Lord Melchizedek via Natalie Glasson, 19 juli 2019

Lord Melchizedek via Natalie Glasson, 19 juli 2019

 

Audiolänk: http://sananda.website/lord-melchizedek-via-natalie-glasson-july-19-2019

 

Utforskning av Dimension 6 – 9 av Lord Melchizedek

Kanaliserad genom Natalie Glasson – Originalkälla: Sacred School of OmNa

Definitionen och förklaringen som jag vill dela med mig av för dimensionerna 6 – 9 i Skaparens universum, är ett enkelt uttryck för att uppmuntra er att få tillgång till, ladda ner och uppleva energierna, som hjälper er uppstigning. Andra kanske beskriver dimensionerna i Skaparens Universum annorlunda, de är trots allt rikliga i energi, visdom och uttryck, det finns mycket att dra till sig, få åtkomst till och många olika sätt att förklara dem på. Varje förklaring blir ett uttryck för sanningen och en åtkomstpunkt för större utforskning. Ert syfte med dimensionerna i Skaparens Universum, är att få åtkomst till och utforska energierna, utveckla er egen förståelse och möten med Skaparen, och därigenom erkänna Skaparens närvaro i er verklighet på flertalet sätt.

Jag, Lord Melchizedek, inviterar er till att känna in energin i varje dimension, så att ni får en egen upplevelse av den, och den kommer att anpassas till er nuvarande uppstigningsväg och utveckling, och erbjuda er det som är väsentligt för att hjälpa er acceleration. I själva verket är den förståelse ni får från varje dimension, kopplad till vad ni behöver för att ta nästa steg i er andliga utveckling, på alla nivåer inom er.

6:e Dimensionen

Den 6:e dimensionen, som jag gillar att kalla ” Minnenas Era”, eftersom den betecknar en uppstigningsperiod, där ni på djupet kan förstå minnet av Skaparen och er själva som Skapare, vare sig det handlar om tankar, förståelse, känslomässigt eller kunskapsnivå. Minnena kan åstadkomma en aktivering, healing och kanalisering av mer ljus genom er varelse. Det kan ge tillträde till en känsla av syftet, som är speciellt tillfredsställande på en själslig och fysisk nivå. Den 6:e dimensionen kan tolkas som en inledning för fullbordandet av uppstigningen. Den avslöjar de stadier som är nödvändiga att slutföra för ert bemästrande och lärande på Jorden, samt låta er bryta er bort från cykeln av återfödsel och få tillgång till enigheten med Skaparen, medan ni fortfarande är fysiskt närvarande på Jorden. Egenskaper som främjas av den 6:e dimensionen är en förstärkt inre kunskap, förmågan av tillgång till gudomliga tankar, utöka gudomlig visdom, kunskap och inspiration, som främjar perceptioner bortom begränsningar och illusioner.

Den 6:e dimensionen förstärker er anslutning och kommunikation med själen, vilket möjliggör kraftfulla själsresor med upptäckter, vilket fördjupar själens uttryck på alla nivåer. Om ni tycker att det är utmanande att ansluta till själen, önskar förbättra kommunikationen eller vill få vägledning från den, då är det idealiskt att begära att den 6:e dimensionen laddas ner till er, med lämpliga vibrationer för att stödja er. Om ni vill ansluta djupare eller på själsnivå med andra människor i er verklighet, så kan ni be att den 6:e dimensionen hjälper er. Det går att göra många andra förfrågningar, såsom balansering av er andliga kropp, klarhet för att kunna minnas gudomlig information, visdom och kunskap som stöd för uppstigningen, eller syntetisering med er Uppstigna Mästares själ, hitta er väg för att slutföra er uppstigning på Jorden. Om ni tycker att er intuition är blockerad, eller inte kan få inre vägledning, så kan den 6:e dimensionen stödja er med anpassning till er själ. Jag, Lord Melchizedek, ser den 6:e dimensionen som centrum för uppstigningsprocessen, vilken många rör sig igenom nu. Den är så fylld av inspiration och enormt stöd, så den är värd att ladda ner och förankra inom er och er verklighet, även om ni är osäkra på syftet med er förankring.

7:e Dimensionen

Den 7:e dimensionen betecknar på många sätt en ny början, på grund av dess förmåga att aktivera och inleda nytt lärande, och förändra era nuvarande uppfattningar med nya tankar som inspirerar och utökar er medvetenhet. Den 7:e dimensionen kan kännas fräsch och expansiv, eftersom den inbjuder er till att bryta er loss, och släppa allt som hindrar eller begränsar er uppstigning och ert bemästrande. Frigörelseprocessen är huvudfokus i den 7:e dimensionen, och mycket tonvikt läggs på att förstå metoden och fördelarna med frigörelse, vilket kan tillämpas på alla nivåer inom er. Frigörelse innebär inte att koppla bort eller ignorera, det innebär att släppa banden som gör att ni är avskilda från Skaparen, och istället återskapa band av kärlek, tillit och sanning. Det är denna process som initierar nytt lärande och till och med omvärderar er andliga väg, för att acceptera en väg som är meningsfull för era nuvarande övergångar till uppstigning.

