Judas Iskariot via Ann Dahlberg, 18 maj 2019

Judas Iskariot

18 maj 2019

Kanal Ann Dahlberg

 

Jag är Judas och jag ser hur ljuset strålar över Jorden idag. Jag ser att många själar sträcker sig upp mot ljuset. Jag känner deras glädje och att de förstår att tiden är nära, då ni alla kan mötas som ett, en broder(syster). Jag ser hur det strålar från många hjärtan idag och jag ser hur dessa strålar sprider sig och tänder nya gnistor i många andra hjärtan.

Det är många som söker inom sig för att finna sin gudomliga gnista. Det är många som släpper sin rädsla för att bistå sin medmänniska. Ni öppnar upp och släpper in ljus och medmänsklighet om vartannat. Ni lossar era egna bojor samtidigt som ni lossar andras bojor. Ni gör ett formidabelt arbete på Jorden och vi är stolta över er.

Tack vare er så lyser nu Moder Jord lite extra, hennes aura glittrar i silver och guld. Hennes framsteg är ert framsteg och tvärtom. Ni arbetar alla tillsammans på Jorden i en ständig virvlande dans. Det är fantastiskt att se och vi känner oss alla så glädjefulla över det stora framsteg som Jorden och alla dess invånare nu har tagit. Jorden virvlar in i ljuset tillsammans med Er kära Jordbor. Det är en fröjd att se och mycket sång och trumpetande kan nu nå Jorden från den högre dimensionen av ljus och kärlek. Känn glädjen och friden inom er och sjung med i den sång som just nu hörs över Jorden. Om ni lyssnar riktigt noga så kan ni höra er egen själ stämma in i sången.

En glädjefull sång som vilar på hopp, tro och kärlek. En sång om frihet, en sång om glädje, en sång om kärlek, en sång om ljus. En sång om en förlorad värld som nu har återuppstått och tagit över ert hjärta och ert sinne. En sång om sanning och en sång om det stora uppvaknandet.

Det stora uppvaknandet handlar om viljan att vakna, viljan att se, viljan att förstå vem du är och varför du är här. Viljan att se ljuset och att våga möta sig själv. Viljan att släppa allt mörker och all rädsla för att åter träda in i ljuset och bli en ljusets tjänare. En tjänare som bara sprider kärlek och ljus. Det är så vi är skapade och det är så Vår Fader ser oss. Vår Fader eller Vår Skapare ser bara det fullkomliga i oss. Det som är fullkomligt skapat i ljus och kärlek. Han möter endast ert innerstas ljus. När ni är beredda på att släppa fram det, och har släppt allt mörker som ni har omgivit er med förstår ni vilka ni är.

Ljuset transformerar mörkret till ljus och rädslan till kärlek. Det enda ni behöver göra är att visa var er vilja finns. Därefter får ni all hjälp ni behöver för att nå ert mål och vad kan ert mål vara annat än ljuset i er själva. I det ljus där Gud finns och där han alltid kommer att vänta på er.

Kära barn, ni är ljusets barn så släpp alla illusioner nu och vänd er till ljuset inom er själva och ljuset kommer att omge er. Det kommer att stråla från alla håll och lysa upp er värld vars like ni ej tidigare har sett. En strålglans av en annan värld än den värld som ni är vana vid.

Låt oss nu dricka lite solsken och vila i solens strålar som väcker upp våra egna strålar, så att de kan stråla ut i världen. Se, känn och upplev ljuset, kära Jordbor. Det är tid för er att bli det strålande ljus och den vackra blomma som ni ville bistå er vackra Jord med. Hör trumpeterna och lyssna in sången och låt den beröra ert hjärta, så att porten kan öppnas och ljuset kan flöda ut.

Det är många som vandrar med er nu, kära Jordbor. De viskar i era öron, de sjunger sin sång, och de sänder strålar av ljus in i era hjärtan. Allt som fordras är er villighet att låsa upp porten och öppna upp för det som ni har dolt. När slöjorna är borta så kan ljuset lysa klart igen.

Jag tror på Er och jag älskar er.

Ni är alla mina bröder och systrar

Judas

Du gillar kanske också...