Aita Kanaliserar Sitt Högre Jag, 10 december 2020

Aita Kanaliserar Sitt Högre Jag

10 december 2020

FRÅN RÄDSLA, BEGRÄNSNING OCH RESTRIKTIONER TILL KÄRLEK, FRIHET OCH EXPANSION

God Dag på er, våra Kära representanter på planeten jorden, denna 10:e december dag, i detta avgörande, magiska år 2020. Ja, det är ett magiskt år, för detta är tiden när det stora uppvaknandet av planeten jorden och hennes invånare kulminerar.

Som ni som hör dessa meddelanden mycket väl vet vid det här laget, så är ni i en skolsal. Planeten jorden är en skolsal. Det är ett dator-hologram vilket är en simuleringsskola för Själar att komma in i mänskliga kroppstempel för att lära sig större kärlek, för att individualisera sina personligheter och upptäcka sina talanger, preferenser och förmågor.

Varje Själ, var och en av er, varje individuell person, är ett fragment av Gudsmedvetande, en partikel av Gudomlig essens. Vid början av den materiella sfären var ni alla identiska droppar av vatten i Gudsmedvetandets ocean.

Sedan dess, med de erfarenheter ni haft som fysiska manifestationer, som varelser i den materiella sfären, har ni individualiserat er personlighet och dess talanger, preferenser och förmågor. I himlen, i änglasfären, där er Själ, er stora Ande, mestadels vistas, finns det bara kärlek. Kärlek och alla dess underbara, saliga och glädjefyllda attribut. Där är vi alla ett, telepatiska och har det lyxigt i flödet av kärlek, flödet av medvetande, flödet av Gudomlig essens, i det magnifika i enhet och tillhörighet.

Här på jorden upplevs motsatsen till kärlek. Rädsla är motsatsen till kärlek. Rädsla är den dominerande energin som genomsyrar den tredje-dimensionella planeten jordens frekvens. Att uppleva den rädslan är ett utmanande uppdrag som leder till tillväxt och individualisering av Själen. För denna materiella sfär sattes upp för att bereda, för att träna mänskligheten till bättre vetande och för att älska sig själv och sina bröder. Genom att uppleva rädsla och alla dess negativa känslor, ilska, hat, depression, apati, avundsjuka, beskyllning, skam, skuld och mer, har Själar lärt sig vad de föredrar och inte föredrar.

Och på denna mänskliga resa experimenterar de med beteenden, de provar olika hobbys, de har många olika typer av relationer och genom det finner de ut vilka de verkligen är och vilken sorts liv de egentligen vill leva, Rädsla är en varningssignal för att vända sig bort från det icke önskade.

Genom att vända sig bort från rädsla ser de vad de verkligen tycker om att göra. Som kontrast kommer glädje när ni gör det ni verkligen tycker om att göra. När ni hittar era talanger och preferenser och hur ni bäst kan uttrycka era förmågor. Ni ser vad som skänker er glädje att göra i denna materiella sfär. Därför, att vara i glädje, inneboende uttryckt, är Själens förtjusning.

Mänskligheten har befunnit sig i denna jordliga låga frekvens i eoner och reinkarnerat gång på gång på gång. Er Själ har varit förskansad i oräkneliga kroppstempel. Ni har varit man, ni har varit kvinna, ni har varit mödrar, fäder, systrar, bröder. Ni har varit mördare och blivit mördade, ni har varit shamaner och häxor, älskare och hatare, rika och fattiga, hälsosamma och sjuka. Ni har upplevt allt som finns att uppleva på detta jordliga, materiella plan.

Och viktigast, ni har känt de negativa, hårda och smärtfyllda känslor som kommer av att ta felsteg från er Själs önskan. Det är vad ni varit här för att göra, göra misstag. Det finns inga synder, bara misstag. Och det finns egentligen inga misstag.

För, varje avvikelse från er Själs bekvämlighet är en gåva då det leder till negativa känslor som leder till rädsla. Rädsla i sig är den gåva ni kom till jorden för att känna. För, då rädslan stiger, känner ni er obekväma, olyckliga och vill fly den smärtsamma känslan. Det är den obekvämligheten som varnar er för att ni inte är i linje med er Själs önskan. Det är den obekvämligheten som övar er i att uppföra er annorlunda, att uppföra er på ett autentiskt sätt som leder till kärleksfulla, vänliga och välvilliga känslor. Ja, planeten jorden har varit en underbar övningsplats för mänskliga Själar att lära sig större kärlek.

