Judas Iskariot via Ann Dahlberg, 19 Juli, 2019

Judas Iskariot

19 Juli 2019

Kanal Ann Dahlberg

 

Jag är Judas och jag har mycket att säga till Er idag. För det första är det viktigt att ni koncentrerar er på att söka er inre frid. Friden och stillheten som bor inom er. Den väntar fortfarande på att bli upptäckt i hela sin glans och härlighet. Egot kan inte komma ditin, tvärtom så försöker det hindra er från att träda in i ert allra heligaste, eftersom det då tappar all makt över er. Där det Sanna Jaget finns, där försvinner egot eftersom det står för de världsliga begären. Egot är mycket för att ha, äga och begära medans det Sanna Jaget står för givande, kärlek och överflöd.

För det andra så behöver ni vara stilla någon stund under dagen, för att fånga upp de energier och de budskap som kommer till er. Dessa budskap kan t.ex vara råd om hur ni ska leva era liv, för att ni ska må bättre och utvecklas i den takt som ni har valt.

För det tredje kan det vara bra att andas några djupa andetag lite då och då under dagen. Många spänningar kan lösas upp genom att göra några enkla andningsövningar med start djupt nere i magen.

För det fjärde är det bra om ni kan hitta lite glädje och skratta tillsammans. Göra saker som ni blir glada av. Göra det själv eller tillsammans med andra. Minska ner på era måsten och välj att göra lite roligare saker i stället. Det är i frånvaron av era bekymmer som glädjen kan komma fram. Ni behöver göra plats för lite mer glädje och må bra tillfällen i ert liv. Ni vänder då en negativ trend till en positiv sådan och det påverkar både er själva och de som finns runt omkring er. I verkligheten påverkar det hela er värld. Så viktiga är ni kära barn på Jorden att ert sätt att vara påverkar hela er världs sätt att vara. Reflektera en stund över hur glada och positiva ni är idag. Det är det ni bidrar med till världen. Känns det bra – eller känns det mindre bra? Är det något som ni kan påverka? Har ni tagit kommandot över ert sinne eller styrs ni likt ett frö för vinden av ert egosinne.

Det femte och sista som jag vill påminna er om idag är att ni nu har förmågan att styra ert sinne, så att ert liv blir så bra som möjligt. Ni kan bestämma er för att välja hur ni ska vara. Ni kan bestämma er för att styra era tankar. Ni kan bestämma er för att välja bort alla negativa tankar och ersätta dem med positiva i stället. Det går alltid att vända ett negativt tankesätt till ett positivt. Tänk …. vilka mirakel som ni skulle kunna utföra när ni praktiserar det. Övning ger färdighet som det så vackert heter. Det finns alltid en medveten önskan bakom allt man gör. Frågan är hur medveten man är om denna medvetenhet. Det är i er dagsmedvetenhet som ni ska ta kontrollen i era liv. Det är genom ert Högre Själv som ni ska växa i tillit, kärlek och bli era egna mästare på Jorden.

Jorden behöver alla sina ljusvarelser nu för hon stiger så sakta in i sitt eget Högre Själv. Ni är en enhet och ljuset har kommit för att stanna. Er roll är att bemästra er själva och sprida ljuset varhelst ni går fram på Jorden. En ny gryning är här och världen förändras inför våra ögon i takt med vår egen utveckling av kärlek, tillit och frid. Den finns inom er. Den ligger och väntar på er hågkomst.

Sök er kärlek.

Sök er tillit.

Sök er frid.

Det är er Heliga Graal och den kommer att ge världen den frid den söker. Gud håller sin hand över Er, så var förvissade om att ni kommer att finna den. Så är det sagt och så är det givet.

Med dessa ord lämnar jag Er nu i stor kärlek och tillit.

Judas

Du gillar kanske också...