Judas Iskariot via Ann Dahlberg, 25 augusti 2019

Judas Iskariot

25 augusti 2019

Kanal Ann Dahlberg

 

Jag är Judas och jag vill att ni alla ska känna, att ni är värdefulla och älskade. För det är ni kära människor på Jorden, så älskade …. så värdefulla, så ni anar inte, ni kan inte ens föreställa er hur älskade ni är.

Varför säger jag då detta? Jo, det är så kära vänner att ni är så mycket mer än vad ni tror att ni är. Ni har hela tiden er Gudagåva inom er och ni är era egna mästare. Hur var det nu … är jag min egen mästare? Ja, det är klart du är, någon annan mästare kan inte styra ditt liv, förutom Gud förstås som hjälper dig längs den väg, som du redan har bestämt dig för att gå.

Ni är så vackra, ert inre ljus strålar upp mot himlen, och påminner om Skaparens kraft och kärlek. Ljuset lyser starkare nu och färgerna har blivit klarare. I ert sanna själv är ni allt, har ni allt och ni förstår allt. Allt känns lugnt, tryggt, harmoniskt och kärleksfullt. Det är det ni strävar mot, kära Jordbor, det är dit näsan pekar även om den kan peka lite fel ibland. Men då får man bara ta upp lärdomarna och styra upp riktningen igen. Det är fred ni önskar, det är samarbete och rättvisa som ni eftersträvar. Det är humanitet och medkänsla som styr era val idag. Det här sker på en både individuell och kollektiv nivå.

Hör ni inte trummorna som ljuder i horisonten. Känner ni inte hur ert hjärta bävar lite grann, när ni andas in luften som är fylld av nyheter och förväntningar. Nyheter som talar om fred, medkänsla och kärlek. Människor som ser och förstår att göra det goda för andra och sig själva. Människor som aktivt arbetar för att andra ska få det bättre, och få möjlighet att leva ett humant liv. Djur som respekteras för de varelser de är, och behandlas med respekt och medkänsla. Naturen som är en nödvändig del av ert liv här på Jorden, får nu åter sitt värde tillbaka i form av respekt och förståelse, där man värdesätter den på ett djupare plan igen.

Vi är alla ett och vi ska ta hand om varandra på bästa sätt. Glömskans ridåer börjar nu lätta för mänskligheten, då ett nytt ljus har tänts upp över världen. Ett ljus som påminner om ettheten och kärleken till allt levande. Det är det beständiga som ska segra i det obeständigas värld. Fjällen kommer att lossna från era ögon och ni kommer att varsebli sanningen. Ni kommer att se vad som är sant och vad som är falskt. Era övertygelser kommer att skifta och ni kommer att förstå hur allt hör ihop och vad er egen roll i det hela har varit.

Var inte oroliga kära barn på Jorden. Livet kan bara bli vackrare och skönare att leva. Var nu snälla och gå inom er och finn att det jag säger är sant. Sanning är alltid sanning och kan inte vara något annat. Börjar man rucka på sanningen så är det inte sant. Sanningen kan inte ha några motsatser, ty då är det inte sant. Sanningen är hel, vacker och underbar. Sanningen bor också i var och en av er. Sök den och ni blir hela igen.

Kära Jordbor, ni är omringade av kärlek och ljus. Känn in den kärleksfulla omfamning som finns inom och runt er.

Stor kärlek

Judas

Du gillar kanske också...