Judas Iskariot via Ann Dahlberg, 2 augusti 2019

Judas Iskariot

2 augusti 2019

Kanal Ann Dahlberg

 

Jag är Judas och jag önskar att ni alla kunde se Bortom den här världen, till den värld av lycka och kärlek som ni är på väg till. Det är en värld av skönhet, det är en värld av harmoni och kärlek, en lycka så stark att ni för länge sedan har glömt den. En liten känsla av denna lycka skulle förändra hela er dag.Tårar skulle rulla ner för era kinder, ty denna intensiva känsla av lycka inför hågkomsten av en annan värld, kan bli alltför starkt i detta första ögonblick. Det är ett heligt ögonblick, låt det lägga sig till ro i ert hjärta och låt det vila där. Låt det vila där det hör hemma, hos er Fader vars ljus alltid följer med er vart ni än går. Låt det ta större plats i ert sinne och se världen genom det ljus som Er Fader ser det. Han ser det genom kärlekens ljus. Kan ni förnimma det? Det blir i så fall en vändpunkt i era liv. Ni kan sakta börja förstå er egen makt att välja vilken värld det är ni vill se. Den värld ni väljer att se är den värld som kommer att varseblivas för er och det är då de stora förändringens vindar kan blåsa åt ert håll. Det är när ni ser världen på ett helt annat vis än vad ni tidigare har gjort och det är då era handlingar blir efter er nyfunna insikt och den kärlek som ni nu möter världen med. Förstå att det är med kärlek som ni förändrar er värld. Det är när ni tillåter kärleken att växa och låter den ta över er varseblivning, som ni gör stor skillnad för världen och era medmänniskor.

Sök sanningen kära barn på Jorden. Sök sanningen inom er själva. Var starka i er tro på den vishet och den kärlek som bor inom er. Sannerligen ,sannerligen säger jag er att där förlåtelsen kommer fram, där stiger sanningen fram. Vad menas då med denna sanning? Jo, sanningen finns väl bevarad inom dig själv. Den är vis och den talar klarspråk, den utstrålar harmoni och kärlek. Den är allt vad du någonsin är och alltid har varit. Den är livet i det fysiska såväl som i det psykiska. Den har svaret på alla dina frågor och den leder dig hem till ditt Sanna Själv. Den är allt vad du kan begära, så sök den för den söker hela tiden efter dig.

Var i stillhet kära barn på Jorden, det är endast i stillheten som den kan göra sig hörd. I larmet och stojet som försiggår runt omkring har den svårt för att göra sig hörd. Den behöver hela ert fokus för att kunna visa er den sanning som ni söker. Ni kan få bitar av sanningen lite då och då men till slut måste dörren öppnas helt för att ni ska kunna se klart och förstå vidden av den stora sanning som finns förborgad inom er av Gud Fader själv. Hans enda intention är att föra er hem igen, så att ni kan se och förstå vilken värld ni hör hemma i. Kärlekens ljus kommer åter att lysa genom era ögon och hjärtan. Kärlekens ljus kommer åter att lysa över världen. En ny värld kommer att öppna sig inför era ögon och er lycka kommer att vara fullkomlig. En lycka vars styrka kan vara svår att känna här, ty endast en strimma av den kan uppfylla hela er kropp i den värld som ni nu befinner er i.

Det är meningen att ni ska öppna upp ert hjärta och ert sinne för kärlekens ljus och låta det stråla ut över världen. Det är för det syftet ni valde att återfödas på Jorden. Ni valde att se sanningen och låta dess ljus lysa över er värld på det att ni själva och Jorden skulle stiga upp i de högre världarna av ljus och bli ett med er Skapare och det skapade.

Var varsamma med er själva nu, kära Jordbor. Ge er själva så mycket kärlek som ni bara kan. Känn att ni är älskade och omhuldade och att ni har det stöd ni behöver för att ni ska finna denna kärlek och denna stora sanning som finns inom er själva.

I stor kärlek

Judas

Du gillar kanske också...