Judas Iskariot via Ann Dahlberg, 22 januari, 2019

Judas Iskariot

22 januari 2019

Kanal Ann Dahlberg

Jag är Judas och jag vill idag ge Er några råd på vägen.

Det första rådet är: Var försiktiga med vad ni tänker. Alla tankar är energi som sprider sig och kan fångas upp av andra med liknande tankar. Är det vackra tankar så sprids det något vackert. Är det negativa tankar, ackompanjerade av en känsla av rädsla, så sprider ni denna negativa energi.

Det andra rådet är att försöka förstå era känslor. Ta en titt på den känsla som just nu dyker upp, granska den noggrant för att sedan låta den passera. Känslor kan dyka upp från ingenstans, ett knappt ihågkommet minne kan trigga en känsla och ni förstår inte varför ni känner så mycket. Det kan vara gamla känslor som nu kommer upp som det bara är meningen att ni ska notera, för att de sedan ska försvinna. Gamla spänningar i kroppen löses nu upp och det ena efter det andra kan poppa upp och ställa till det i er nuvarande nyss återfunna balans. Ja, alla kan svaja lite idag så rådet är att inte låta era känslor åka berg- och dalbana med er utan se dem för vad de är …. endast känslor som ni nu har tränat på eller ska träna på att bemästra. De är era fantastiska instrument till upplevelser på Jorden och ni har möjlighet att bemästra dessa känslor och välja vilka känslor ni vill dröja er kvar vid.

Det tredje rådet är att föra samman tanken och känslan så att de samspelar med varandra på ett konstruktivt och medvetet sätt. Du kan lära dig att bemästra dina tankar såväl som dina känslor. Tanken triggar ofta känslan eller tvärtom även om det första är vanligast. Kan du bemästra dina tankar så har du samtidigt ett gensvar från dina känslor.

Råd nummer fyra blir följaktligen att det är viktigt att tänka i positiva termer. Notera allt som är vackert och bra i ditt liv just nu, och upplev den positiva känsla som uppstår när du fokusera på detta. Lägg framtidstro i dina visioner och se allt som gör livet bättre för dig och alla andra som lever här på Jorden.

Råd nummer 5 är att det är bäst att börja i det lilla. Börja med dig själv och utöka det till de närmaste runt omkring dig. Njut av allt vackert som ditt öga kan se och dina öron kan höra. Använd alla dina sinnen till att njuta så mycket som möjligt av den dag som idag är. Ditt liv kommer då att genomgå en stark förändring som sätter djupa spår i den väg som du vandrar.

Mänskligheten står idag inför valet i att bli en mästare i sitt eget liv eller att fortsätta i separationens djungel. Endast ditt eget hjärta vet svaret och det svaret triggas nu upp av den starka energi som nu genomsyrar Jorden. Ni som känner att ni befinner er i en stark inre utveckling har troligen valt att åter ta på er mästarrollen så att ni kan stiga in i ljuset. Vi har alla befunnit oss i mörkret men sakta närmat oss ljuset genom alla de erfarenheter som vi har lagt på hög.

Mänskligheten har efter årtusenden av lidande vaknat upp för att åter se dagens ljus. En förvandling till att åter bli en ljusets varelse har pågått en tid i era kroppar och har snart nått sin kulmen. Det accelererar … känn inom er och förstå att ni snabbt har avancerat i er medkänsla och i er förståelse av er själva och den värld som ni lever i. Se på er värld, se vilken hög utveckling den befinner sig i. Det haltar bara lite mellan ert medkännande och ert tänkande. Kärlek och ert högre förnuft hör ihop, det ena måste följa med det andra. Er manliga och er kvinnliga sida behöver vara i balans för att resultatet ska bli det allra bästa för er själva och den Jord ni tillhör. Det är när era manliga och kvinnliga attribut balanserar varandra som den högsta och största formen av harmoni och kärlek uppstår. Det är nu som er slumrande feminina eller maskulina kraft väcks till liv och ger er den helhet och balans som ni så länge har kämpat för.

Mänskligheten står nu på mållinjen för att åter födas in i ljuset i en helhet av balans, kraft och kärlek.

Det är en stor och vacker dag för Universum. Det är en stor och vacker dag på Jorden.

Stor kärlek

Judas

You may also like...