Judas Iskariot via Ann Dahlberg, 21 januari, 2018

Judas Iskariot

Söndag 21 januari 2018

Kanal Ann Dahlberg

 

Jag är Judas Iskariot och jag har en undran idag. Jag undrar ibland hur ni människor tänker när ni i ena stunden pratar om att vara i hjärtat och lyssna intensivt på det men i andra stunden så irriterar ni er på er nästa och beskyller alla bekymmer på den nästa som ni säger att ni älskar. För är det inte så att ni alla är ”ett”. Jag är du, du är jag, vi hör alla ihop och sitter i samma båt. Eller sitter vi i olika båtar? Då kan vi inte vara ”ett”, hur blir det då? Är ni flera kollektiv eller är ni ett kollektiv? Tillhör inte den mänskliga rasen ett kollektiv? Är inte kärleken för detta kollektiv det enda som gäller? Är det inte så att vi bara befinner oss på olika utvecklingssteg och att vi utan undantag ska kunna förstå och älska vår nästa. Älskar vi inte vårt barn som hittar på en massa dumheter? Vi korrigerar och ställer tillrätta men vi älskar det fortfarande likafullt. Jorden är full av barn att älska, alla har de en gnista av Gud i sig. Alla har de en möjlighet att växa i sitt inre och öppna upp för den sanning som bor där. Hur växer man kära barn på Jorden? Växer man av hårda ord eller växer man av kärleksfulla ord?

Vad gör en ljusarbetare? Jo de sprider ljus och kärlek runt sig. Tas det inte emot så går de vidare men inga hårda ord fälls, för innerst inne så finns det en vetskap om att du är jag och jag är du. Ljusarbetare vet att frön behöver sås men att mottagaren själv ansvarar för om fröet får gro eller inte. En del behöver många frön kära barn på Jorden innan något enstaka kan börja gro. Det är ljusarbetarens uppgift att lämna frön i kärleksfull vetskap om att något kan börja gro och väcka den längtan som finns hos alla själar att än en gång får bli ett med Källan.

Kärleken övervinner allt, ja det sägs, upprepas och sjungs om detta ideligen ändå så verkar det svårt att få ordentligt rotfäste. När kärleken härbärgerar hela din själ så strålar det av kärlek om dig och lyser på alla, liten som stor, ung som gammal, vacker som ful, god som ond, ja den finns där för alla för den ser ljuset i allas själar och vet att alla befinner sig på sin egen resa. Den kan räcka ut en hjälpande hand om den känner att det finns behov för det i övrigt så lyser den bara med sin kärlek och sår sina frön medan den går fram i livet. Kärlek är allt, den finns i allt, den tillhör allt för vi är alla födda i kärlek och ingen kan någonsin ta det ifrån oss. Det är vår födslorätt, vår gåva från Gud. Gud skapar endast i kärlek i den högsta kärleken som finns och Gud älskar allt han skapat ovillkorligt. Det är den ovillkorliga kärleken som ni ska nå fram till, när ni har nått den så har ni funnit ert mål i livet. Det är allt, det behövs inget mer. Ert Kristusmedvetande är nått och ni är nu en Guds gåva på Jorden.

Förstår ni nu hur viktigt det är att odla kärleken i ert inre? Förstår ni nu varför vi hela tiden pratar om kärleken och ljuset i ert inre, den ovillkorliga kärleken som bara vill gott och som ser till alla utan undantag. Ni är en del av världen kära barn, ni är en del av allt, ni är ett kollektiv och det är i detta kollektiv som ni ska verka och skicka ut era kärleksstrålar till vem som helst som vill ta emot dem vare sig de räknas till de fattiga eller rika, de goda eller onda eller vadhelst ni kan ha för uppfattning om dem. Besinna er noga kära barn, det är bara uppfattningar, deras sanning känner ni inte, inte heller hur Guds plan ser ut, den ligger högt över ert medvetande. Så var ödmjuka kära barn på Jorden och låt kärleken växa i ert inre tills ni inte kan känna annat än kärlek.

Jag känner bara kärlek för Er

Judas

Du gillar kanske också...