Jesus via John Smallman 10 april 2022

https://ci4.googleusercontent.com/proxy/-qOdlfyqXsSbhMLsPXRpvMDBu1e6AjXJLZge0uYydFlJeaJFkerJZhjwY1CX3CpTJhi-FYj1AFv4NKM6i3W7nUdV_ZlxeaRZM2yhoiQTjhHnaSSp_Q0qdUAuBl4=s0-d-e1-ft#https://goldenageofgaia.com/wp-content/uploads/2021/09/jesus-500x336.jpeg

 

 

Jesus via John Smallman 10 april 2022

 

Jesus via John: Släpp negativa falska bedömningar

 

 

av John Smallman

https://tinyurl.com/2a7afxyb

 

I Kärlekens riktning är vägen framåt.

Ni vet alla att Kärlek är den enda verkligheten, det enda sättet som relationer kan växa och utvecklas på, och ni vill alla ha Kärlek i era liv. Men ni litar ofta inte på er själva, främst på grund av trauman som upplevts i barndomen, eller trauman från tidigare liv som människor, och den bristen på tillit visar sig i er själva som skuld, skam, ovärdighet och andra ogiltiga övertygelser som ni håller fast vid som ett resultat, och sedan ägnar ni er åt ytterligare meningslösa negativa självbedömningar när ni jämför er med andra.

Ni är alla perfekta gudomliga varelser eftersom ni alla är Guds älskade barn, som skapade er som evigt perfekta uttryck för medvetande, av Honom Själv!

Alla medvetna kännande varelser som existerar skapades av Moder/Fader/Gud och är evigt närvarande som de vackraste och mest harmoniska aspekterna av Den Enda, och är aldrig för ens de kortaste ögonblicken separerade från denna Enda.

Ni är Kärlek, och ni är Älskade – Nu och Alltid.

Den uppenbara bristen på Kärlek som så många upplever medan de är i mänsklig form är fria val som ni alla har gjort, och som ni kan återkalla närhelst ni tillåter er själva att få tillgång till den djupa inre kunskapen om ert oändliga värde som Guds barn.

Din tro på eller din rädsla för att känslan av skuld, skam och ovärdighet som alltid verkar vara med dig är välgrundad, är sann och behöver släppas. Genom att hålla dessa övertygelser skulle du effektivt vanära Gud om det vore möjligt, men det är det naturligtvis inte, genom att vanära Hans vackraste skapelser.

Ni önskar alla innerligt att ära och älska Gud, och ni önskar innerligt att han älskar er, men ni tillåter er själva att tro på och engagera er i era egoistiska rädslor och er oro som berättar för er om er ovärdighet, och sedan uttrycka en nästan konstant ström av negativt jag -dömande till Gud, i tron att det är en bön som visar Honom din ärlighet och ödmjukhet.

Och du tycker i allmänhet att det verkar som om dina böner är ohörda och obesvarade. Och du har rätt, Han hör dig inte!

Han är Verkligheten och är inte engagerad i er dröm/illusion. Han känner er och älskar er konstant i varje ögonblick. Era egoistiska självfördömande ”böner” hörs bara av dig, och era egon komplimenterar er för er ”ödmjukhet” eftersom de älskar att höra dig uttrycka deras negativa åsikter om dig som din egen övertygelse.

Ge er själva en paus!

Sluta lyssna på eller tro på era egons helt felaktiga åsikter och övertygelser om er. Stoppa det där nästan konstanta negativa takets hjärnsnack och dess medföljande högljudda samtal med sig själv, var istället tysta och lyssna.

När du är tyst, i frid, opåverkad av egoistiskt brus, kommer du att känna och uppleva det som ord aldrig kan avslöja eller uttrycka, nämligen Guds oändliga och eviga Kärlek till dig.

Era egon är beroende av att ni tror att ni är era kroppar, och att de begränsade erfarenheterna av er själva som dessa kroppar kan ge är den ni är.

Men ni är LÅNGT utöver er förmåga att föreställa er med era mänskliga sinnen. Acceptera att det är sant, gå sedan inåt, var tysta och tillåt er själva att uppleva Kärlek som omfamnar er, för ni är alltid fullständigt och helt och hållet värda Guds Kärlek som för evigt omsluter er i Dess oändliga energifält.

Inledningsvis kanske ni bara känner en liten känsla av detta, så liten att ni kan avfärda den som er fantasi. Lita därför på att det ni känner är på riktigt. När ni blir tränade att tysta era sinnen och era egon under några ögonblick i taget, kommer den sanna känslan av kärleken som kärleksfullt omfamnar er att intensifieras och bli allt vanligare.

När ni tillåter detta att hända kommer ni att finna er själva alltmer i frid oavsett vad som händer i era dagliga mänskliga liv.

Tvivel om Guds kärlek till dig kommer att försvagas och upplösas och kommer att ersättas av vetskapen om att du är totalt och villkorslöst älskad av Moder/Fader/Gud i varje ögonblick av din existens. Den självsäkra vetskapen kommer att lysa fram från dig när du lever i frid och lugn och visar Kärlek i handling, och ett ökande antal människor kommer att finna tröst bara genom att vara i din närvaro.

På grund av detta är ni alla absolut nödvändiga och oersättliga aspekter av det kollektiva valet av fri vilja att vakna upp.

Det är därför ni inkarnerade för att vara på Jorden nu – för att dela och utöka era till synes individuella energifält av frid och lugn – för att hjälpa mänskligheten i stort att lita på Kärlek, att förkasta rädsla och att röra sig mot deras uppvaknande.

Ni, miljoner av er över hela världen, löser kraftfullt upp de negativa och självfördömande energikluster som de förvirrade och egoistiska har använt i sina försök att utöva kontroll över mänskligheten.

Detta försök att kontrollera andra har pågått i evigheter och har ibland fört med sig intensiv smärta och lidande för många. Nu, på grund av den Kärlek som så många av er lever och uttrycker i era dagliga liv, förlorar de negativa egoistiska och narcissistiska energierna hos offentliga personer och deras dolda mästare, vilka i motsats till vad som det sett ut som alltid har varit svaga, de förlorar nu sin förmåga att upprätthålla och styra de olika auktoritära organisationer som de har använt för att kontrollera och skrämma världens människor.

Era dagliga besök djupt inom er själva för att sätta avsikten att bara vara kärleksfulla, och varifrån ni bjuder in och låter kraften av Guds Kärlek fylla era hjärtan, flyttar mänskligheten i kärlekens riktning mot ert kollektiva uppvaknande mycket snabbt.

Ni inkarnerade för att göra detta, och ni gör detta genom era kollektiva val av fria vilja för att smälta och lösa upp hårdheten i den dominerande egoistiska trosstruktur som ni konstruerade för att uppleva det omöjliga – separation från Moder/Fader/Gud – som har så länge distraherat och avlett er från er fria tillgång till den Kärlek ni alla är.

Mänskligheten vaknar, och den intensiva glädjen i det mest underbara nu-ögonblicket kommer att förvåna och glädja er alla.

 

Er kärleksfulla broder, Jesus.

 

 

 

 

Översättning: Lars-Eric

 

Du gillar kanske också...