Judas Iskariot via Ann Dahlberg, 12 december 2020

                          

  Judas Iskariot via Ann Dahlberg, 12 december 2020

 

Jag är Judas och till er kära mänsklighet så vill jag bara säga: Håll ut! När det är som mörkast kan ett stort ljus uppstå. Det sker omvälvande saker på Jorden, en del kan ni tydligt märka av, medans andra är mer subtila. Det viktigaste som ni kan göra nu är att gå inom er själva och följa de råd som ni får där. Är ni osäkra på vad det är för råd ni får, så följ det som känns bäst för er att följa. Känner ni en stor tvekan så avvakta och se vad som händer. Allt faller inte ned från samma träd, ibland behöver man ha lite is i magen och en större tillit till att allt blir precis som det ska. Det finns en mening med allt. Från ett högre seende kan man se och förstå att alla bitar faller på plats. En efter en vaknar nu Jordens befolkning och det sker en konstant förändring vartefter som alla pusselbitarna hamnar på rätt plats. Endast du själv vet var du hör hemma och vad som är meningen med ditt liv. Den utveckling som du befinner dig i kan ingen annan än du själv förstå och rätta sig efter. Ni har olika erfarenheter och olika förståelser för det liv ni lever. Ni kan varken döma eller rätta någon annan. En väg är lika helig som en annan väg, ty alla vägar leder mot samma mål. Det mål som er Himmelske Fader redan har utsett åt er. Följ er inre uppmaning och ta de steg som det är meningen att ni ska ta, det är på det viset som ni snabbast tar er fram i er egen utveckling.

Det ni får till er i det yttre kan vara både rätt och missvisande. Det är i ditt inre som du får söka svaret om det är rätt eller fel för dig. Det som är rätt för dig kan vara helt fel för någon annan och vice versa. Med allt som står till buds idag kan det vara svårt att hitta rätt. Känner du en glad förväntan av att göra någonting så är det säkert rätt. Upplever du tvärtom ett kraftigt motstånd mot att göra något, så är det nog säkrast att avvakta lite. Ni behöver inte vara rädda för att missa något, det kommer alltid nya möjligheter, och de möjligheterna kan leda till ett mycket bättre val än de som ni tillfälligt missade. Ni har alla så bråttom idag så ni har svårt för att stanna upp och känna in om de val ni gör känns rätt eller fel. Det kan orsaka en del omvägar, vägar som ni kanske helst skulle undvika. I bästa fall kan det vara så att du behövde den erfarenheten och att den gav din utveckling en skjuts framåt. Anklaga inte er själva för att ni valde fel, det kan vara det valet som gjorde att du fick en helt annan insikt och förståelse om dig själv och de mönster som du bär på.

Låt oss nu vara ärliga mot oss själva, ”ärlighet vara längst” som det så vackert heter. Det är när ni är ärliga mot er själva, som ni kan börja se klart på er själva, andra och livet i allmänhet. En ny förståelse äger rum och er verklighet blir tydligare och lättare att hantera. Ärlighet är en dygd som ni alla idag bör värna om. Den höjer ljuset både inom och utom er. Den sätter stora spår på den väg som ni vandrar, så låt ärligheten lysa med ett klart sken och er värld kommer att få ett helt annat skimmer över sig. Om alla ord kom från ärlighetens upphov, så skulle en stor förändring ske på Jorden, ty intet ont kan komma från ett rent och ärligt hjärta.

Kära människor på Jorden. Var ärliga mot er själva och varandra och se vad som sedan sker. I ett djupare perspektiv så kan det bli lösningen som ni alla har väntat på. I en tid av tumult och kaos är det ännu viktigare att ni är ärliga mot er själva, så att ni kan finna den sanning som vilar inom er.

Stor kärlek

Judas

Du gillar kanske också...