Sananda via John Smallman, 12 april 2020

Sananda via John Smallman, 12 april 2020

 

Djupa och Bestående Förändringar sker Överallt.

12 april 2020 av John Smallman

Jesus Audio Blogg på påskdagen

Vi är En, det finns bara en, därför är alla omhändertagna! Trots den rädsla som kraftigt förstärks av regeringar över hela världen och som ständigt rapporteras i massmedias nyheter, så är ALLA omhändertagna. Men, vissa kommer att lämna sina fysiska kroppar och gå över till de spirituella rikena, det är en av livets aspekter och det händer varje dag, år ut och år in, mer eller mindre beroende på årstiderna – fler på vintern och färre på sommaren. Det är så mycket förvirring angående hur stort antal – antal personer som är smittade och antalet som dör på grund av infektionen – och sanningshalten i räkningen lämnar mycket att önska. Så känn ingen rädsla för er själva eller för era nära och kära, när de motstridiga rapporterna om pandemin fyller nyhetskanalerna.

Det finns bara Kärlek, så öppna era hjärtan för Kärlek och låt den lösa upp er rädsla. Ni upplever det ni fokuserar på, vare sig ni vill det eller inte. Fokusera därför på glädje, på fred, på tillit och på Kärlek. Det är faktiskt väldigt få av er som känner någon som alltid är glad, positiv, avslappnad, är överens med sig själv och med andra och är frisk, och det är naturligtvis för att man valt att leva så. Var därför glada, fira Påsk, årsdagen av min uppståndelse – och därför också er – och vet att det kollektiva uppvaknandet verkligen är mycket nära. Varje varelse är oändligt älskad av Modern/ Fadern/ Gud, och accepteras villkorslöst precis som de är, utan något som helst dömande.

Dömande är av illusionen och börjar som dömande av er själva – bra eller dåligt – och projiceras sedan ut på andra. Det finns inget behov av det, det tjänar er inte och det leder bara till skuld och fördömande – först av er själva och sedan andra. Därför måste de som önskar skada andra fysiskt, psykiskt eller känslomässigt behärska sig, och måste förstå att de som beter sig på detta sätt, själva känner smärta och lider. Vägen framåt är genom kärlek, och därför måste ni varje varje dag ha för avsikt att bara älska allt som uppstår, och göra det varje gång det gör sig påmint.

Att vakna är att vara helt medveten, att veta att ni är kärlek, att ni är Ett med Källan, med Modern/ Fadern/ Gud. Och ni blir medvetna om detta då ni har för avsikt att bara vara kärleksfulla, för att bara vara kärleksfull är Kärlekens natur, och därför också Er högre natur och er mänskliga natur. Ni måste bara tillåta er vara det. Detta betyder att släppa allt dömande av er själva – positivt eller negativt – och bara vara den vackra gudomliga varelse som Gud skapade, genom att helt acceptera att vara i detta nu-ögonblick precis så som ni är. Det som skapats har skapats av Gud, och är för evigt perfekt, därför finns det ingenting i det eller inom det, som kan förbättras.

Men som människor i kroppar så har ni egon, en tillfälligt bortkopplad och förvirrad del av er själva, som ni trodde ni själva var för att spela spelet av separation. Genom att sluta döma er själva – den aktiviteten är bara egots sätt av att döma er själva – då tillåter ni er sanna natur, Kärleken, fylla era mänskliga hjärtan och lösa upp den rädsla, det självhat och avsky, som era egon tog på sig för att spela spelet. Det är de osanna aspekterna av er själva, de karaktärsmasker ni antog för att spela spelet, som kommer att smälta bort när förverkligandet av er sanna gudomliga natur uppstår i er medvetenhet, och era egon kärleksfullt återförenas till den Enhet Ni är. Plötsligt kompletterar ni er själva och alla andra, när ni erkänner den fantastiska skönheten och perfektionen hos var och en av Guds älskade barn, och till fullo accepterar den.

Att veta det, så som ni djupt inom er vet, gör att det blir helt totalt omöjligt, att döma er själva eller någon annan, för ni ser och vet att alla är perfekta. I stället för att engagera er i de mänskliga rollspelande aspekterna och fortsätta spela separationsspelet, så ser ni alla som de verkligen är, perfekta gudomliga varelser, som är Ett med Modern/ Fadern/ Gud i all sin storslagenhet och glans.

Ni blir också medvetna om att spelet som var och en spelar, är den perfekta rollen för de lektioner man valt att lära sig, vare sig det är som förövare eller offer. Er medvetenhet, er Kärlek flödar sedan kraftfullt in i alla spel ni varit engagerade i, och ändrar då reglerna kraftfullt och konstant i alla situationer, så att de kan hjälpa till på bästa och nådigaste sätt att lösa problemen, som orsakar konflikt eller disharmoni.

Kärlek är överflöd, men aldrig ett bortkastat överflöd. Den ger alltid exakt det som behövs i vilken situation som helst. Den hjälper till i människornas uppvaknandeprocesser. Över hela världen just nu, i detta eviga ögonblick av nu är Kärleken närvarande överallt, och hjälper till med processen av väckning. Den tvingar sig inte på. Den förändrar mycket varsamt och stärker energifälten för de inblandade, vilket leder till “aha”-moment för många, som med sina nyligen förändrade uppfattningar, börjar ändra sina attityder och beteenden.

Just nu på Jorden sker djupa och bestående förändringar överallt, när Kärlekens genomtränglighet och intensitet försiktigt genomsyrar och dämpar energifältet, för de som är engagerade i konflikter av något slag – emotionell, psykiskt eller fysiskt – och för fram medvetenheten till de inblandade, om att det definitivt är mycket bättre och effektivare, att gå framåt utan konflikt. Kärleken väcker nu mänskligheten för att kollektivet har valt Kärlek, och som en direkt följd av det, försvinner rädslan.

Kom ihåg att det bara finns Kärlek, och att det spel av separation som mänskligheten har spelat under eoner – det spel som har lagt ett slöja eller en mantel över Kärleken – kommer till sitt slut. De auktoritära reglerna och fördömanden det medför, ses nu som helt ogiltiga och läggs åt sidan, när Kärleken börjar fylla alla hjärtan och sinnen. Många tycker detta är ganska störande och förvirrande, eftersom de känt sig trygga och säkra inom de gränser och begränsningar som spelet medförde, men välkomnar ändå den efterföljande känslan av lättnad och avkoppling, då den nya uppfattningen om livets mening, vaknar inom dem.

Allt är verkligen bra, mänskligheten vaknar upp till bristfälligheten i de sätt de har engagerat sig själva och för planeten, och inom varje hjärta uppstår en medvetenhet om att livet kan – och skall – vara underbart. Och den medvetenheten leder er oundvikligen framåt för att bara vara engagerade i Kärlek, när ni släpper dömandet, klandret, fördömelser, konflikter och allt annat som inte är i linje med Kärlek, och går därmed in i en tid med en strålande kreativ harmoni, där ni alla kommer att leva i glädje och överflöd.

Er kärleksfulle broder, Jesus.

Översättning: Maggan

You may also like...