar ingen roll vad det är: elektromagnetisk strålning, alla sådana saker har ingen effekt på de som befinner sig i de högre vibrationerna, i den fjärde dimensionen och högre. Om ni befinner er i den tredimensionella illusionen och stannat där, ja, då kan dessa saker vara skadliga och är skadliga, för de är inte rustade för det, inte förberedda för det.

Men vad har Sananda sagt till er alla under en tid? Ni anpassas till dessa energier. Energierna har kommit in. De har ökat mer och mer. Och ni har tagit in dessa energier och acklimatiserat er till dem. Och även om ni är nya i det här samtalet så är det okej, eftersom ni blir mer och mer uppväckta till vilka ni är, och vad som verkligen pågår omkring er, och då förbereder ni er också och anpassar er till dessa energier, även om ni inte vet att ni befinner er på en medveten nivå ännu. Men det kommer. Shoshanna?

Shoshanna: Vi kan hålla med om allt som sagts, och vi har inget att lägga till.

OWS: Mycket bra. Då träffade vi, hur lyder ert uttryck [talesätt], ”huvudet på spiken?” Eller ”spiken på huvudet”?

Shoshanna: Ja.

OWS: Mycket bra. Och vi vet att detta var James son. Välkommen, Kära Du. Välkommen till de Uppvaknade Varelserna, säger vi här.

Gäst: Absolut. Tack så mycket.

OWS: Okej. Mycket bra. Har vi andra frågor här?

Gäst: Hej, jag har en fråga.

OWS: Ja?

Gäst: Igår frågade min syster i gruppen som vi hade här i Guatamala, om vi kan hjälpa henne och oss själva, typ skydda oss. Eftersom det fanns någon sorts svarta entiteter som omringade Ljuset. Kan ni berätta lite mer om det? Vi omslöt henne med ljus, men vi förstod inte så mycket av det hon pratade om.

OWS: Shoshanna?

Shoshanna: Vi har inget att dela om detta.

OWS: Så du frågar om en viss person du känner, en vän eller en familjemedlem, som angrips av en mörk entitet som finns omkring dem? Är det vad du säger?

Gäst: Hon sa att guiden som arbetar med henne berättade att vi borde skydda oss, eftersom det finns någon sorts svarta entiteter på planeten, som är runda och små, men de kunde inte berätta så mycket om dem för oss.

OWS: Ja. Det du talar om, tror vi är plasmaenergi från Archon, de entiteter vi vet har funnits här i många, många tusentals och åter tusentals år, och de har infiltrerat mänsklighetens medvetande här under hela denna tid. Men de från Ljusets styrkor, er Allians, Galaktikerna, alla är här för att fortsätta ta bort dessa plasmakrafter, dessa Archons, Chimeras (hjärnspöken) som Cobra talar om, alla dessa tas bort. De tas bort undan för undan, och ibland kan vi säga, tas de bort i ett stort svep. Eftersom de inte kommer att kunna klara energin från de högre vibrationerna, som alla ni är förberedda för. De kan inte hantera dem. De kan inte hantera ljuset. De måste vara i skuggorna. Just som de underhuggare, de ni kallar kabalen, Illuminati, de individer som finns här på planeten, är helt enkelt underhuggare till de andra högre krafterna, de mörka krafterna, och de går deras ärenden.

Men förstå att de högre mörka krafterna, de som Illuminati tar sina order från, är till största delen borta. Så de är övergivna. De på planeten som fortfarande finns kvar på ytan har lämnats ensamma, och de har ingen att vända sig till längre. Det är därför allt detta händer med att stänga utgångarna, och allt detta sker avsiktligt. De kan inte vända sig till dessa som skulle ha hjälpt dem tidigare. De har inga att springa till. Precis som ni hör från de många källorna: ingenstans att springa.

