Judas Iskariot

Judas Iskariot

Söndag 9 november 2014

Kanal Ann Dahlberg

Jag är Judas Iskariot och jag hälsar er alla från ovan. Vi är alla från samma ljus. Vi är Ett i ljuset från vår fader. Alla är vi lika älskade och ingen är förmer än någon annan. Allt är bara kärlek. I er värld kan man ställa sig på en piedestal men i vår värld finns inga sådana. Vi är alla tjänare åt den Högste och åt varandra. Med den högste menar jag Allas Vår Skapare. Han vars namn har besjungits på otaliga sätt årtusenden efter årtusenden. Vår Skapare som bara är Ren Kärlek och bara vill ge kärlek till oss. Sebaot är ett av hans namn och betyder Gud är kärlek.

Varför pratar jag så mycket om det här idag då? Jo för det är dit ni är på väg nu. Tillbaka till Er faders famn. Det underbaraste som kan ske för de som levt i illusionen.

Han har kallat Er hem nu och står med öppna armar för att ta emot Er. Mitt hjärta rörs till tårar av sådan kärlek. Det finns inte ord för detta. Jag faller på mina knän och ber en bön av tacksamhet och kärlek. Lyckotårar faller på mina kinder och hela min kropp vibrerar av extas och lycka.

Var inte rädda för kärleken kära Jordbor. Den kan skina väldigt starkt men lyckan kommer att bli total. Så ta emot kärleken och ljuset som skiner på Er och er väg blir den ljusaste och vackraste som ni någonsin har sett.

Måhända kan ni snubbla lite till men det är överkomliga snubblingar som snart försvinner och ersätts med fastare steg. Fyll er med ljus, det är det som hjälper Er bäst nu. Ljuset i Er själ behöver ta större utrymme i ert liv och vill lysa allt vad hon förmår för att förvandla det sista mörkret till ljus. Mörkret viker undan för ljuset som ni redan vet.

Mörkret på Jorden befinner sig idag på tillbakagång då ljuset nu är på frammarsch, stödd av Vår Faders vilja. Vilket naturligtvis också är Er vilja annars hade detta inte kunnat ske, då den Fria Viljan är helig. Er kollektiva Fria Vilja välkomnar nu när ljuset som brer ut sig mer och mer. Detta är nu synligt för många även om många fortfarande sover och en del kämpar emot.

De som har mycket vill fortfarande ha mycket, framförallt vill de åtnjuta makten att styra och ställa över allt och alla. Detta är dock mot de universella lagarna och kan inte få fortgå. De trängs längre och längre in i sina hörn allt eftersom ljuset tar mer plats.

Ljuset betyder kärlek och välstånd för alla på Jorden inte endast för några få. Välståndet gäller även för djur, växter, jordens olika ekosystem och väsen. Det är mångfalden som är rikedomen. Allt är lika högt skattat, vare sig du befinner dig i den ena eller andra zonen.

Detta kommer ni att förstå när era ögon har vaknat och börjat se med era gudomliga ögon. Då förstår ni vad det är ni ska ta hand om och viga ert liv åt. Det heliga uppdraget som ni åtog er från början och nu är beredda att återta.

Bekymrar Er inte om att det brakar och knakar lite här och där. Fortsätt på den väg ni börjat, olika för var och en.  Ni känner bäst vilken väg ni ska ta. Vi har olika bördor att bära. Lättare eller svårare väg beroende på vilken väg man valt. Alla vägar är dock lika viktiga och leder gemensamt fram mot målet. Alla är behövda, alla lägger sitt strå till stacken som växer och blir större med hjälp av varandra. Så se med kärlek på varandra, då alla gör sitt fast det inte alltid märks. Man kan göra mycket i det tysta.

Det är helheten som gör mönstret, utan alla delar så blir det inget mönster. Var trofasta mot Er själva och förstå att ni alla är behövda och älskade. Älska er själva och ge er tid att reflektera och att ta hand om er kropp och själ, så ska ni se att allt blir bra.

Hitta lugna stunder med tid att meditera och finna din själ. Vila i stillheten hos din själ. Där finner du den styrka och kraft som du behöver.

Med dessa ord lämnar jag Er nu.

Med så mycket kärlek Judas

Du gillar kanske också...