Judas Iskariot via Ann Dahlberg, 28 mars 2021

 

Judas Iskariot via Ann Dahlberg, 28 mars 2021

 

Jag är Judas och idag har jag en del saker att säga till er. Först av allt vill jag göra er uppmärksamma på att det är inom er själva som en förändring först måste ske. Det är som vi sagt förut .. att det är i ljuset av er själva som en förändring kan komma till stånd, i er inre såväl som i er yttre värld. Det är i kärlek till er själva, till varandra, till den jord som ni lever på, som det kan ske en förändring på det vis som ni önskar och tro. Ni skapar en förändring i kärlek, för kärleksenergin är en genomträngande energi på Jorden idag. Ni som använder er av den energin kommer att få se era skapelser bli manifesterade på ett snabbare och effektivare sätt än vad som tidigare har varit möjligt. Det är nu dags, kära människor på Jorden, att enbart skapa nytt i ljus och kärlek till sin nästa. Det är när vi gör något för andra som vi mår som bäst. Glädjen i din broders eller systers ansikte är den glädje som ger dig dubbel glädje. Det är det nu många som upplever och de börjar inse vad det är som är viktigt i livet. Livet handlar först och främst om att ge, det ena ger det andra, men det är givandet som är det primära i allt vad vi företa oss. Det är då vinden vänder och smeker våra huvuden, det är då barnen leker och skrattar medans de lyckligt försöker fånga vinden och dess nyckfulla konster. Det är då vi delar allt emellan oss och sjunger till vindens sång som för med sig denna sång till Jordens alla hörn. Det är då lyckan åter börjar le mot människorna och de sträcker upp sina händer i tacksamhet, för de förstår nu att givmildheten och kärleken går hand i hand. Det går inte att skilja det ena från det andra.

Tänk nu, kära Jordbor, att vi delar på Jordens resurser, ni ser att alla får det de behöver, och ni ser då att lidandet snart kommer att bli ett minne blott från tidigare epoker av okunskap och omedvetenhet. Det handlar om utveckling, kära vänner, en inre utveckling av medkänsla och kärlek och det är dit som Jorden och mänskligheten nu är på väg. Det går allt snabbare och det som hände igår kan vara något helt nytt idag. Utvecklingen går inte att hejda den påverkar hela Jorden idag. Det är en utveckling som påverkar medvetenheten om dig själv, Jorden, andra människor och världen som den ser ut idag. Allt samverkar och driver utvecklingen framåt på olika sätt. Den kan inte stagnera, den drivs på av ljuset som finns inom och runt omkring er. Jordens öde är nu att stiga upp i ljuset och detsamma gäller för er, kära Jordbor. Det kan se mörkt ut på sina håll men det är bara rester av det mörker som Jorden och ni själva har skapat under de årtusenden som har gått. De har nu kommit upp till ytan för att synas, skärskådas och släppas för ett högre perspektiv som nu sätter sin prägel på Jorden. En del har börjat att anamma det högre perspektivet, och de har börjat att så helt andra frön på Jorden. Den här skaran växer sig starkare från dag till dag och en del av deras frön har slagit rot och börjat gro. De har nu blivit synliga och kan påverka andra, som i sin tur kan få ett större perspektiv på det liv de lever. Det kan leda till att de börjar omvärdera sina liv och släpper en del av sin gamla värderingar för att låta det högre perspektivet av kärlek och medkänsla få en större plats.

Människor förändras nu i allt snabbare takt överallt på Jorden idag. Ljuset når ut till fler och fler hjärtan. Ni befinner er i händelsernas centrum av gott och ont men det goda tar större och större plats i era hjärtan idag.

Var vid gott mod, kära Jordbor, ni gör ett fantastiskt arbete med er själva och ni kan snart se att det kommer att ge gensvar ut i den värld som ni har skapat. Ni skapar nu en ny värld i ljus, kärlek och frihet.

Stor kärlek

Judas

You may also like...