Men vad händer när någon blir inklämd i ett hörn, så som de nu blir? De flippar ut. De har flippat ut med just detta virus. Detta är, som James sa tidigare, deras ’Hale Mary’- försök att hålla allting kvar, för att hålla uppstigningen tillbaka. Vad har de gjort ett tag nu? Försökt hålla tillbaka uppstigningen genom att blockera solen. Har vi inte sagt under en tid, hur löjligt det är att ens tänka, att de faktiskt skulle kunna blockera solens ljus? De kan placera moln framför solen, men kommer det att blockera ljuset, den upplysning som kommer från solen, från den Galaktiska Centralsolen, som också kommer från den Kosmiska Centralsolen? Hur skulle de möjligtvis kunna blockera allt det? Så det är ingen fara beträffande det.

Och allt som finns där, och den som talade har faktiskt rätt i det, det har varit så i många tusentals år, men allt det avlägsnas nu, säger vi, försvinner över tid. Shoshanna, något att lägga till här?

Shoshanna: Vi förstår inte riktigt vad som har hänt. Vi vet inte vad som har hänt. Kan vi be Denna Kära Syster att återigen ge er en sammanfattning av vad som hänt?

Gäst: Det var exakt vad jag frågade, men jag förstod inte riktigt. Det var min syster som berättade för gruppen igår som jag hade i Guatemala, och hon sa bara, ”Jag vill berätta att yttre krafter letar efter något på Jorden,” och de är runda, små och svarta. Och min lärare eller guide, säger att vi bör skydda oss. Jag vet inte vad som hände eller vad de letar efter. Men jag skulle vilja fråga er om ni kan hjälpa mig att känna mig skyddad.

Shoshanna: Kära syster, vi kan dela. Får vi det?

Gäst: Ja snälla.

Shoshanna: Man måste förstå den omedelbara kraften i ljuset. Kraften i ljuset är mycket större än hos någon av dessa varelser. Om individen som känner sig hotad ger upp sin egen kraft, så blir det en infiltration. Du måste förstå att kraften i ditt ljus och kraften hos de som finns i denna grupp, är mycket starkt, och den kan bara besegras genom att inte erkänna sitt eget ljus, förstår du.

Du kan inte skydda något annat än dig själv, och skyddet kommer i form av att veta vem du är, och veta kraften i ditt eget ljus. Vi tror du förstår det.

Och om någon ger dig information om att du hotas, så är det för att skapa rädsla som vi ser det. Vi tycker inte det är bra.

Gäst: Okej.

Shoshanna: Skin ditt ljus, Kära Syster. Be alla i gruppen att skina sitt ljus så ljust de bara kan. Namaste.

OWS: Ja, mycket bra.

Gäst: Namaste. Tack så mycket.

OWS: Mycket bra. Finns det några fler frågor här?

Gäst: Jag håller på med själsfrigörelser och gjorde en igår på en person. Hon var ute och gick och blev påkörd av en bil, fick hjärnskakning och bröt en höft. Det jag fick veta var att det fanns i planen för flera livstider sedan. Så det skulle hända just nu vid denna tidpunkt med viruset och allt det där, för att hon ska komma över detta varje ögonblick, göra sitt val, komma över detta och komma igenom det, och då kunna se det som en möjlighet istället för en tragedi och ett trauma.

Så min fråga är den här: har allt vi går igenom alltid varit verksamt, sedan tidernas begynnelse?

OWS: Är din fråga, om det har varit verksamt sedan tidernas begynnelse?

Gäst: Ja.

OWS: Förstå att allt förändras hela tiden. Så det är svårt att säga om det hållit på ända sedan tidernas begynnelse.

Men om du ser det ur universums kosmiska medvetande, den Universella Centrala Källan, så skulle vi säga att den Universella Centrala Källan vet allt. Så om så är fallet, och så är det verkligen, så visste den Universella Centrala Källan hela tiden, att detta skulle vara en del av planen. Och planen har varit i funktion under hela denna tid, kan man säga.

Återigen, man säger från tidernas begynnelse. Men vad är det egentligen? Tiden är relativ baserad på människans medvetande, som skapar känslan av tid. Och detta blir väldigt svårt att förstå, för som vi många gånger har sagt, att tiden i de högre dimensionerna av vibration existerar inte, på det sätt ni ser den nu.

