Inger Kanaliserar Sitt Högre Jag, 13 oktober, 2021

Den förestående friheten för Jordens Folk

 

I denna tid när allt är i en ny era av ljus och med denna tids stora förändring för människorna, kommer det en stor och viktig insikt när det gäller den globala utsikten för allt levande på denna planet.

I mänsklighetens kärna är allt en essens av kärleken från den Högste och det är något som alla måste ta in till sitt hjärta för att förstå innebörden av den kärleken som kommer alla till godo i denna tid.

Det är oro och ängslan med i människornas sinne, men det är något som kommer att försvinna och ersättas med insikten av att allt går som det var tänkt i detta liv. Ingenting kommer att förstöra detta ljus som har kommit till Jorden och som kommer att vara för evigt.

Folkets kraft för en frihet som gynnar alla och som avser att ingen längre kan ta denna frihet ifrån människorna som har kämpat i decennier för att ta tillbaka sin integritet och kraft.

Detta är en välsignelse som är ett löfte om att den Högste har benådat mänskligheten med att den experimentella tiden är förbi och nu väntar en värld i frihet och kärlek för världens folk.

AMEN

 

 

Till min hemsida: https://www.eurora.se/

 

You may also like...