Judas Iskariot via Ann Dahlberg, 5 juli, 2019

Judas Iskariot

5 juli 2019

Kanal Ann Dahlberg

 

Jag är Judas och idag ska jag tala om det vackra sinnet som bor i Er. Ett sinne så ljust, varmt och kärleksfullt att ni inte kan undgå att känna en stor frid och glädje inombords när ni upptäcker dess ljusglans. Det är er uppgift att söka detta sinne och låta friden och glädjen omge er. Det är när ni varseblir ert inre själv som freden kan manifesteras på Jorden. Fred i er inre och yttre värld. Det är Guds vilja att ni ska vara lyckliga och det är när ni formar er efter hans vilja som det tunga och mörka inom er smulas sönder och ersätts med en stilla glädje och frid. En ny himmel har då fästs ovanför era huvuden och ni tillhör nu ett annat rike där endast lyckan bor.

Är det inte dit ni längtar? Är det inte dit ni vill styra era steg? Vill ni inte lägga av er slöjan av trötthet och bekymmer och åter se stjärnorna med ett barns lyckliga ögon. Guds vilja är att ni ska vara lyckliga. Vad är eran vilja? Söker ni lycka eller söker ni mer problem? Vilket sinne har makten i ert liv? Är det det stilla kärleksfulla sinnet, som ser allt i ett ljust kärleksfullt skimmer, eller är det egosinnet som ser problem överallt, och de tycks torna upp sig, åt vilket håll du än vänder blicken. Egot kan fånga dig med tillfälliga gåvor, gåvor av saker som du önskat dig, men det är en kortvarig lycka. Det ljusa sinnet kan ge dig en konstant inre glädje av frid och lycka. Har du inte spelat egots spel tillräckligt länge nu, för att se igenom dess håligheter. Är det inte dags för dig nu att ta steget fullt ut och bli en ljusets tjänare för den Jord du brukar och älskar.

Det är från ljus som du är kommen och det är till ljus som du ska återvända. Det är er viktigaste funktion på Jorden idag, …. att söka ert inre ljus och låta det bli den källa där ni hämtar er kraft och er energi. Det är från ljuset i ert inre som ni leder er själva och er värld ut ur mörker och in i ljus av glädje och frid. Ni behöver först låta det växa inom er själva så att ni står på stadig mark och inte låter er påverkas av världens gungningar. Ert seeende behöver vara ett sant seende ur ett ljust perspektiv. Endast det ljusa perspektivet kan visa er de verkliga sanningarna. Många är det som tror sig se sanningarna men deras blick är ofta beslöjade. Ett kort tillfälligt ljus kan inte ge dig den sanning som du söker. Du behöver leva i en konstant frid med dig själv för att se riktigt klart.

Klarsyn är en gåva som ni alla har när ni har nått fram till ert hjärtas ljus. Livet kan då ses från en helt annan synvinkel, och du förstår genast vad som är din viktigaste uppgift på Jorden. De gåvor som har givits till en har givits till alla. Gud älskar Er alla lika villkorslöst och ni som bröder och systrar bör respektera och älska varandra på samma sätt. Gör ni det … kära Jordbor … gör ni det? Har ni funnit ert hjärta där den villkorslösa kärleken bor? Kanske är det dags att ni tar en djupdykning inom er själva, så att er dyrbara skatt kan hittas och föras upp till er medvetenhet. Det är där den nu ska vara så att era steg blir lättare och ljusare. Det är genom ert hjärtas ljus som ni förändrar er egen värld, vilket i sin tur ger återsken i er yttre värld. Ert liv har nu blivit till en ljusets plats, vars strålar lyser över världen, så att fler kan fånga upp dem och bli nya sändare av ljus.

Detta var vad jag ville tala med Er om idag och jag lämnar Er nu i stor kärlek och frid.

Judas

Du gillar kanske också...