Om ni känner att ni fastnat i er utveckling för uppstigning, eller inte kan se, känna eller uppmärksamma er andliga väg framåt, så kan den 7:e dimensionen förankras för att stödja er. Det är viktigt att observera om det finns några människor, situationer eller föremål som ni är djupt bundna till, för då kan ni be den 7:e dimensionen stödja er frigörelse och reformera banden av kärlek, förtroende och sanning. Ni kommer att märka att er kärlek till personen, situationen eller föremålet ökar enormt, medan ni får uppleva en befrielse från all form av lidande, hinder, negativitet eller bindning, som dränerar er på energi.

En specialitet i den 7:e dimensionen är att den hjälper till med acceptans och anpassning till er själsgrupp. På uppmaning kan många aktiveringar och anpassningar initieras inom er, för att ytterligare minnas er förening med er själsgrupp.

8:e Dimensionen

Den 8:e dimensionen är ett kraftfullt utrymme att existera i och få åtkomst till, eftersom den låter er experimentera, testa och utforska gudomliga begrepp, nya tankar och till och med manifestation av intentioner innan de förankras fysiskt. Detta innebär att om ni vill manifestera ett visst utfall, så kan ni testa det i den 8:e dimensionen, och bedöma huruvida det verkligen kommer att tjäna och uppfylla er. Det vi ofta tror ska komma att skapa fulländning, blir inte alltid på det sätt vi förväntat oss. I den 8:e dimensionen kan ni utforska under meditation och då ni sover, som stöd för att få tillgång till de tankar, begrepp och intentioner, som verkligen kommer att stödja er för att få uppleva fulländning på Jorden, och inom er andliga uppstigning.

Ni kan begära nedladdning och upplevelse av den 8:e dimensionens energier, under meditation. Håll sedan fokus och uppmärksamhet på era intentioner, eller det ni vill skapa. Visualisera, känn eller uppmärksamma utvecklingen och skeendet av er avsikt i er verklighet. Det kan kännas som om ni inbillar er eller hittar på, men det spelar ingen roll, det viktiga är att uppmärksamma om den avsikt ni fokuserar på, tjänar er. Om ni upptäcker att den gör det, fortsätt då att fokusera på den dagligen, om den inte gör det, radera ut den och skapa en ny avsikt, testa sedan i den 8:e dimensionen.

Den 8:e dimensionen är specialiserad på att öka er medvetna medvetenhet om er själsgrupp, så att ni medvetet kan förkroppsliga den i er fysiska kropp och verklighet. Detta kan begäras från den 8:e dimensionen.

9:e Dimensionen

I den 9:e dimensionen får ni hjälp med att överlämna er till Skaparens gudomliga intelligens. Därigenom kan ni få tillgång till, och få tillträde till nya gudomliga begrepp, idéer, inspiration från Skaparen. Ni kan ansluta till högre aspekter av Skaparens Universum och hämta dem till er medvetenhet och ert minne. Acceptansen av medskapandet och Skaparens gudomliga inflytande eller vägledning, är en viktig aspekt i den 9:e dimensionen. Denna dimension ger verkligen bränsle till er andliga utveckling genom att den stödjer er för att få tillgång till ett överflöd av inspiration, upplysning och gudomlig sanning, samtidigt som ni stärker möjligheten att överlämna er, och ansluta till Skaparen.

Den 9:e dimensionens energier och tankar, kan laddas ned i den 8:e dimensionen, för att bli mer fullständigt utforskad, och för att kunna utvärdera hur energin skulle upplevas på Jorden. Om ni känner att ni fastnat, är förvirrade, önskar få en djupare förståelse för er själva och allt som är Skaparen, önskar utöka medvetenheten eller kunna ansluta på en djupare nivå, med allt som är Skaparen, då kan den 9:e dimensionen stödja er.

Den 9:e dimensionen hjälper också er medvetna medvetenhet om er Själsgrupp, och er Själsgrupps andliga evolution, för att arbeta och integrera med andra själsgrupper och hjälpa Skaparens gudomliga vilja.

Under meditation kanske ni önskar kalla på varje dimension, 6 – 9, för att förankras individuellt inom er, och då begära att få en nedladdning av de mest lämpliga energierna, egenskaperna och visdomarna. Ta er tid att observera energins inflytande på er. Vissa dimensioner kan kännas som om de påverkar energin mer än andra, och då kan ni förstå vad er kropp, ert sinne och er själ behöver, i ert nuvarande uppstigande skede.

Med heligt stöd och kärlek till er,

Lord Melchizedek

 

Översättning: Maggan

Du gillar kanske också...