Ärkeängeln Gabriel, 2 april

Ärkeängel Gabriel

2 april, 2015

Kanal: Marlene Swetlishoff

 

Älskade Ni!

Låt oss tala om kärlekens egenskap som heter skydd.

Då man växer i sitt andliga ljus, medvetande och sin kunskap, kommer man att inse att man omsorgsfullt måste utveckla sina andliga färdigheter. Det är också ens uppgift, och enbart ens egen, att lära sig hur man skall använda sina färdigheter.

Den nya medvetenheten och kunskapen måste användas med en medveten avsikt och känslomässig kontroll. Att dagligen åkalla andligt skydd är viktigt för var och en som är aspirant på den andliga vägen, för att förhindra att man blir påverkad av negativ energi och att skadas av den.

Genom att visualisera ett skyddande klot av lysande vitt ljus som helt omger ens varelse tills den blir klar och lysande hjälper att bilda en stabil skyddsram som negativitet inte kan genomtränga.

Att ofta under dagen verbalt uttala att man är omgiven av det rena vita ljuset, hjälper till att skapa en stark sköld av skydd. Detta skydd kommer för alltid att stanna hos varje individ, så länge som det dagligen förstärks genom ens fokus och avsikt. Man kan använda denna skyddsmetod för att omge sina familjemedlemmar, sitt hem, sina fordon och sina sällskapsdjur.

Ytterligare ett sätt är att be om skydd av sina änglar och guider. Varje person har före sin födsel tilldelats särskilda änglar och guider. Deras jobb är att skydda, trösta och vägleda själen som de har ansvar för, och att arbeta med den så att den lever sitt möjligast produktiva liv på Jorden.

Enligt den universella lagen kan de inte påverka ens fria vilja. Man måste dagligen bjuda in deras hjälp och skydd om man så önskar. En individ kan dagligen be om deras skydd för allmänna ändamål eller då det finns ett omedelbart behov av skydd.

Dessa kärleksfulla änglar och guider hjälper varje individ för att de vill det, inte för att de måste göra det. Det är deras glädjefyllda önskan att stå till tjänst för det Gudomliga genom att tjäna mänskligheten. En attityd av respekt och tacksamhet gentemot dem och att vara tacksam för deras närvaro i ens liv skapar en positiv atmosfär av Gudomligt skydd samtidigt som man har visshet om att man aldrig vandrar ensam i sin mänskliga upplevelse.

Mänskligheten lever i ett hav av andlig energi då den upplever livet på Jorden och det är mycket lätt att oavsiktligen fastna i energier med låg vibration. Att dagligen kalla på andliga krafter hjälper varje individ att hålla sig i sin egen sfär av gudomlig kraft och skydd. Det släpper in de upplyftande energierna av andlig kraft medan det skärmar av de skadliga vibrationerna som samexisterar i världen så att man kan förbli orubbad i sitt eget sanna ljus.

Genom att man dagligen tonar in sig på vibrationen i Skaparens kärlek, aktiverar man en djup känsla av trygghet, stabilitet och förnöjsamhet, som hjälper till att man får uppleva sitt liv med större lätthet och harmoni.

Genom denna andliga support och skyddet som man får, blir man alltmer medveten om specifika insikter och varseblivningar som hjälper till att fördjupa, förstora och förstärka hela det mänskliga aurafältet till en högre nivå av erfarenheter. Denna energi kan uttryckas på ett kreativt sätt för att påverka ens verklighet och upplevelser på det allra mest perfekta sättet.

Moder Jord och alla som lever på hennes yta är ständigt omgivna av vackra, hemlighetsfulla och övernaturliga energier. Varje individ påverkas också av alla planeters energier, inklusive solen, månen, andra planeter, asteroider och stjärnor.

Samtidigt är alla individer också utsatta för många negativa energier, varelser, andar, och intelligenta energier som kan påverka dem genom att dämpa deras liv. Därför är det lika viktigt att ta hand om och skydda sin energikropp som det är att göra det med den fysiska kroppen för att förbli stark och frisk. Då man håller sig själv i ett rent tillstånd av medvetande, kan man inte nås eller påverkas av de lägre energierna.

Skydd understöds och framhävs av den pågående processen av rening och utrensning av energikroppen, liksom utvecklande av sin mentala, känslomässiga och andliga självständighet. Då man väljer vem och vad man släpper in i sitt liv, märker man att ens liv blir fyllt med underbara, positiva, lyckliga, uppmuntrande, närande och kärleksfulla människor.

Varje själ på jorden har ett Gudomligt själv. Detta ses i auran som en strålande ljuspunkt cirka en dryg halvmeter ovanför huvudet. När man lägger sin uppmärksamhet på denna Ljuspunkt, höjer man sitt medvetande ovan sina mänskliga mödor och bekymmer.

Ljuset inuti ens själ och det Gudomliga självet är det som ger styrka till ens medvetande och ens kraftfulla skydd. Det ger energin att utföra vad som helst. Det skänker förmågan att höja sig upp på sin andliga väg och att njuta av livet fullt ut. Världen behöver fler vänligt inställda och kraftfulla människor som är lugna, jordade och har förmågan att ständigt behålla sin egen centrering. Deras vänliga förhållningssätt och de lugna energier som de utstrålar hjälper andra att finna sina egna centra.

Allt som har en likadan vibration och kvalitet är harmoniskt förenat. Varje varelse på Jorden är ett väsen av energi och medvetande som utstrålar sina innersta välsignelser ut till varje energisystem på Jorden, vilket i sin tur välsignar allt som lever på hennes yta.

Må ni vara välsignade och beskyddade i ljuset av ert eget sanna själv.

Jag ÄR Ärkeängel Gabriel

”Ärkeängel Gabriel: Egenskapen av Skydd”

Channeled by Marlene Swetlishoff, 2 april, 2015, at http://www.therainbowscribe.com/archangelgabriel2015.htm

Source Link: The Rainbow Scribe: Archangel Gabriel 2015

Copyright 2009-2015 Marlene Swetlishoff/Tsu-tana (Soo-tam-ah) Keeper of the Symphonies of Grace. Permission is given to share this message as long as the message is posted in its entirety and nothing has been changed, or altered in any way and Scribe´s credit, copyright and websites are included. www.therainbowscribe.com www.movingintoluminosity.com

Översättning: Aslög Bergman – www.st-germain.se

Du gillar kanske också...