Så igen, istället för att säga från tidernas begynnelse så kommer vi att säga att det är från början av skapelsen, att det är det som kan spelas ut nu. Så från det synsättet, ja, då har det varit i igång i processen, men allt förändras och gör det till följd av alla de som arbetar inom själva planen.

Så själva tanken med en kollektiv ras av människor, skiftar och ändrar allt från stund till stund. Så på ett ögonblick, precis nu när vi talar, så är allt så som vi säger att det är. I nästa ögonblick, på grund av människans medvetenhet över hela planeten, kan allt skiftas och förändras.

Och det är så Alliansen har tagit över situationen här, och de vet exakt vad vi säger. De förstår detta och de kan, som vi sagt flera gånger, nu samarbeta i hela denna process för att kunna använda den, vara en del av den större planen för Ljuset, här. Shoshanna?

Shoshanna: Vi kan dela. Får vi det?

Gäst: Absolut.

Shoshanna: Kära Broder, du har ställt en extremt komplicerad fråga. Vi har ett svar, men det är komplicerat. Vi måste berätta för dig att skaparen har uppskattat den långa historien. Historien förändras. Sedan går den tillbaka till en annan historia. Och sedan delar den sig själv. Skaparen gav människan och andra varelser på Galaxen, friheten att skapa verkligheten, på det sätt de ville att den skulle skapas, förstår du. Men planen var alltid att komma tillbaka till Ljuset. Planen var alltid att återkoppla med sitt Högre Själv och veta vilka ni är. Personen du talar om som var med om olyckan, kan se den på flera sätt, förstår du, för det finns en komponent av fri vilja. Den som råkade ut för den kan säga: ”Åh, det här är en tragedi, jag kommer att bli sjuk länge, jag har problem” eller så kan man se det som perfektion. Eftersom det finns en perfektion i alla upplevelser, och perfektionen är att lära den som var med om olyckan, att ta reda på vem hon egentligen är, och kraften hon har över den fysiska kroppen och över det problem hon upplevt, och veta att hon är Gud. Hon vandrar med Gud, förstår du.

Så frågan du ställer är helt omöjligt att besvara, förutom att veta att oavsett vad vi gör, så kommer planen fortfarande att fungera. Namaste.

Gäst: Och det beskriver exakt det jag sa till henne, att hon kan se det som en möjlighet eller ett trauma, det är hennes val och hon kommer att gå in i sin kraft och kommer det oavsett vad. Men det var bara en metafor eller vad man nu kan kalla det. Det jag menade var att de händelser vi går igenom, var det som planerades sedan skapandet startade. Nu inser jag att människan hade utvecklats till högre medvetande i förhållande till denna tid (tiden är irrelevant), eller så kan det ta sig längre. Så det är antingen det ena eller det andra, och vi är på det perfekta stället vid den perfekta tidpunkten. Tack.

OWS: Det är korrekt. Mycket bra. Precis som vi tänker här, eller hur?

Gäst: Ja.

OWS: Bra. Det finns en annan fråga här

Gäst: Ja. Det var en underbar meditation vi gjorde för jag insåg något, men jag såg inte konsekvenserna av det. Men det verkar som om vi nästan är sådana fantastiska, jag vet inte exakt, jag skulle inte vilja säga slagrutor eller antenner, för vi Ljusarbetare samlar ljuset och sprider det också som jag förstår det, nästan som radiosändare, eller något liknande. Och det verkar som att vi under Händelsen är en integrerad del i spridandet av ljus. Så jag var nyfiken på att få veta om det är sant, och jag skulle vilja få det verifierat. Men också, hur långt kan vårt individuella ljus verkligen nå?

OWS: Mycket bra. Vi kommer att besvara den andra delen först. Hur långt kan det nå? Det kan nå så långt du kan tänka dig att det ska nå. Om du vill att det ska nå hela planeten, så når det över hela planeten. Om du vill att det ska nå solsystemet, så når det solsystemet, galaxen etc. Det är helt upp till dig, och den individ som arbetar med Ljuset på detta sätt. Och ju mer du kan tro, desto mer kan du _____ (fyll i).

