Judas Iskariot via Ann Dahlberg, 11 november

Judas-Iscariot

Judas Iskariot

Fredag 11 november 2016

Kanal Ann Dahlberg

 

Jag är Judas I och jag hälsar Er alla från ovan. Idag har jag kommit för att lugna många själar som tror att det som har hänt inte skulle hända, de känner sig förrådda, ty de ser det ur sitt eget lilla perspektiv. Det större perspektivet är svårt för gemene man att se då det innefattar ett mer globalt perspektiv. Det är endast en liten klick av befolkningen på Jorden som har det perspektivet idag. Det skulle inte fungera annars. Ni har ett ordspråk som säger: ”Ju fler kockar desto sämre soppa”. Det ligger mycket i det. Vågskålen vilar i händerna på långt framskridna och medvetna människor. De är i ständig dialog med sitt högre ”jag” och sina högre guider och de leds bit för bit fram till målet.

Det är en stor folkmassa som ska marschera fram till målet och de befinner sig i sin tur på många olika medvetna nivåer. Alla behöver arbeta med sin tillit och kärlek och alla har inte uppnått den förståelsen än. Det är dock inte nödvändigt att alla behöver vara fullt medvetna eller ens ”vakna” för att Jorden ska kunna framskrida i sin utveckling. Det behövs bara en ”kritisk massa” för att allt ska ske i den takt som det är tänkt att det ska ske. Där är vi nu, kära barn på Jorden och allt sker precis som det är tänkt och planerat. Ni kommer snart att se och förstå att det är på det viset.

Er framtid är ljus och mörkret har fått vika undan. Många människor låter nu sitt eget mörker komma upp till ytan och låter det sedan försvinna. Räds inte ditt eget mörker, du har varit fången i en besvärlig och rädslofylld tid. Acceptera att du har varit som du har varit och låt det sedan försvinna. Se och förstå att ditt eget ljus som du har gömt undan, nu är på väg att komma fram och ta plats i solen och i ditt liv. Vi har alla kämpat på och skakat av den ena negativiteten efter den andra. Vi har öppnat upp för en större förståelse och förlåtelse för oss själva och våra medmänniskor. Ni är starka och modiga och har banat vägen för en högre medvetenhet att födas på Jorden. En del av dessa redan medvetna barn som föds på Jorden kan vara en del av din familj. De kommer ner för att hjälpa dig och resten av mänskligheten att stiga till ”högre höjder”.

En högre medvetenhet har fötts på Jorden och Gaia kan inte vara lyckligare än hon är just nu. Triumfen ljuder från hennes hjärta och ut i världen idag. Alla hennes kristallbarn har återkommit för att stabilisera den Nya Jorden till den Gyllene Tid som just har börjat. Vi gläds med henne och alla de som bor på Jordens yta och som kan ta del av den kärlek som florerar där. Känn kärlekens vingslag, de omringar Er nu och försöker kalla på er uppmärksamhet. Tiden är inne. Tiden är nu. Det viktigaste är att ni känner harmonin i era hjärtan och låter den sprida sig ut i kroppen och till de människor ni möter.

Förstå mina kära barn på Jorden att ni befinner er i den viktigaste tiden av tider. Ni ska vara stolta och glada. Ni ska vara kärleksfulla och öppna för det nya som nu kommer in i er värld på olika sätt vare sig det är personligt eller globalt. I det lilla som det stora, en ständigt återkommande fras, ty den är väldigt sann och viktig att ta till sig. Se ditt inre och du ser ditt yttre. Hur vill du ha ditt liv? Du är dirigenten och kan hänga med i de högsta tonerna eller välja att stanna kvar i en lägre frekvens. Valet är ditt. Sök i ditt inre och finn svaren där. Bejaka det positiva som din själ och dina guider vill leda dig till eller bejaka din rädsla och stanna kvar lite till i din egen negativitet. Allt är möjligt idag kära barn, om du har tillräckligt med kärlek och tillit i ditt hjärta, så kan du leva precis det liv som du vill leva och som är det högsta goda för dig själv och dina medmänniskor.

Med dessa ord önskar jag Er lycka till med att ni ska finna och bejaka det positiva och ljusa i er själva.

Med mycket stor kärlek

Judas

Du gillar kanske också...