Judas Iskariot via Ann Dahlberg, 19 juni, 2021

 

 

Judas Iskariot via Ann Dahlberg, 19 juni, 2021

 

Jag är Judas och idag önskar jag att tala med er om hur det är att vara människa i ordets rätta betydelse. En ”människa” har utvecklats till ett högre liv av varande. En människa har lämnat det djuriska och söker de högre tingens betydelse. En männska förstår och ser hur allt har vävts samman och hur allt påverkar allt från det minsta skapelsen till den största. Den minsta skapelsen kan vara lika gudomlig i sin uppenbarelse som den stora skapelsen. Allt lever och blir till i den Gudom som vi tillhör. En sann människa vårdar allt den rör vid och hyser stor respekt för livet. Liv är något att värna om, liv kan fylla din bägare med alla de erfarenheter som du behöver för att utveckla dig till din fullaste potential.

Det är en uppstigningsresa ni gör, kära Jordbor, och det kan inte vara på något annat sätt. Gudomen leder er framåt till den fullkomlighet som redan givits er i en långt förliden tid. Skapelserna kan variera men ursprunget är och förblir densamma. Ursprunget i din själ kommer alltid att skina rent och klart.

Ni är på väg hem nu, kära Jordbor, på väg hem till den ljusa gryning av kärlek och medkänsla som är ett utmärkande drag hos ”människan”. Kärlek, respekt och glädje är andra utmärkande drag för den mänskliga rasen. Det är dessa drag som ni ska odla så mycket som ni bara kan nu. Det är särskilt viktigt i denna, en av de yttersta tider där ljuset gör sitt intåg och banar väg för en ny värld av kärlek och ljus. En värld som kommer att explodera av glädje och nya skapelser med en stor ödmjukhet för allt liv. Ni är en del av detta liv och ni ser hur allt har vävts samman och att stor respekt och försiktighet måste iakttas innan ni påverkar livet på ett eller annat sätt. Det blir människans uppgift på Jorden – att värna och skydda allt liv på ett gudomligt och ärbart vis.

Ni följer er Jords utveckling till en högre och gudomligare tillvaro än vad ni någonsin kan föreställa er i den värld som ni lever i nu. Ni har dock möjlighet att påskynda er utveckling genom att fylla er själva med så mycket ljus och kärlek som det går. Kärlekens strålar sprids genom er, de påverkar allt som ni kommer i kontakt och rör vid och långt bortom det. Kärlekens ljus som strömmar in på Jorden fäster sig vid er och ni blir dess budbärare. Det är en viktig uppgift som ni har, kära människor, ni blir budbärare av Guds kärleksfulla ljus och han kallar nu mänskligheten till att följa kärlekens budskap. Det är en heder och en ära att få stiga in  ljuset igen. Det betyder att din bägare är full och att du har utvecklat de egenskaper som utmärker den fullkomliga människan där kärlek är det som styr ens handlingar. De här egenskaperna finns redan inom er. Ni ska nu låta de vara det dominerande i er tanke och i er handling. Visst kan det behövas lite träning, men ni har kommit långt nu och har en stor erfarenhet av både det mörka och det ljusa. Det ljusa börjar nu alltmer ta över i människornas liv och med lite tankekraft och fokus på det som är ljust, kärleksfullt och glädjerikt så är ni redan där.

Släpp nu allt mörker och all rädsla och låt kärleken och ljuset vila i dig en stund. Känn stillheten och friden som nu omger dig och förstå att det är där du hör hemma.

Jag tackar Jordens folk och skickar mycket kärlek, ljus och glädje till Er.

I sann ödmjukhet

Judas

You may also like...