Och nu, i december 2020, har många av jordens invånare, de ”gamla Själarna”, lärt sig allt som finns att lära sig, de har funnit ut vilka de verkligen är och hur de önskar vara, och det är deras tur att uppstiga ur den låga frekvensen, den tredje-dimensionella vibrationen.

Så vi har det stora uppvaknandet. Det stora uppvaknandet är den stora tiden för avslöjanden, den tiden då mänskligheten visas, medan fortfarande i mänsklig kropp, hur han blivit betingad, hur han indoktrinerats.

Han visas processen, naturen av mänsklig betingning, naturen av den stora förrädiska uppfattningen. Ja, det krävdes ett bedrägeri för att Själar skulle få den upplevelsen. För, om de visste hur kraftfulla, hur stora, hur magnifika de egentligen är, skulle de inte ha böjt sig för detta mänskliga liv.

De skulle inte ha tillåtit sig att bli grymt behandlade, att vara orespekterade, att bli skymfade och förtalade. Det stora förräderiet är att de har sagt att ni är dödliga, obetydliga, icke kapabla varelser. Ni är avskyvärda, ni är misstag och icke värdiga. Det var viktigt att ni skulle känna så, för ni behövde känna negativa känslor.

Målet var att känna smärtan, att inse att ni inte föredrog den och så vända er bort från ilska, hat, beskyllning och skam, tillbaka till den kärlek som fyller ert hjärta med glädje. Och ni ska fortsätta detta jordliga äventyr, ni ska resa er upp ur denna tredje rädslo-dimension i er mänskliga kropp. Er mänskliga kropp ska bli en ljuskropp. Den går över från kol till kristallint. Ni ska bli unga igen, hela och hälsosamma, fulla av fart, vigör och entusiasm. Men för att uppnå detta måste ni se naturen hos det ni upplevt. Ni måste känna till naturen hos den stora bedrägliga uppfattningen. Detta är vad ni nu visas, detta är vad det stora avslöjandet är.

Det har satts upp ett grymt system för styrning av mänskligheten. Det har hållits hemligt, mänskligheten skulle inte få se hur han styrdes, hur han manipulerades. Han, i sin betingning, insåg inte att han fick sig lögner serverade, informerades med osanningar, hypnotiserades och matades ett falskt narrativ av sina mörka och falska kontrollörer.

Detta val-drama sätter ljuset på de upprörande lögnerna, på hyckleriet, på naturen hos de korrupta aktörerna och deras falska handlingar. Ni ser i detalj hur skuggregeringen tvingar genom sin agenda medan mänskligheten är omedveten om de illegala handlingarna och det vansinniga narrativ som ges ut.

Detta avslöjande, denna stora sanning, behövs för att befria mänskligheten. Hittills har ni inte insett att ni suttit i fängelse. Ni har inte insett att det fängelset var det tankesystem som pålades er, den negativa, splittrande, separerande verklighet som skapades åt er. För att kunna uppstiga måste ni se detta tydligt. Och ni måste avlägsna de falska lärorna, de negativa orden och fraserna som så lätt kommer över era läppar. Ni kan inte ta med er dessa eller några som helst negativa tankar till kärleksfrekvensen. För kärlek och rädsla är inte i resonans med varandra.

Så, Kära Hjärtan, Kära Själar, bli inte avskräckta av det som pågår omkring er. Ljuset har vunnit. Denna stora scenföreställning, detta stora drama som ni ser, är nödvändigt för uppstigning.

Ja, det är verkligen en underbar tid. Och det bästa har ännu inte kommit. Ja, det bästa har ännu inte kommit. Detta bästa är ni i den femte-dimensionella kärleks- och glädjevibrationen. Detta bästa är ni, hälsosamma, hela och fullkomliga. Detta bästa är en värld där hälsan regerar, där teknologin tjänar mänskligheten, där alla har överflöd och alla gör vad de älskar att göra. Splittring, separation och kritik är borta. Kärlek, gemenskap och enhet styr.

Dit en går, går vi alla, in i en underbar ny värld av kärlek och ljus, entusiasm, medkänsla, generositet, omtanke och vänlighet.

Vi Är Verkligen Välsignade Varelser.

 

 

Översättning: Markku

Du gillar kanske också...