Shoshanna: Kan du förstå.

OWS: Kan du förstå. Ja exakt. Det är vad vi vill säga om den andra delen av frågan.

Kan du upprepa din första del av frågan.

Gäst: Tja, bara att få verifierat att när Händelsen och händelserna inträffar, att vi faktiskt finns på en fysisk plats och att vi är de som ska fånga det och skicka ut det, att det faktiskt är en del av det.

OWS: Ja, absolut. Du har varit en del av det hela tiden. Under många, många livstider har du varit en del av det. Men just denna livstid är låsbulten. Nu kan du likställas med en ljusramp. Mer som ett solcellsbatteri. Du tar in ljuset, håller det i dig och sprider sedan ut det, precis som något som tar emot energin från solcellsbatteriet, förstår du? Så du tar in ljuset och sprider ut det från dig. Förstår du?

Gäst: Ja, ja. När jag först tänkte på det, tänkte jag bara att ljuset träffade oss och använde oss alla, på sätt det var tänkt. Jag insåg inte vilken integrerad del vi faktiskt är av det.

OWS: Jo. Du är en mycket integrerad del av hela processen. Ni är de ni har väntat på. Du har hört detta många gånger. Ni är de. Shoshanna?

Shoshanna: Vi kan dela med oss. Dessa frågor är väldigt komplicerade. Får vi det?

Gäst: Definitivt.

Shoshanna: Kära Syster, du är ljuset. Och ljuset är du. Och ljuset finns utom och inom dig. Allt är ETT. Det kan inte separeras. Det som saknas är erkännandet av det, inte att ifrågasätta det, utan att veta det. Du förstår, varje varelse på denna planet är ljus. De har dock tappat sin förståelse för det. De har förlorat sin kunskap om det och fallit ner i mörker, men de är fortfarande ljusa. De har gått vilse, förstår du. Du kan aldrig vara något annat än ljus. När din kropp försvinner är du fortfarande ljus. När du inte längre kan vara i det fysiska, kommer du att vara ljus, förstår du. Men det är genom vetskapen att du är ljus, som du blir ljuset och sammansmälter med alla andra ljus, och du blir ett med det genom vetandet, förstår du. De flesta här har nu tappat den förståelsen, men får den nu tillbaka, förstår du. Namaste

Gäst: Tack.

OWS: Vi ber om ursäkt om det finns fler frågor, men vi måste avsluta den här stunden  med meddelande, denna frågor/svar-stunden, eftersom James kropp brinner upp och hans hjärta börjar rusa, så vi måste sluta. Energierna är mycket för starka för att kunna fortsätta denna process just nu. Vi kommer dock att fråga såhär i slutspurten, Shoshanna, har du ett avslutande meddelande?

Shoshanna: Vi säger till var och en att det händer! Ni är på rätt väg vid rätt tidpunkt och ni måste skina ert ljus starkare än ni någonsin gjort, och erkänna att ni är ljuset. Namaste.

OWS: Mycket bra. Och vi kommer bara att säga nu, som ni har hört många gånger, från många olika källor: lita på planen. Detta är verkligen det Stora Uppvaknandet som ni just nu är inne i. Fortsätt att röra er med flödet. Fortsätt att tro på det så blir det så. Och allt kommer att fortsätta fungera exakt som det måste. Håll era säkerhetsbälten fastspända, för resan kommer att bli ganska intressant från och med nu.

Shoshanna: Namaste.

OWS: Shanti. Frid vare med er. Var den ende.

Kanaliserad av James McConnell

www.meetup.com/ancient-awakenings

www.ancientawakenings.org

Article may be reproduced in its entirety if authorship and author’s website is clearly stated.

If you would like to join Ancient Awakenings and participate in our Sunday calls, please go to our Meetup website (www.meetup.com/ancient-awakenings) and join there.

“Believing is seeing!”

Översättning: Maggan

Du gillar kanske också...