Judas Iskariot via Ann Dahlberg, 19 juni 2022

 

Judas Iskariot via Ann Dahlberg, 19 juni 2022

 

Kära människor på Jorden, jag är Judas och jag ser att ni har haft en svår tid bakom er. Idag har ni fått andas ut lite, men många lider av sviterna efter det som har varit. Var nu varsamma med er individuella utveckling och hörsamma extra noga er inre röst. Det är viktigt att så många som möjligt står upp för den kunskap som ni nu har eller har fått under den här perioden som har varit. Det kan vara avgörande för er fortsatta väg framåt, hur rak eller krokig den kommer att bli. Ni går ständigt framåt men det är ni som bestämmer takten genom ert agerande och er medvetenhet. Ni behöver sprida mycket information på Jorden idag, klok och tänkvärd information som många kan ta till sig. Logik och kunskap går hand i hand, kära Jordbor, det som sägs med hjärtat på rätta stället har större möjlighet att bli hörd. Det är viktigt att ni först lyssnar inåt innan ni agerar utåt. Er inre ledning är beredd på att hjälpa er, för varje steg som ni tar nu. Det är en ytterst viktig tid då ni alla behöver vara i ljuset så mycket som möjligt, oavsett vilken negativ information du än får till dig, så sprid ljus och hopp. En sann information är inte mindre sann vare sig den är negativ eller positiv. Det är hur du mottar den och hur du agerar på den som blir avgörande för hur slutresultatet ska bli. Det var lite om det, kära vänner, nu ska vi prata om annat.

Det ljus som nu har varit på ingång på Jorden under en tid når snart sin kulmen och ebbar sedan så sakteliga ut. Just nu befinner ni er i en väldigt stark energi som påverkar er på djupet, vare sig ni blir medvetna eller stärker er redan befintliga medvetenhet. Det kan ta sin tid innan det syns eller märks till fullo men många har redan börjat att känna av det. Har ni möjlighet så vila lite extra under den här tiden. Försök att ta lite extra tid för er själva. Var sanna mot er själva Var ärliga mot er själva och andra människor som ni möter. Det är viktigt hur ni förhåller er till er själva, livet och det ni möter i er omvärld. Mycket kan hända som kommer att förändra er tillvaro på ett eller annat sätt vare sig det gäller på det individuella planet eller det globala. När det här ljuset har ebbat ut, så följer en lugn period som sedan följs av ett ännu större ljus,som kommer att lysa upp Jorden på ett än mer djupare sätt. Det kommer att bli allt svårare att hålla fast vid det personliga, i stället bör enhet och samarbete prioriteras. De som redan befinner sig och förstår vikten av enhet och samarbete över alla  gränser få en stor skjuts framåt. Allt övrigt kommer att möta mer eller mindre motstånd, ty nu är tiden för enhet, kärlek och broderskap på väg in på Jorden, och det är det som är vår kära Moder Jords mål idag. Hörsamma er Moder och ni hörsammar den nya tidens anda. Det kan vara en idé, att jorda sig lite extra och känna in vad er kära Moder Jord vill ha hjälp med just nu eller hur hon kan hjälpa er att läka era kroppar och själar. Moder Jord känner er och hon har stora förmågor av att läka och hela er om ni hedrar henne med er närvaro och kärlek.

Ja, det var lite av det som jag ville säga till Er idag. Var nu varsamma om er själva och lyssna in innan ni gör några förhastade beslut. Ert agerande är nu, just nu, i detta kulmens ljus av yttersta vikt för dig själv och din egen utveckling. Det gäller även för Jorden och allt och alla som befinner sig här.

Gå i ljuset, bli välsignade av ljuset.

Stor kärlek

Judas

Du gillar kanske också...