Judas Iskariot via Ann Dahlberg, 27 juli 2020

Judas Iskariot via Ann Dahlberg, 27 juli 2020

 

Jag är Judas och jag vill hälsa till alla vackra själar som vandrar på Moder Jord. Er vackra Moder som förser er med allt ni behöver. Ni behöver bara skicka en tacksamhetens tanke till henne och hon kommer att ösa över er allt ni behöver och mer därtill. Moder Jord älskar er så mycket och vill er bara väl men ibland måste hon skydda sig själv för att själv må bra. Det är likadant för er kära Jordbor, ni behöver också skydda er själva för att ni ska må bra i ert hjärta och i er själ. Alla lågfrekventa energier av hat, ilska, avund, rädsla, trångsynthet tär på er energi och ni känner er trötta och maktlösa. Det är då ni ska stå stilla och lyssna in vad er kropp och er själ vill säga till er. Det finns alltid ett ljus i mörkret, sök ljuset kära vänner och låt det lysa upp er inifrån, så kommer er dag att se vacker ut igen. Kärleken kommer åter att spira och glädjen, den smittande glädjen kommer åter att bli ert kännetecken. Hur många gånger har ni inte spridit glädje och skratt i ert liv. Det är åtskilliga gånger, kära ni, det är det ni ska sträva efter, det är det som behöver spridas idag.

Er värld behöver ljus och glädje, den behöver hopp och framtidstro. Den bron byggs nu av medvetna och inkännande människor som ser och förstår vad som fattas i människornas sinnen idag. En vacker tavla kan vara tillräckligt för att förstå vad människor längtar efter, likaså kan musiken, naturen, det skrivna ordet vara en väg in i människornas hjärtan. Många aha-upplevelser kan fås på olika sätt genom olika människor som erbjuder de gåvor som de förde med sig ner till Jorden, för att öka medvetenheten hos sig själva och det mänskliga kollektiv som de tillhör. Ni kan sjunga, dansa, måla, rita, forska, experimentera, allt som ni gör kreativt för er själva och med andra människors bästa för ögonen, det påverkar er vandring mot ljuset och stärker den högre energin på Jorden. Allt ni gör, tänker och säger som andas glädje och harmoni sätter nu stora spår på Jorden och hjälper mänskligheten att fatta nya och bättre beslut i den värld som de lever i. Beslut som helst ska fattas ”nu” för det är i nu- ögonblicket som allting händer och sätter spår i en framtid som är er. Era beslut idag måste vara baserade i ert ”nu” om ni inte ska upprepa det förgångna i er framtid. Var noga med och känn efter om det är i kärlek och glädje i ert nu, som ni fattar era beslut och känner er kreativa och entusiastiska över att ta de första stegen mot ett nytt mål. Ert nu får inte förknippas med det förgångna, ty det kan inte vara detsamma, du kan endast ta lärdom av det förgångna och skapa något nytt exakt nu. Det är att gå in på okänd mark, men det är på det viset som mänskligheten har gått framåt genom många modiga själar, som valt att stå kvar i sitt sanna jag och som har skapat något nytt med sin inneboende passion som lett till nya insikter. Insikter som då kanske var kontroversiella men idag är en vetenskaplig sanning. Det är idag meningen att människor i ett större kollektiv ska finna sin egen sanning, stå kvar i den och skapa det ”nu” där de har upptäckt att saker och ting kan ske på ett positivt och nytt sätt. Det här är redan vetenskapligt bevisat och det finns många forskare inom detta fält nu.

Var lyhörda kära människor på Jorden, lyssna in vad som sägs, vad som kan kännas rätt eller fel. Pröva att ta nya steg idag, var öppen för nya tankegångar, var kreativa och sök glädje i det du gör. Låt kärleken i ditt inre leda dig framåt nu, det är endast i kärlek och i glädje som du kan välja din rätta väg. Därför blir mitt råd att endast ta ett steg om du känner att ditt hjärta vill följa det. Känns det kärleksfullt? Känns det glädjefullt? Om inte, fundera en gång till, stilla dig i ditt nu och lyssna på ditt intuitiva svar. Det kan vara så att det inte är din väg att gå, det kan också vara så att det inte är rätt tillfälle att handla. Vid rätt ögonblick och vid rätt tillfälle så får du en stark känsla av att agera och det är då du inte ska tveka. Skulle det ändå hända så kommer ett nytt tillfälle att dyka upp när du är mer redo.

Med det sagt avslutar jag nu i kärlek och respekt detta meddelande.

Judas

You may also like...